منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تبریز : کلانتری های تبریز و حومه
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
آگاهی تلفن 5401412
اماکن-صائب  تلفن 477666
پاسگاه بازار تلفن 5569797
پاسگاه فرودگاه  2665728
فوریتهای پلیسی تلفن 110
کلانتری 11-فلکه دانشگاه     تلفن3323500
کلانتری 12-عباسی    تلفن6577110
کلانتری 13-شمس تبریزی   تلفن 5224600
کلانتری 14-نصف راه    تلفن 4446055
کلانتری 15-پاستور       تلفن 4791180
کلانتری 16-شریعتی شمالی   تلفن 5536996
کلانتری17-ولیعصر    تلفن-3303811
کلانتری 18- خانه سازی    تلفن-2898883
کلانتری19-راه آهن –تلفن-4452500
کلانتری 20-گلشهر-تلفن-3309598
کلانتری 21-منبع-تلفن-2331333
کلانتری22-طالقانی-تلفن-5567967کلانتری 23-باسمنج-تلفن-2058-04281
کلانتری 24-سردرود-تلفن-4202338
کلانتری 26-خسروشهر-تلفن-2200-04254
کلانتری کندرود-تلفن-6373100
کلانتری مایان-تلفن-2366-04252
کلانتری اسپران-تلفن-3377-04257
کلانتری گذرنامه-تلفن-4796666
دادگاه عمومی هوراند-تلفن-2622735-0427
دادگاه عمومی ایلخچی-تلفن-3-3321521-0412