منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تهران : همه
نقشه محدوده‌ی قضایی دادسراهای تهران
نقشه محدوده قضایی دادگا‌های حقوقی تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های کیفری تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های خانواده تهران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‏ ‏
مجتمع های قضائی و مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی:‏
‏ ‏
دادگستری کل استان تهران و حوزه قضائی محاکم
دادگستری کل استان تهران شامل واحدهای ستاد دادگستری به شرح زیر است: ریاست کل دادگستری استان تهران با ‏زیر مجموعه های دفتر حوزه ریاست, دفتر کل دادگستری استان تهران, روابط عمومی و دبیرخانه, هیات منصفه ‏مطبوعات, معاونین ستادی, معاونت رفاه و حراست می باشد. حوزه قائم مقام دوایر سجل کیفری و تشخیص ‏هویت,‌واحد تخلیه منازل سازمانی, دایره نظارت بر زندان ها, امور گذرنامه, واحد کشیک دادگستری, دایره ‏مددکاری, امور مربوط به نظام وظیفه و واحد آمار در حوزه قائم مقام دادگستری استان تهران قرار دارد. معاونت ‏اداری و مالی با زیر مجموعه های فنی و مهندسی, خدمات, تدارکات, کارپردازی, کارگزینی, امور مالی, ذیحسابی, ‏اداره سپرده و درآمد.‏
حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ, هر حوزه قضائی که ‏دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفا ‏به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند کرد.‏
تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی مانند امور خانوادگی و ‏جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.‏
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. به ‏جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه, رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار ‏قضائی باشد.‏
الف) مجتمع های قضائی:‏
نام مجتمع قضائی آدرس
مجتمع قضائی امام خمینی (مرکزی)‏
حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران
قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران در طبقه سوم مجتمع امام خمینی
هیات نظارت ارزیابی طبقه همکف
واحد نظارت پیگیری طبقه سوم
دفتر کل دادگستری استان تهران طبقه سوم ضلع جنوبی خ 15 خرداد, نبش خ داور
تلفن: 3-33912983- ‏‏33111402-33917001‏
‏ 3-339912410-‏‏33900973‏
فاکس: -33910929-‏‏ 33964744-55649300‏
مجتمع قضائی عدالت (مجتمع الکترونیکی)‏
‏(حقوقی-کیفری- خانواده)‏
در این مجتمع قضائی شعب 106  الی 112 به دعاوی کیفری و داد سرای مستقر در مجتمع ‏عدالت و شعب 1074 و 1072 به امور حقوقی وشعبه  276 به دعاوی خانواده رسیدگی ‏می کند. .  شعب 1052 الی 1054 از مجتمع صدر به این مجتمع منتقل شده اند. ‏
در این مجتمع به دعاوی حقوقی و کیفری منطقه 1 و 3 شهرداری یا شمیران رسیدگی می ‏شود.‏
‏ ‏ میدان تجریش, انتهای خ فنا ‏خسرو(ثبت سابق), پ 73, ‏تلفن: 22727462 و ‏‏22727480‏
مجتمع قضائی شهید بهشتی(حقوقی)‏
در این مجتمع قضائی از شعب 1 تا 45 و 1059 و 1060 دادگاه های حقوقی مستقر هستند.‏
در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 3, 6, 7, 11 و 12 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
ادراه ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد.‏
پرونده های شعب 1 تا 10 و 14 و 16 و 48 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 101, ‏‏103, 106 و 109 مجتمع قضائی ولیعصر و 201, 202, 203, 205, 207, 209, ‏‏211, 213, 214, 216, 222, 226 و 227 مجتمع قضائی بهشتی به مجتمع قضائی ‏بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.‏
اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی میرداماد, امام خمینی (ره) و قدوسی به این مجتمع منتقل ‏گردید.‏
شعبه 45 در اداره سرپرستی مستقر می باشد.‏ م فردوسی, خ سپهبد قرنی, ‏تقاطع سمیه, تلفن9- ‏‏88895994 و ‏‏88892843 و ‏‏88898005 فاکس ‏‏88898008‏
مجتمع قضائی شهید صدر(حقوقی)‏
در این مجتمع از شعب 85 تا 91 و 116 تا 125‏‎ ‎دادگاه های حقوقی مستقر می باشند.‏
در این مجتمع در طبقه دوم شعب 36, 37, 40 در طبقه سوم شعب 39 الی 44 و 86 الی ‏‏90 و دفتر حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران مستقر می باشد. شعب 1056 در ‏شعبه  1052ادغام و شعبه1058 در شعبه 1053 ادغام و شعبه 1061 در ‏شعبه 1054 ادغام و در نهایت شعب 1052 , 1053 و 1054 در دادسرای ناحیه 1 ‏شمیران مستقر در مجتمع قضائی عدالت منتقل شده و شعب 1057 , 1059 و 1060 به ‏مجتمع شهید بهشتی منتقل شده است.‏
این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 1, 4, 8 و 13 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
پرونده های شعب 504, 507, 511, 513, 515 مجتمع قضائی شمیران و 601, 602, ‏‏605 و 610 مجتمع قضائی رسا لت و 702, 703, 712 مجتمع قضائی نارمک به این ‏مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.‏
اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شمیران, رسالت و نارمک به این مجتمع منتقل گردید.‏
آدرس جدید
‎ ‎ خیابان شیخ بهایی،کوی 12 متری اول, تلفن ‏‏88759782 و ‏‏88759780 و‏
‏ 30-88750021
مجتمع قضائی شهید محلاتی(حقوقی و کیفری)‏
در این مجتمع از شعب 146 تا 156 و 176 تا 186 و  1123 تا 1129 دادگاه ‏های حقوقی و کیفریمستقر می باشند. .‏
این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 4 , 15, 16, 17, 18 و 19 و دعوایی کیفری مناطق ‏‏4 و 15رسیدگی می نماید.‏
پرونده های شعب 801 تا 817 مچتمع قضائی محلاتی سابق و 902, 906, 908, 913 ‏مجتمع قضائی بعثت و 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1010 مجتمع قضائی ‏مطهری به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.‏
اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است.‏
آدرس جدید
بلوار کوثر،خیابان ده حقی،جنب بازار گل محلاتی

 
مجتمع قضائی مفتح(حقوقی)‏
در این مجتمع از شعب 206 تا224 دادگاه های حقوقی مستقر هستند.‏
در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 2, 5, 9 و 10 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
پرونده های شعب 1101, 1102, 1103, 1109 و 1114 مجتمع قضائی هاشمی و ‏‏1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1215, 1216, 1218 مجتمع قضائی صادقیه و ‏‏1303, 1305, 1306, 1309, 1312 و 1316 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ‏ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.‏
اجرای احکام مدنی مجتمع های قضائی هاشمی, صادقیه و قدس به این مجتمع منتقل گردیده ‏است.‏ خ قدس, نرسیده به بلوار ‏کشاورز, پ87‏
تلفن 9-88980347   و
‏ 2-88980351 و ‏‏88980355 ‏
ظاهرا این مجتمع به ۳ راه ‏آذری انتقال یافته است‎ ‎
‏66640620-9‏ ‎ ‎تلفن ‎ ‎
‎ ‎
میدان شمشیری خیابان ‏جرجانی پلاک 20‏ آدرس ‎ ‎
 
مجتمع قضائی ولیعصر (عج)(کیفری)‏
در این مجتمع از شعب 1002 تا 1023 مستقر می باشند و شعبه 1024 در دادسرای ناحیه ‏‏19 مستقر می باشند.‏
این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق 11 و 12 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
شعبه 1024 ویژه دعاوی پزشکی, شعبه 1002 ویژه دعاوی مربوط به مواد غذائی, شعبه ‏‏1017 ویژه سرقت و شعبه 1018 ویژه چک می باشد.‏
پرونده های شعب 11, 12, 13, 15, 17 تا 29, 32, 34 تا 37 مجتمع قضائی امام خمینی ‏‏(ره) و 102, 104, 105, 107, 108, 110 تا 118 مجتمع قضائی ولیعصر به این ‏مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.‏ ضلع جنوبی پارک شهر, خ ‏بهشت, ساختمان روزنامه ‏رسمی کشور, تلفن: 4-‏‏55602050 و 9-‏‏55604095  و ‏‏55638614 و فکس: ‏‏55637721‏‎ ‎
مجتمع قضائی قدوسی(کیفری)‏
در این مجتمع شعب:  1026 , 1028 الی 1037 , 1039 الی 1046 و 1048 و 1049 ‏دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه 1027 در دادسرای ناحیه 3, شعبه 1038 در ‏دادسرای ناحیه 6 و 1047 در اتباع بیگانه مستقر می باشد.‏
شعبه 1033 به دعاوی مربوط به چک رسیدگی می نماید.‏
این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق 3, 6 و 7 شهرداری رسیدگی می نماید. پرونده های ‏شعب 33 و 41 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 204, 206, 208, 210, 212, 215, ‏‏217 تا 221, 224, 225, 228, 229 مجتمع قضائی بهشتی و 302, 304, 305, ‏‏307, 309, 313 تا 316 مجتمع قضائی شهید قدوسی سابق و 402, 403, 407 تا ‏‏413 مجتمع قضائی میرداماد به این مجتمع منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.‏‎ ‎ ‏ خ استاد مطهری, خ کوه نور, ‏خ 7, پ 43, تلفن ‏‏88732844- 88737430-‏‏88730489‏
‏88730449 و ‏‏88738346‏

مجتمع قضائی شهید مدرس (کیفری)‏
در این مجتمع شعب 1078 الی 1082 و 1087 و 1103 الی 1106  مستقر می باشند. شعبه 1083 در ‏مجتمع کارکنان دولت و 1084 در دادسرای ناحیه 21 و 1085 در دادسرای ناحیه 4 و 1086(625قدیم) در ‏دادسرای ناحیه 26 و 1088 و 1089 در دادسرای ناحیه 21 مستقر می باشند.‏
این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق 1, 4, 8 و 13 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
شعبه 1086 جدید (625 قدیم) در مجتمع قضائی بومهن مسقر است.‏
پرونده های مربوط به شعب 1502 الی 1513 مجتمع قضائی ارشاد سابق در شعبه 1087 ‏رسیدگی می شود.‏
پرونده های شعب 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 514, 516 ‏و 517 مجتمع قضائی شمیران و 603, 604, 607, 609, 611 تا 625 مجتمع قضائی ‏رسالت و 701, 704, 705, 707 تا 715 مجتمع قضائی نارمک و 1401 تا 1407 و ‏‏1409, 1411 و 1412 مجتمع قضائی کارکنان دولت به این مجتمع ارسال و مطرح ‏رسیدگی می باشد.‏
نشانی: حکیمیه تهرانپارس،خ سازمان آب،خ امام حسین
‎ ‎
مجتمع قضائی بعثت جدید(کیفری-حقوقی)‏
در این مجتمع از شعب 1142 الی  1148 و 1155, 1156, 1158, 1159 و 177 ‏‏,‌176 , 181, 183, 187, 188 کیفری مستقر می باشند.‏
در این مجتمع شعبه 177, 176, 181, 183, 187 و 188 شعب حقوقی می باشند.‏
این مجتمع به دعوایی کیفری وحقوقی مناطق 16 و 19 شهرداری رسیدگی می نماید.‏
‏ -  شعب 1149 تا 1153 در مجتمع قضائی مطهری (یافت آباد) مستقر می باشند.‏
‏ -  شعب 1154 تا 1158 در ساختمان دادسراهای هاشمی مستفر می باشند.‏
‏ پرونده های شعب 901, 903, 904, 905, 907, 909 تا 912, 914, 915 مجتمع ‏قضائی بعثت قدیم در این مجتمع مطرح رسیدگی می باشد.‏ ضلع شمالی ترمینال جنوب, ‏تلفن 55662276- ‏‏55652812-55667538‏
‏5-55321520 و‏
‏ 9-55311796 و‏
‏3-55325180‏‏ ‏
مجتمع قضائی قدس(کیفری)‏
در این مجتمع از شعب 1162  الی 1165 و 1167 الی 1169 و 1177 الی 1181 ‏دادگاه های کیفریمستقر می باشند. شعبه 1166 در دادسرای ناحیه 10 (هاشمی) و 1170 ‏الی 1175 در دادسرای ناحیه 5 و 1176 در دادسرای ناحیه 2 مستقر می باشند.‏
این مجتمع به دعاویی کیفری مناطق 2 و 5 شهرداری رسیدگی می کند.‏
شعب 1161 (30 قدیم) و 1176 (31 قدیم) در شهرک آزمایش (مربوط به تخلفات ‏راهنمایی و رانندگی) مستقر خواهند بود.‏
پرونده های شعب 1161 و1176 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 1104 تا 1108 و ‏‏1110 تا 1113, 1115 تا 1117 مجتمع قضائی هاشمی و 1206, 1203, 1204, ‏‏1209, 1211 تا 1214 و 1217 مجتمع قضائی صادقیه و 1301, 1302, 1304, ‏‏1307, 1308, 1310, 1313,1311, 1315,1314 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ‏ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.‏ ‏ بلوار اشرفی اصفهانی, بالاتر ‏از میدان پونک, نبش نیایش, ‏تلفن
‏ 8-44429354 و ‏‏44429351‏

 
مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه کیفری اطفال)‏
در این مجتمع از شعب 1183 تا 1189 دادگاه کیفری اطفال مستقر می باشند.‏
پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود.‏
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ ‏کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.‏
با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر ‏امور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه ‏‏(عدم رشد) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در امو مالی که به ‏حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که ‏به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرا مکلف به قبول و رسیدگی آن ‏است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و ‏زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مال بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (بهن کشاورز, ‏محشای احیاء دادسرا, ص 142, نظریه مشورتی شماره 2068/7- 22/4/1365).‏
جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود. در جرائم اطفال رسیدگی ‏مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) (ق.آ. د. ک) توسط دادرس ‏و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر ‏قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد.‏
اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ‏شعب نمی باشد.‏
آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر می باشد.‏ اتوبان کرج,خروجی مترو،خیابان کوهک، نسیم 6  تلفن: 8-‏‏44064467‏
‏6- 44406111‏

 
مجتمع قضائی شهید باهنر(رسالت)(حقوقی وخانوادگی)‏
در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی رسیدگی می شود. شعبه 85, 91  , 116 الی ‏‏125 و شعب 281 الی 286 به امور خانواده رسیدگی می کنند. ‏
در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی مناطق 4 و 8 شهرداری رسیدگی می شود.‏ تهران پارس,  بزرگراه شهید ‏باقری , تقاطع شهید باقری و ‏خ شهید عباس پور (وفادار), ‏نرسیده به فلکه چهارم ‏تهرانپارس  تلفن:‏
‏ 9-77055630‏
مجتمع قضائی ارشاد(کیفری)‏
این مجتمع پرونده های مربوط به مقابله با تهاهجم فرهنگی در تهران بزرگ را مورد بررسی ‏و رسیدگی قرار می دهد.‏
در این مجتمع قضائی شعب 1501 تا 1520 دادگاه های عمومی کیفری مستقر هستند. ‏شعبه 1084 و 1088 و 1089 در این دادسرا مستقر می باشند.‏
پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد رسیدگی ‏قرار می گیرد.  ‏
‎ ‎ خ شهید بهشتی, ابتدای خ ‏احمد قصیر, جنب بیمارستان ‏آسیا, تلفن: 74-88732169‏
‏ ‏‎ ‎
مجتمع قضائی خانواده (1)‏
در این مجتمع قضائی شعب 231 الی 245 و 249 الی 257 دادگاه های حقوقی ‏خانواده مستقر می باشند.‏
به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به ‏نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در ‏این مجتمع رسیدگی می شود. شعبه 246 مربوط به شاهد در مجتمع محلاتی دادگاه ‏شاهد مستقر می باشد و شعبه 247 و 248 در دادسرای ناحیه 25(امور سرپرستی) مستقر ‏می باشد.‏
در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, ‏‏18, 19 و 21 شهرداری رسیدگی می شود.‏
شعب 247 و 248 در دادسرای امور سرپرستی مستقر می باشد. دادگاه های خانواده حتی ‏المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و ‏نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.‏
در این مجتمع قضائی شعب 1701 تا 1730 دادگاه های عمومی مستقر هستند.‏ اتوبان شهید محلاتی, نبرد ‏جنوبی- جنب آتش نشانی و ‏شهرداری
تلفن: 8-33009113 ‏و  33004141و ‏‏33009129‏
مجتمع قضائی خانواده (2)‏
در این مجتمع قضائی شعب 261 الی 268 دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می ‏باشد. کلیهاختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی مربوط ‏به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت ‏در این مجتمع رسیدگی می شود.‏
در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق 2 و 5 و 6 شهرداری رسیدگی  می شود.‏
‏ ‏ خ ولیعصر- ضلع شمال شرقی ‏میدان ونک-‏
تلفن: 88798271‏
‏2-88773631‏
فکس: 88798217‏
مجتمع ویژه امور اقتصادی (22)‏
‏ این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه ‏‏1 و 2 و 3 دادیاری و شعب 2, 3, 4, 5  , 6 و 7 بازپرسی و شعبه 287 حقوقی و شعب ‏‏1191 و 1192 و 1193 جزائی, شعب 38 دادگاه انقلاب, شعبه 113 کیفری ‏استان,  شعبه 69 دادگاه تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل کاشف مستفر می ‏باشد.  ‏
‏ ‏ خ انقلاب, حد فاصل چهارراه ‏کالج و چهارراه ولیعصر
اداره سرپرستی دادگستری تهران
‏ ‏
یکی از مراکز مهم دادگستری تهران اداره امور سرپرستی می باشد که وظیفه آن رسیدگی به ‏امور محجورین (صغار, سفیه, مجنون) و ا موال بلاوارث است.‏
‏2 شعبه به شماره های 1717 و 1718 شعب مجتمع قضائی خانواده در این مجتمع مستقر ‏هستند. به پرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست رسیدگی می کنند.‏ ‏ ‏
خ کریم خان زند, ابتدای خ ‏ایرانشهر شمالی,‏
‏ تلفن: 8- 88875586‏
مجتمع قضائی شهید مطهری(حقوقی وکیفری)‏
در این مجتمع شعب 178 الی 180 ,‌182 , 184,‌186 و شعب 1141, 1149 الی 1153 ‏مستقر می باشند.  شعب 1154 و 1157 در دادسرای ناحیه  27 و 1161 در دادسرای ‏ناحیه 9 مستقر می باشند.‏
در این مجتمع دعاوی حقوقی و کیفری مناطق 17 و 18 شهرداری رسیدگی می گردد.‏ یافت آباد, بلوار معلم, بعد از ‏میدان الغدیر, پ 126‏
تلفن: 73-66224468‏
‏ ‏
ب) مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی:‏
‏ ‏
نام مرجع آدرس
دادگاه تجدید نظر استان
‏ 42 شعبه دارد و  شعبه 3 الی 9 در طبقه سوم ضلع غربی, شعبه 1 و 2 طبقه سوم ‏ضلع شرقی, شعبه 1 الی 13 طبقه دوم ضلع شرقی,‌شعب 2 و 14 طبقه دوم ضلع غربی ‏و شعبه 32 در طبقه دوم ضلع جنوبی و شعب 22, 24, 39 و 40 طبقه اول ضلع شرقی ‏و شعب 25, 27, 28, 29 , 30,  31,  32 طبقه اول ضلع غربی و شعبه 26 طبقه اول ‏ضلع جنوبی,‌شعبه 23 و 42 طبقه همکف ضلع غربی و شعب 34, 35, 37 و 38 طبقه ‏همکف ضلع شرقی و واحد حمایت از ایثارگران طبقه همکف ضلع جنوبی مستقر می ‏باشند. به  استثنای شعبه 21 و 36 که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. ‏
‎ ‎ مجتمع قضائی امام خمینی, ضلع ‏شمالی ساختمان 33982301‏
فکس: 33114132‏
شعب تشخیص (13 شعبه)‏ خ خیام, کاخ دادگستری, طبقه ‏سوم, ضلع جنوبی
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
دادگاه های کیفری استان تهران:‏
‏ ‏
آدرس دادگاه های کیفری استان تهران
مستقر در طبقه اول و دوم مجتمع قضائی امام خمینی (ره)‏
تلفن: 33916098  و فکس: 33916024‏
‎ ‎ دادگاه کیفری استان
شعبه 71 (قتل) , 72 (منافی عفت لواط و زنا) , 74 (قتل) , ‏‏76 (جرایم مطبوعاتی ) , 77 (لواط) , 78 (جرایم مطبوعاتی) ‏‏, 79 ( جرایم قضات, وزراء, نمایندگان مجلس) , 80 (لواط و ‏زنا) مستقر می باشند  و به برخی از موارد  کشوری و کیفری ‏استان تهران را رسیدگی می نماید.‏
‏ ‏
دادسراهای عمومی و انقلاب و کلانتری های مربوطه:‏
‏ ‏
‏ ‏
آدرس نام دادسرا
نبش میدان 15 خرداد (مجتمع ‏قضائی خانواده سابق), تلفن: ‏‏33900602 ‏‎–‎‏ 33900601‏
‏33114136  و 33111026‏
فکس: 33114137‏
معاونت دادسرا یا نماینده مدعی ‏العموم در پرونده های مطبوعاتی ‏تلفن: 33114131‏
معاونت امور زندان ها تلفن: ‏‏33959784‏
معاونت امور بین الملل و آموزش ‏تلفن: 33111038‏
معاوت اجرائی دادسرا
‏ تلفن: 33902073‏ دادسرای ناحیه مرکز
تشکیلات اداری و قضائی این دادسرا عبارتند از: طبقه اول, دبیرخانه, ثبت رایانه, دفتر ‏کل, دادسرای عمومی و انقلاب, مسئول خدمات امین اموال دادسرا, معاون دادستان امور ‏زندان ها, معاونت قضائی نظارت بر امور زندان ها, دفتر کل دادسرای ناحیه, اجرای ‏احکام کیفری استان, معاون قضائی نظارت بر امور زندان ها, عفو و بخشودگی, مرخصی ‏دفتر پیشینه قضائی, ثبت عرایض دادسرای عمومی, ارجاع شکوائیه و ذیحسابی و شعب ‏‏3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. طبقه دوم, معاون اجرائی دادستان, معاون ‏قضائی دادستان, روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب, دفتر دادستان, مدیریت ‏پیگیری های ویژه, آموزش و تحقیقات دادستان, معاون امور بین الملل دادستان, معاونین ‏دادسرای عمومی, معاون دادستان, سرپرست دایره اظهارنظر ناحیه و شعب 2, 4, 5, 6, ‏‏7, 8, 11,9, 12, 13 بازپرسی طبقه سوم,‏
این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های بهارستان, بازار, مولوی, جامی, ابوسعید ‏ورازی را پوشش می دهد.‏
محل استقرار دفاتر دادستانی در دادسرای ناحیه مرکز تهران می باشد که شامل دفتر داد ‏ستان, معاونین, معاون اجرائی دادستان, معاون قضائی دادستان, روابط عمومی دادسرای ‏عمومی و انقلاب, مدیریت پیگیریهای ویژه, آموزش و تحقیقات دادستان, معاون امور بین ‏الملل دادستان می باشد. اختیارات دادستان که به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود ‏مجددا به دادستان محول گردید.‏
ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده ‏دارند با دادستان است.‏
دادسرا که عهده دار کشف جرم, تعقیب متهم به جرم, اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و ‏حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی, اجرای حکم, همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ‏ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون, دادیار, بازپرس ‏و تشکیلات اداری خواهد داشت (بند الف ماده 3 ق. ا. ق. ت . د . ع . ا) دادسرا در هر ‏حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت, جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی خاص تخصیص می یابد. دادسراها و دادگاه های عمومی جزائی به جرائم ذیل ‏رسیدگی می نمایند:‏
جرائم اطفال, سرقت و آدم ربائی, صدور چک بلامحل, جرائم صنفی (خوراکی, ‏بهداشتی, داروئی و سایر صنوف), جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی, جعل ‏و  کلاهبرداری, جرائم کارکنان دولت
موارد ضرورت جهت رسیدگی در دادسرا و دادگاه های جزائی عبارتند از:‏
الف) دعاوی حقوقی ناشی از جرم
ب) دعاوی جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی
ج) محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت ‏امکان رسیدگی  نباشد.‏
د) سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان. رئیس کل ‏دادگستری استان, رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاه های کیفری است و ‏بر دادسرای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. در غیر مرکز استان, ‏رئیس شعبه اول دادگاه عمومی, رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادسراهای ‏مربوط و دادگاه های ستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. ارجاع شکایات, ‏درخواست ها و گزارش های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط ‏به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی  عهده ‏دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.‏
ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و  اختیارات قانونی آنها به تناسب ‏اهمیت موضوع, تجربه, تبحر و سابقه کار خواهد بود.‏
پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است, همچنین جرائمی ‏که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و ‏جرائم اطفال مستقیما در دادگاه های مربوط مطرح می شود, مگر آنکه به تشخیص ‏دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.‏
جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه ‏بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام ‏تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام ‏نماید.‏
با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار, عهده دار انجام تمام یا برخی از ‏وظایف یا اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.‏
گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس شعبه دادگاه عمومی و ‏گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.‏
رسیدگی جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا ‏اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری ‏استان به عمل خواهد آمد.‏
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام, شورای نگهبان, نمایندگان ‏مجلس شورای اسلامی, وزارت و معاونین آنها, معاونان و مشاوران, روسای سه قوه, ‏سفرا, دادستان و رئیس دیوان محاسبات, دارندگان پایه قضائی, استانداران, فرمانداران و ‏جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیراه کل اطلاعات ‏استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در ‏صلاحیت سایر مراجع قضائی است. دادستان تهران طی بخش نامه شماره 20/201/82 ‏مورخ 2/7/82 رسیدگی به اتهامات مذکور در تبصره فوق را در صلاحیت دادسرای ‏رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عنوان نموده است.‏
رئیس کل دادگستری استان, رئیس دادگاه کیفری استان می باشد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی امام خمینی (ره), ولیعصر به این دادسرا منتقل ‏گردید با این توضیح که اجرای احکام کیفیری ولیعصر فعلا در محل قبلی مستقر ‏است.‏
کلانتری بهارستان- 109 - میدان بهارستان, 33111116‏
کلانتری بازار- 113 -  خ 15 خرداد, میدان ارک, 33905591‏
کلانتری مولوی-  116 - خ مولوی, 55603334‏
کلانتری جامی- 129 - خ ولیعصر, نبش خ جامی, 66404881‏
کلانتری ابوسعید وزرا میدان منیریه, خ ابوسعید, 8- 66468777‏
خ دکتر شریتعی, پل صدر, خ ‏الهیه, پ 2, تلفن: 22005740 ‏و 22606664 و 22009044 ‏و 22000438‏ دادسرای ناحیه 1 (شمیران)‏
این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه 1 و 3 واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی ‏مربوط به این منطقه را بر عهده دارد در این مجتمع از شعبه 106 الی 112 به امور ‏کیفری رسیدگی می کند. شعبه 276 به امور خانواده و شعبه 1072 الی 1074 به ‏دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید.  شعب 1052 الی 1054 از مجتمع صدر به این مجتمع ‏منتقل شده اند. تشکیلات قضائی این دادسرا عبارتند از: در این دادسرا به غیر از شعب ‏بازپرسی و دادیاری شعب دادگاه های عمومی ذیل نیر مستقر می باشند.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی میرداماد و شمیران به این دادسرا منتقل ‏گردید..‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های تجریش, دربند, نیاوران, اوین, ازگل, قلهک, ‏گاندی و ونک را پوشش می دهد. محدوده قضائی از جنوب به سمت شمال  بزرگراه ‏چمران, مدرس و صدر را در برمی گیرد و خیابان های الهیه, اوین شرقی, محمودیه, ‏چیذر, قیطریه, تجریش, زعفرانیه, شهرک شهید چمران, شهرک طالقانی, خ فرمانیه, ‏آجودانیه, امانیه,  لارک, شهرک گلها, شهرک دانشگاه, شهرک البرز, باغ لش کرد, ‏شهرک پرواز, اقدسیه, کاشانک, دارآباد, رحمان آباد, منظریه, کامرانیه, حصارک, ‏جماران, نیاوران, دزاشیب, سامیان, صاحبقرانیه, امامزاده قاسم, تجریش, جعفر آباد, سعد ‏آباد, اسد آباد, جعفر آباد,  شهرک کارمندان دولت, شهرک سئول شمالی, شهرک ‏فجر,  هفت حوض و ولنجک را پوشش می دهد.‏
کلانتری تجریش- 101 - خ شهید باهنر, کوچه همایونفر, 22711013‏
کلانتری دربند-  122 -  خ دربند, 22711004‏
کلانتری نیاوران- 123 - خ شهید باهنر, (نیاوران), 22294289‏
کلانتری اوین- 163 -  اوین, خ شهید کچوئی, 22403834‏
کلانتری ازگل - جاده مینی سیتی,‌لشگرک, نبش شهرک قائم, 22446644‏
کلانتری قلهک - 124 - شریعتی, خ دولت, تلفن: 22846090‏
کلانتری گاندی - 103 - انتهای گاندی, بالاتر از م ونک, تلفن: 88776869‏
کلانتری ونک-  145 -  خ ونک, بعد از تقاطع شیراز, تلفن: 88033316‏
آدرس جدید
خیابان فرحزادی،خیابان طاهرخانی،خیابان کاج،کوی نخل
تلفن:9- 220788884‏ دادسرای ناحیه 2‏
در این دادسرا شعبات یکم تا نهم دادیاری و 1 تا 8 بازپرسی و شعب 1176 دادگاه ‏عمومی و شعبه ستاد حفاظت اجتماعی و دادیاری یکم تا پنجم ناظر بر زندان های استان ‏تهران و واحد نظارت بر زندان شعب 1 تا 5  مستقر است و ستاد حفاظت اجتماعی در این ‏دادسرا انجام وظیفه می نماید. محدوده شهرداری منطقه 2 تهران واقع شده و رسیدگی به ‏جرائم و دعاوی کیفری مربوط به این منطقه را بر عهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده ‏کلانتری های: شهرک قدس (134) – اوین و ولنجک(163) - شهرک ژاندارمری ‏‏(139) – بلوار جانبازان – شهرآرا (137)  و ستارخان (118) را پوشش می دهد و ‏محدوده قضائی آن از ضلع شمال خ آزادی تا پونک و ولنجک و خیابان سعادت آباد , ‏فرحزاد و رودخانه فرحزاد, محمود آباد, اوین, شهرک خودروسازان, شهرک تامین ‏اجتماعی, شهرک شریف آباد, خوردین, شهرک سجاد, بزرگراه نیایش, شهرک قدس ‏‏(غرب), دانشگاه امام صادق, کوی نور, پارک پردیسان,‌پارک جنگلی پردیسان, پارک ‏جنگلی نصر, گیشا, کوی استاد مطهری, کوی فرهنگیان, کوی مکانیزه, شهرک مخابرت, ‏شهرک تامین اجتماعی, شهرک پاس, شهرک آزمایش, از ضلع شمال میدان آزادی تا ‏توحید خ مرزداران, شهرک زاندارمری, شهرک انقلاب, صادقیه شمالی, کوی ارمغان, ‏ستارخان,‌طرشت, دریان نو, شهرآرا, تهران ویلا , بزرگراه چمران از توحید به بال,‌ کوی ‏فردوس می باشد و در جنوب دادسرای ناحیه 2, ناحیه 10 هاشمی مستقر می باشد.‏
کلانتری 118 ستارخان: خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ 8 دریان نو 9971619‏
کلانتری 134 شهرک قدس: فاز یک خ مهستان 88090084‏
کلانتری 137 شهرآرا: روبروی پارک خ 38 - تلفن 88256020‏
کلانتری 139 شهرک ژاندارمری : بلوار جانبازان 88217494‏
کلانتری 163 اوین- ولنجک: اوین خ شهید کجوئی 22403834‏
م ونک, خ ملاصدرا, جنب هتل ‏پردیس,‌نبش کوچه زاینده رود ‏شرقی
تلفن: 88883434- ‏‏88881724‏
‏8886688 و 88886161‏
‏88881722‏ دادسرای ناحیه 3‏
در این دادسرا شعب 1 تا 9 دادیاری و 1 تا 9 بازپرسی شعبه 1027 دادگاه عمومی و ‏شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و ویژه مبارزه با زمین خواری ‏مستقر می باشد و در محدوده شهرداری منطقه 3 مستقر می باشد. این دادسرا تمامی ‏محدوده کلانتری های ونک (145), گاندی (103), قلهک (124) را پوشش می دهد و ‏محدوده قضائی آن از جنوب به شمال بزرگراه صدر, مدرس و قسمتی به چمران منتهی به ‏نمایشگاه بین المللی به علاوه خیابان های اختیاریه, احتشامیه, امانیه, دروس, چالهرز, ‏حسن آباد, زرگنده, قلهک, شهرک سئول, شهرک فجر, پونک, داوودیه, پارک جنگلی ‏طالقانی, شمال بزرگراه همت از کردستان, بزرگراه حقانی, شمال بزرگراه کردستان, سید ‏خندان, حسینیه ارشاد شهرک فجر, ونک, قلعه ارامنه, ملاصدرا, پل شیخ بهائی, ‏کاووسیه, میرداماد, ولیعصر از همت به بالا, پاسداران,  شهید کلاهدوز, بزرگراه آفریقا, ‏پارک بزرگ ونک, میدان پیروزان, شهر بازی تقاطع سئول, امانیه پوشش می دهد.‏
کلانتری 103 خ گاندی شمالی, تلفن: 88776869‏
کلانتری 124 شریعتی, خ دولت, تلفن: 22261250‏
کلانتری 145 خ ونک, بعد از تقاطع شیراز, تلفن: 88033316‏
 
 
‏ ‏
‏ ‏‏ ‏ دادسرای ناحیه 4 (رسالت)‏
در این دادسرا شعب 1 تا 17 دادیاری و 1 تا 11 بازپرسی و شعبه 1085 مستقر هستند ‏و ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان تهران در این دادسرا مستفر می باشد.  این ‏دادسرا در محدوده شهرداری منطقه های 4 و 8 و 13 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده کلانتری ‏های پاسداران, سید خندان, فرجام, تهرانپارس, شهرک پردیس, نارمک و تهران نو را ‏پوشش می دهد.‏
در ناحیه 4 خیابان های سوهانک, شهرک قائم, ابوذر, محلاتی, شادآباد, پارک جنگلی ‏سوهانک, بزرگراه لشکرک و لویزان, پارک جنگلی لویزان, بزرگراه صدر, نیاوران ‏رسالت, بابائی و باقری,  شرق خیابان پاسداران, گلستان, ضرابخانه, مهران, کاظم آباد, ‏مجیدیه, شمس آباد, کوی نو بنیاد, شیان, شهرک ولیعصر, اراج, حسین آباد, لویزان, ‏مبارک آباد, قاسم آباد, شاد آباد, ده نارمک, شهرک امید, قنات کوثر, شهرک پارس,  کوب ‏بانک سپه, شهرک شهید باهنر, شهرک مطهری و طالقانی, مجتمع فرهنگیان, ‏تهرانپارس, شهرک انقلاب, شهرک شاهد, جوادیه, خاک سفید, تهران پارس, کوی بانک ‏سپه, شهرک شهید باهنر, شهرک مطهری, شهرک طالقانی, شهرک والفجر, رودخانه ‏سرخه حصار, وحیدیه, حکیمیه, مجید آباد, شهرک مجید آباد, شهرک حکیمیه, شهرک ‏والفجر, کوی دانشگاه, جاده لشکرک, ازگل, بزرگراه شهید بابائی را در بر می گیرد.‏
در ناحیه 8 خیابان های حشمتیه, نارمک, وحیدیه, بزرگراه رسالت را پوشش می دهد.‏
در ناحیه 13 خیابان های تهران نو, کوی فاطمیه, کوی زینبیه, دوشان تپه, نیروی هوائی ‏و شمال خیابان پیروزی را پوشش می دهد.‏
شعبه 1078 دادگاه عمومی (شعبه 604 و 609 مجتمع قضائی مدرس) فعلا در این ‏دادسرا مستقر است.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی نارمک و رسالت به این دادسرا منتقل گردید.‏
کلانتری پاسداران- 102 - خ پاسداران, نیستان دهم, 22547426‏
کلانتری سید خندان-  120 - زیر پل سید خندان, خ ابوذر غفاری, 8865564‏
کلانتری فرجام- 136 - فرجام, چهارراه ولیعصر, ک صالحی, 77451041‏
کلانتری تهرانپارس- 126 -  خ فرجام, چهارراه رشید, خ رشید, 77863333‏
کلانتری شهرک پردیس
کلانتری نارمک- 127 - خ گلبرگ, بعد از چهارراه کرمان, 77828600‏
کلانتری تهران نو-  128 - خ پنجم نیروی هوائی, بالاتر از فلکه دوم,‏
‏7728888‏
آدرس جدید
حکیمیه،خیابان سازمان آب،خیابان امام حسین, تلفن: 4- 77341041‏
فکس: 81-77341046‏

 
فکس: 44089724‏ دادسرای ناحیه 5 (صادقیه)‏
در این دادسرا شعب 1 تا 12 بازپرسی و 1 تا 15 دادیاری مستقر هستند. این دادسرا در ‏محدوده شهرداری منطقه 5 و 2 و 22 واقع شده و رسیدگی به چرائم و دعاوی مربوط به ‏این منطقه را بر عهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های کن, جنت آباد, باغ ‏فیض, شهرزیبا, ,آزادی, شهرک راه آهن, پاسگاه انتظامی امامزاده داوود, شهرک قدس, ‏مرزداران, نصر و ستارخان را در برمی گیرد. شعبه 1170 الی 1175 دادگاه عمومی ( ‏‏1211 و 1217 قدیم) فعلا در این شعبه مستقر است. اجرای احکام مجتمع قضائی ‏صادقیه و قدس به این دادسرا منتقل گردید.‏
در ناحیه 5 خیابان های شهرک نفت, شهرک کوهسار, مراد آباد, پونک, بزرگراه اشرفی ‏اصفهانی و غرب بزرگراه رسالت, باغ فیض, کوی فردوس, شهرک آپادانا, شهرک شهید ‏فکوری, شهرک اکباتان, کوی بیمه, آزاد راه تهران کرج و بزرگراه قدیم کرج,‌حسن آباد ‏شمالی و جنوبی, کوی سازمان برنامه, کوی ارم, شهرک والفجر, شهرک شاهین, جنب ‏آباد, ایرانپارس, کوی الهام, بزرگراه ستاری, اندیشه شمالی و جنوبی, کن, شهران, ‏شهرک مبعث, شهرک نیروی هوائی, شهرک المهدی, حصارک, مراد آباد, پارک جنگلی ‏کوهسار و زیباشهر را پوشش می دهد.‏
در ناحیه 22 شهرک راه آهن, هوانیروز, شهرک چشمه, شهرک امیرکبیر, شهرک جهاد ‏گران, دهکده المپیک, پارک جنگلی خرگوش دره, پارک جنگلی چیتگر, استادیوم آزادی, ‏شمال آزاد راه تهران کرج مجتمع مسکونی لاله, مجتمع بعثت, آزاد شهر, پیکان شهر, ‏شهرک شهرداری, شهرک دانشگاه صنعتی شریف, باغ حاج سیف, شهرک دژبان, سنگ ‏چشمه, گرم دره بالا, کاظم آباد را پوشش می دهد.‏
کلانتری کن-‏‎ ‎‏ 142 - جاده سولقان, 44300520‏
کلانتری جنت آباد- 138 -  ایرانپارس, خ شاهین شمالی, خ بهار,  44405051‏
کلانتری باغ فیض- 140 -  بزرگراه اشرفی اصفهانی, خ ناطق نوری, 44409777‏
کلانتری شهرزیبا- 133 - میدان نور, مقابل مسجد نظام مافی, کوی کیهان, 44100000‏
کلانتری آزادی-135 -  جاده مخصوص کرج, بعد از فروشگاه رفاه,  44655859‏
کلانتری شهرک راه آهن- 141 -  شهرک راه آهن, 44702326‏
کلانتری پاسگاه انتظامی امامزاده داوود
کلانتری شهرک قدس-  134 -  شهرک قدس, فاز یک, خ مهستان, 88090084‏
کلانتری مرزداران- 139 -  شهرک ژاندارمری, بلوار جانبازان, 88217494‏
کلانتری نصر- 137-  خ شهرآرا, روبروی پارک, خ 38, 88256020‏
کلانتری ستارخان- 118 - خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ هشتم دریان نو,9971916‏
آدرس جدید
سیمین بلوار،خیابان انصار المهدی،روبروی دانشگاه, تلفن:‏
‏4-44089723 و 6-‏‏44092993‏


دادسرای ناحیه 6 (خارک)‏
تعداد هفت شعبه بازپرس و ده شعبه دادیاری و شعبه 1038 در این دادسرا مستقر می ‏باشد. این دادسرادرمحدوده شهرداری منطقه 6 واقع شده و رسیدگی به دعاوی و جرائم ‏این منطقه را برعهده دارد.‏
مجتمع مذکور تمامی محدوده کلانتری های یوسف آباد, سنائی, فلسطین, انقلاب, را شامل ‏می شود.‏
در ناحیه 6 میدان آفریقا, خیابان های مفتح, سمیه, طالقانی, بهجت آباد, جمشیدیه, قزل ‏قلعه,  کارگر شمالی, یوسف آباد, امیر آباد, شهرک والفجر, ضلغ شرقی چمران, بزرگراه ‏کردستان تا تقاطع همت, بزرگراه آفریقا, بلوار کشاورز, شهید گمنام, فاطمی, بیمارستان ‏امام خمینی, خ فرصت شیرازی, دانشگاه تهران, خ انقلاب, سپهبد قرنی, میدان فردوسی, ‏خ حافظ, ‏
‏ ‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی شهید بهشتی و قدوسی به این دادسرا منتقل گردید.‏
کلانتری یوسف آباد- 125 - میدان یوسف آباد, 88793227‏
کلانتری سنائی- 105 - خ میرزای شیرازی, کوچه کامکار, 88822122‏
کلانتری فلسطین-  107   -  میدان فلسطین, ابتدای خ فلسطین, 66466240‏
کلانتری انقلاب اسلامی- 148-  خ انقلاب, نرسیده به فلسطین, 66400807‏
آدرس جدید
خیابان شهید مفتح جنوبی،خیابان شیرودی, تلفن: ‏‏66713207, 66713205, و ‏‏66713220 ‏
‏  66713201  و46713107 ‏و 66713211‏


دادسرای ناحیه 7 ( د بستان)‏
تعداد8 شعبه دادیاری و 4 شعبه بازپرسی  مستقر می باشد .این دادسرا در منطقه ‏‏7شهرداری واقع شده و رسیدگی به دعاوی وجرائم این منطقه و دعاوی شهرداریها را بر ‏عهده دارد.‏
مجتمع مذکور محدوده کلانتری عباس آباد و شهید نامجو-سید خندان  را شامل می شود.‏
در ناحیه 7 بیمارستان 504 ارتش, خ دکتر بهشتی, خ استاد مطهری, عباس آباد, هویزه, ‏خرمشهر, آپادانا, سهروردی شمالی و جنوبی, جنوب بزرگراه رسالت, مصلی, خ شریعتی, ‏بهار, خواجه نصیر, باغ صبا, آیت الله مدنی, خ فلسطین, امام حسین به سمت شمال, ‏دماوند تا سبلان جنوبی, ملک, مفتح, طالقانی, بهارشیراز, سمیه و میدان سپاه را پوشش ‏می دهد.‏
کلانتری عباس آباد-  104 - خ خرمشهر,‌ میدان نیلوفر, 88764045‏
کلانتری شهید نامجو-  106 -  میدان گرگان, خ نامجو, 77558899‏
کلانتری سید خندان   - 120 -  زیر پل سید خندان-خ ابوذر غفاری 88865564‏

دادسرای ناحیه9 (فرودگاه)‏
دو شعبه دادیاری و یک شعبه بازپرسی در حال حاضر فعال هستند.‏
شعبه 1159 و 1161 در این دادسرا مستقر می باشد.‏
این دادسرا به جرائم ویژه فرودگاه رسیدگی می نماید.‏
آدرس جدید
فرودگاه مهرآباد, جنب گمرک, ‏تلفن: 660886900‏
 

دادسرای ناحیه 10 (هاشمی سابق)‏
در این دادسرا شعب 1 تا 5 بازپرسی و شعب 1 تا 9 دادیاری و شعبه  1166 مستقر ‏هستند.‏
دادسرای عمومی و انقلاب ویژه نیا بت قضائی ناحیه 23 تهران درطبقه اول این دادسرا ‏مستقر است.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه 9, 10 و 21 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را در خیابان های امام خمینی, طوس, خوش, خ آزادی به ‏سمت جنوب تا خیابان قزوین, مهرآباد, شهرک کاظمیه, تهرانسر, شهرک فرهنگیان, ‏شهرک آزادی, شهرک انصار, شهرک استقلال, شهرک دریا, شهرک پاسداران, شهرک ‏فاطمه زهرا, شهرک دانشگاه تهران, شهرک 22 بهمن, شهرک چیتگر شمالی, شهرک ‏سینمائی, شهرک ورد آورد, شهرک ابوذر, شهرک ویلا شهر, جنوب بزرگراه قدیم و جدید ‏تهران ‏‎–‎‏ کرج برعهده دارد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی هاشمی به این دادسرا منتقل گردید.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های نواب, هفت چنار و مهرآباد جنوبی را پوشش می ‏دهد.‏
کلانتری نواب خ آزادی, چهارراه نواب, 9923434‏
کلانتری هفت چنار- 111 - خ کمیل, خ ابتکاری, 55717030‏
کلانتری مهرآباد جنوبی- 119 -  سرآسیاب مهرآباد, 5- 66695534‏
آدرس جدید
خ دامپزشکی,  ‏نبش خ جیحون, تلفن: ‏‏66937671,  5- ‏‏66420443 و   66920018 ‏فکس: 66937671 و 85-‏‏66930083‏

دادسرای ناحیه 11‏
‏ در این دادسرا 9 شعبه دادیاری و 5 شعبه بازپرسی مستقر می باشد.‏
این دادسرا ناحیه 11 شهرداری را تحت پوشش خود دارد. ‏
این دادسرا از جنوب میدان انقلاب به سمت پایین, خ دانشگاه جنگ, خ جمهوری, میدان ‏حر و پاستور, کارگر جنوبی, بزرگراه نواب از جنوب میدان توحید, امیریه, منیریه, ‏ولیعصر از انقلاب به پایین, میدان راه آهن, میدان رازی, خ حلال احمر, شیخ هادی, ‏ابوسعید, مولوی, مختاری, حافظ, وحدت اسلامی را پوشش می دهد.‏
آدرس
خ ولیعصر, ضلع غربی میدان ‏منیریه, تلفن: 55385330 و‏
‏ 2-55375750
‏ ‏
دادسرای ناحیه 12‏
در این دادسرا 16 شعبه دادیاری و 11 شعبه بازپرسی مستقر می باشد.‏
منطقه 12 شهرداری را پوشش می دهد.‏
خیابان های فردوسی به سمت جنوب تا خیابان شوش, خانی آباد, بازار, پامنار, لاله زار, ‏جمهوری بعد از حافظ, حافظ, مولوی بعد از خیابان وحدت اسلامی, میدان قیام, شهید ‏مصطفی خمینی, بهارستان, میدان بوعلی, ظهیر الاسلام, صفی علیشاه, منوچهری, سعدی, ‏‏15 خرداد, خیابان بهشت, میدان محمدیه, میدان وحدت اسلامی, خ مختاری و امیر کبیر ‏را پوشش می دهد.‏
آدرس
خ خیام, جنب سالن ورزشی هفت ‏تیر, محل سابق اداره کل تربیت ‏بدنی, تلفن: 4-667222561‏
‏ و 4-66724012 و ‏‏66723075‏


دادسرای ناحیه14(شهید محلاتی)‏
‏ شعب 1123 الی 1130 و 146 الی 156 و 5 شعبه دادیاری و بازپرسی مستقر می ‏باشند. (ر. ک به قسمت مجتمع های قضائی) و شعبه 246 مربوط به امور شاهد در این ‏دادسرا مستقر می باشد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق 14 و 15 واقع شده و رسیدگی به جرائم ‏‎ ‎و ‏دعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های شهدا, سلیمانیه, غیاثی, نبرد, افسریه, کیانشهر, ‏مشیریه و هاشم آباد را پوشش می دهد.‏
کلانتری شهداء- 110- خ پیروزی, ایستگاه چهارصد دستگاه, 33914443‏
کلانتری سلیمانیه- 121- خ پیروزی, خ سلیمانیه, 33179333‏
کلانتری غیاثی- 114- میدان خراسان, میدان غیاثی, 33705152‏
کلانتری نبرد- 132- خ خاوران, قبل از آتش نشانی, 33702324‏
کلانتری افسریه- 156- 20 متری, 15 متری دوم, نبش کوچه هفتم, 33156566‏
کلانتری کیانشهر- 158- خ شهرزاد, خ کیخسرو, 33884142‏
کلانتری مشیریه-  169- بزرگراه افسریه, بعد از میدان آقانور, 33867020‏
کلانتری هاشم آباد خ خاوران, روبروی شهرک کاروان, 33860444‏
آدرس جدید
بلوار کوثر،خیابان ده حقی،جنب بازار گلضلع شمالی ترمینال جنوب, تلفن: ‏‏55648653- 55652190‏
‏5-55321520 و ‏‏55324080 و فکس: ‏‏55324100‏ دادسرای ناحیه16 (بعثت)‏
تعداد 9 شعبه دادیاری و 3 شعبه بازپرسی در این دادسرا مستقر است.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی بعثت به این دادسرا منتقل گردید.‏
این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های جوادیه, نازی آباد, خزانه, خانی آباد و نیز یگان ‏انتظامی مستقر در ترمینال جنوب را پوشش می دهد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق 16 و 19 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد.‏
در منطقه 16 باغ آذری, شهرک بعثت, بزرگراه بعثت, پارک بعثت, ترمینال جنوب, خزانه ‏بخارایئ, علی آباد, نازی آباد, چهارصد دستگاه, یاخچی آباد, شهرک معراج, احمدیه بالا, ‏فهیم آباد, شهرک شهید بهشتی, شهرک تختی, شهرک طالقانی, شهرک مطهری, بلوار ‏ابریشم, حلال احمر, فرهنگسرای بهمن, جوادیه, بزرگراه قلعه مرغی, بزرگراه شهید ‏تندگویان, شهرک معراج,‏
و در منطقه 19 خ قلعه مرغی, شهرک شریعتی, شهرک بستان, کوی آزادی, خانی آباد ‏نو, بلوار معلم, میدان میوه و تره بار مرکزی, صالح آباد غربی, شهرک رسالت (عبدالله ‏آباد), پارک جنگلی افرا, میدان جهاد, بزرگراه آزادگان, پل شهید صنی خانی تا جاده قلعه ‏مرتضی کرد, شهرک ابوذر, شهرک سید احمد خمینی, احمدیه, نعمت آباد, عبدل آباد, ‏شهرک شریعتی, 15 متری شهید چمران, بزرگراه جوانه, زمزم و خیابان خلازیل ‏‏(خلازیر)‏
کلانتری جوادیه- 117- میدان راه آهن,‌بیست متری جوادیه, 55643015‏
کلانتری نازی آباد- 130- نازی آباد, میدان بازار دوم, 5550966‏
کلانتری خزانه- 160- فلکه اول خزانه, خ مسجد جامع, 5550205‏
کلانتری خانی آباد- 152- نرسیده به بلوار تندگویان, میدان سوم, 55005532‏
‎ ‎
دادسرای ناحیه18 (شهید مطهری)‏
این دادسرا دارای هشت شعبه دادیاری و پنج  شعبه بازپرسی می باشد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری مناطق 17 و 18 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های امام زاده حسن (ع), یافت آباد,‌ابوذر و شهرک ‏ولیعصر را پوشش می دهد.‏
در منطقه 17 شهرداری جنوب خ قزوین, خزانه فلاح, زهتابی (وصفنارد ) ابوذر, خ قلعه ‏مرغی شمالی, بزرگراه آیت الله سعیدی, بیست متری یافت آباد, آذری جنوبی و در منطقه ‏‏18 خ صادقیه, بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه), ولیعصر, شهرک صاحب زمان, ‏اسماعیل آباد, شهرک طالقانی, شهرک مسلمین, شهرک امام خمینی, شهرک مسیح آبادی, ‏یافت آباد, شهرک آزادی, ترک آباد, قاسم آباد, شهرک اسلام آباد, باغ چهار بری, شهرک ‏گلشهر, قاسم آباد خشکه, ابراهیم آباد, شاد آباد, سعید آباد, کوی 17 شهریور, شهرک ‏فردوس, جنوب جاده قدیم کرج, پلد شت, پرسی گاز, خ 17 شهریور, بلوار مدائن, ‏برادران بهرامی, شهید منصور عمرانی, آجر ساسان, ترمینال تپه سیف, کارخانه کیان ‏تایر, مرکز حمل و نقل جمهوری اسلامی تا رودخانه کن را پوشش  می دهد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی مطهری به دادسرای مطهری منتقل یافت.‏
کلانتری امام زاده حسن (ع)-  149- خ قزوین, دوراهی قپان, 55704492‏
کلانتری یافت آباد- 151- یافت آباد, میدان الغدیر, 66804950‏
کلانتری ابوذر- 161- میدان ابوذر, پشت شهرداری منطقه 17, 55707768‏
کلانتری شهرک ولیعصر- 153- جاده ساوه, سه راه ولیعصر, خ یاران, 66220047‏
آدرس
جاده ساوه, چهارراه یافت آباد, ‏میدان معلم, تلفن: 73-‏‏66224469 و 66239990 و ‏فکس: 66221700


دادسرای ناحیه 19 (جرائم پزشکی)‏
در این دادسرا 5 شعبه دادیاری و 5 شعبه بازپرسی و شعبه 1024 مستقر می باشد.‏
آدرس جدید
بزرگراه بعثت،خیابان کیانشهر،روبرو پمپ بنزین
تلفن: 8-88328987 و‏
‏ 2-88328980 و ‏‏88830312 و 88848311‏

 
 ناحیه 20 (انقلاب)‏
رسیدگی به کلیه جرائم ذیل در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.‏
‏1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.‏
‏2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.‏
‏3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به ‏منظور مقابله با نظام.‏
‏4- جاسوسی به نفع اجانب.‏
‏5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.‏
‏6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.‏
مرجع تجدید نظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوان عالی کشور است, مگر در مورد ‏جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدید نظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل ‏کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد.‏
آدرس
خ شریعتی, نرسیده به چهارراه ‏قصر, نبش خ معلم,‏
تلفن: 5-88415111‏ دادسرای

 
 ‏‎ ‎ دادسرای ویژه امور جنائی (20)‏
قدیم در این دادسرا رسیدگی به جرائم سرقت های مسلحانه, سرقت های دسته جمعی, افراد ‏گم شده, قتل عمد, سرقت وسائل نقلیه اتومبیل, موتورسیکلت و دوچرخه, کیف قاپی, آدم ‏ربائی, تعیین اصالت موتورسیکلت و اتومبیل, همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت ‏خودرو,‌ قتل عمد, آدم ربائی و نیز امور مربوط به اجرای حدود و قصاص در شهر تهران ‏در این دادسرا انجام می شود. اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی جنائی در این دادسرا ‏مستقر است. در این مجتمع رسیدگی به جرایم مهم از قبیل سرقت های مسلحانه, سرقت ‏های دسته جمعی, افراد گم شده, قتل عمد, سرقت وسایل نقلیه از قبیل اتومبیل, ‏موتورسیکلت,‌دوچرخه, کیف قاپی, آدم ربائی, تعیین اصالت اتومبیل و موتورسیکلت, ‏همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت خودرو,‌قتل عمد, آدم ربائی صورت می گیرد. ‏در این مجتمع قضائی شعب 1601 تا 1620 دادگاه های عمومی مستقر هستند.‏
آدرس
خ وحدت اسلامی, پایین تر از ‏چهارراه وحدت اسلامی, جنب ‏اداره آگاهی,‏
‏ تلفن: 9- 55375088 و ‏‏55379407 ‏‎–‎‏9-55375088‏
‏ فاکس :  55379409 
 

 
‏ ‏‎ ‎ دادسرای ویژه ارشاد (21)‏
شعبه 1084 و 1088 و 1089 در این دادسرا مستقر می باشند.‏
پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد ‏رسیدگی قرار می گیرد.‏
آدرس جدید
بلوار تهرانسر،خیابان مصطفی خمینی،نبی خیابان امام خمینی


 
خ انقلاب, حد فاصل چهارراه ‏کالج و چهارراه ولیعصر دادسرای ویژه امور اقتصادی (22)‏
‏ این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه 1 و ‏‏2 و 3 دادیاری و شعب 2, 3, 4, 5  , 6 و 7 بازپرسی و شعبه 287 حقوقی و شعب 1191 و ‏‏1192 و 1193 جزائی, شعب 38 دادگاه انقلاب, شعبه 113 کیفری استان,  شعبه 69 دادگاه ‏تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل
‏ کاشف مستفر می باشد. ‏

 
خ آزادی, نبش خ خوش,دادسرای ‏هاشمی, طبقه اول ‏تلفن: 66920018- ‏‏66937671‏
‏5-66420443 و ‏‏66929022‏ دادسرای امور نیابت (23)‏
تمامی امور نیابت قضائی در این دادسرا انجام می شود. در حال حاضر محل استقرار این ‏دادسرا در طبقه اول دادسرای ناحیه 10 هاشمی واقع است.‏
چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل, بازرسی از منزل, جمع ‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضائی دادگاه ‏است لازم شود, دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضائی انجام آن را با ذکر صریح ‏موارد از دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام ‏داده و اوراق تنظیمی را پس از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت ‏دهنده اعاده می کند. با توجه به ماده 59 ق. آ. د . ک دادستان مکلف است نیابت قضائی ‏را انجام دهد, النهایه چنانچه انجام امر نیابت را مخالف صریح قوانین یا احکام شرع انور ‏تشخیص دهد می تواند نظر خویش را به دادستان نیابت دهنده برای کسب تکلیف اعلام و ‏چنانچه با این تذکر با زهم مقام نیابت دهنده خواستار انجام نیابت بوده باشد بدیهی است ‏نیابت قضائی با مسئولیت مشارالیه باید انجام پذیرد.‏
میدان هفت تیر, خ شهید مفتح, خ ‏زهره, پ 8 تلفن: 7-‏‏88849795‏
‏6-88849894‏ دادسرای اجرای احکام کیفری استان (24)‏
ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
زیر پل کریمخان, خ ایرانشهر, پ ‏‏219, تلفن: 88315117- ‏‏88308650 و 88820080‏
‏88820086‏‎ ‎ دادسرای امور سرپرستی (25)‏
رسیدگی به امور محجورین, صغار, سفیه, مجنون و اموال بلاصاحب و بلاوارث و پرونده ‏های مربوط به خانواده های بی سرپرست در این دادسرا انجام می شود.‏
شعبه 247 (1717 قدیم) و 248 (1718 قدیم) از شعب مجتمع قضائی خانواده یک در ‏این مجتمع مستقر هستند.‏
شهرستان بومهن, بلوار امام ‏خمینی, خ شهید باهنر,‏
‏ تلفن, 9- 5727077-1 022‏
‏222227-2223777 -‏‏2223021‏‏ ‏ دادسرای ناحیه 26 (بومهن)‏
شعبه 1086 به همراه شعب دادیاری و بازپرسی در این دادسرا مستقر می باشند.‏
خ انقلاب اسلامی -خ 12 ‏فروردین
‏ تلفن: 4-66974370‏
فاکس :66974380‏


دادسرای ناحیه  27 (ویژه امور جنائی)‏
در این مجتمع شعبه 1154 و 1157 مستقر می باشند.‏
در این مجتمع به دعاوی : زورگیری- سرقت مسلحانه و تحصیل ما ل مسروقه, آدم ربائی ‏‏,کیف قاپی , قتل عمد ,در 6 شعبه دادیاری و 7 شعبه باز پرسی  رسیدگی میشود. ‏
م 15 خرداد, دادسرای مرکز
تلفن: 33114131 و ‏‏33916097‏
‏33-33111026‏

دادسرای کارکنان دولت
در این مجتمع قضائی  10 شعبه بازپرسی و شعبه 1083 مستقر می باشند. طبق بخش ‏نامه شماره 82/201/20 مورخ 7/2/1382 شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم ‏کارکنان دولت به شرح ذیل می باشد:‏
‏1-رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح  تشکیل دادگاه های ‏عمومی و انقلاب, مصوب 1380.‏
الف) کلیه جرایم وزراء, استانداران, فرمانداران, قضات و نمایندگان مجلس شورای ‏اسلامی و شکایات علیه مسئولین سازمان های دولتی و مدیران کل استان ها و روسای ‏ادارات شهرستان های استان تهران و شکایات علیه شهرداران مراکز شهرستان های ‏استان تهران و شکایات علیه شهرداران مراکز شهرستان های استان تهران.‏
ب) جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری موضوع قانون ‏تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء, اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس ‏شورای اسلامی و کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی و کارمندان شهرداری ها ‏و کلیه شهرداران شهرستان های استان تهران در صورتی که مبلغ رشوه از پنج ‏هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد.‏
ج) جرایم عمومی پرسنل امنیتی و انتظامی و نیز پرسنل رد بالای نظامی, جرایم اتباع ‏خارجی به جز افاغنه, انجام نیابت های خارجی, تخلفات ارزی حسب اعلام بانک مرکزی.‏
‏2-رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه ‏سرگرد به بالا.‏
‏3-رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها.‏
‏4-رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان, هند و پاکستان و ‏بنگلادش.ویژه کارکنان دولت,‏
میدان 15 خرداد, دادسرای مرکز, ‏تلفن: 33111035 و ‏‏33111029‏ مرکز فوریت قضایی دادسرا (کشیک)‏
‏ 

دادسرای ناحیه 29
آدرس جدید دادسرا ناحیه 29 :
اتوبان کرج،خروجی مترو،خیابان کوهک،نسیم 6
 
‏ ‏
راهنمای مجتمع های شوراهای حل اختلاف شهر تهران
‏ ‏
ساعات کاری اغلب مجتمع های شوراهای حل اختلاف استان تهران از ساعت 16 الی 19 می باشد‏
آدرس و تلفن نام واحد
میدان هفت تیر, بهار شیراز, خ سلیمان خاطر, پلاک 21, طبقه سوم, ‏تلفن: 5- 88325484 و فکس: 88898031‏ ستاد شورای حل اختلاف استان تهران
میدان قدس, خ دربند, بالاتر از میدان قدس, تلفن: 22742323‏ شورای حل اختلاف شماره 1‏
حوزه 1 الی 50‏
بزرگراه جلال آل احمد, نرسیده به پل آزمایش, کوچه شهید ناظریان قمی, ‏جنب ایستگاه آتش نشانی, طبقه فوقانی, میدان میوه و تره بار نصر, ‏تلفن:  3- 88240892‏ شورای حل اختلاف شماره 2‏
حوزه 51 الی 100‏
میدان ونک, خ ملاصدرا, خ شیخ بهائی جنوبی, بلوار آزادگان, نرسیده به ‏چهارراه ابطهی, دست چپ مابین خ 21 و 22‏ شورای حل اختلاف شماره 3‏
حوزه 101 الی 150‏
خ فرجام, نرسیده به میدان صد, ساختمان شیشه ای قصر سبز, تلفن: 4- ‏‏77213173 و 77213196‏ شورای حل اختلاف شماره 4‏
حوزه 151 الی 200‏
اکباتان بین فاز یک و دو, جنب اورژانس 115, ساختمان سابق شهرک ‏عمران اکباتان, تلفن: 44670986‏ شورای حل اختلاف شماره 5‏
حوزه 201 الی 205‏
میدان هفت تیر, بهار شیراز, خ سلیمان خاطر, نبش ابرار غربی, پلاک ‏‏21.1 , تلفن: 88325478‏ شورای حل اختلاف شماره 6‏
حوزه 251 الی 350‏
‏************************************‏
‏************************************‏ شورای حل اختلاف شماره 7‏
حوزه: ***************************‏
نارمک, خ سمنگان, ضلع غربی مسجد جامع, انتهای کوچه مذهب دار, ‏تلفن: 9- 77252527‏ شورای حل اختلاف شماره 8‏
حوزه 351 الی 400‏
سه راه آذری, امام زاده عبد الله, نبش خ شوبیری, مجتمع گلها (از مسیر ‏خ قزوین), طبقه سوم داخل کوچه,‏
تلفن: 6-66645042‏ شورای حل اختلاف شماره 9‏
حوزه 401 الی 450‏
خ قزوین, 16 متری سبحانی, نرسیده به سینما جی, روبروی باشگاه ‏زینعلی, پاساژ علی شورای حل اختلاف شماره 10‏
حوزه 451 الی 500‏
خ قزوین, خ عباسی, خ هلال احمر, پلاک 488, تلفن: 55674335‏ شورای حل اختلاف شماره 11‏
حوزه 501 الی 550‏
‏*************************************‏
‏*************************************‏ شورای حل اختلاف شماره 12‏
حوزه:**************************‏
میدان دروازه شمیران, خ فخرآباد, جنب مسجد فخر آباد, شهرداری منطقه ‏‏13, تلفن: 4- 77636173‏ شورای حل اختلاف شماره 13‏
حوزه 601 الی 650, تمام هفته صبح ها باز می باشد
خ پیروزی, خ شکوفه, انتهای خ کرمان, روبروی ناحیه یک, شهرداری ‏منطقه 14, تلفن: 33186959‏ شورای حل اختلاف شماره 14‏
حوزه 651 الی 700‏
خ 17 شهریور, چهارراه شهید رضائی (منصور سابق), جنب شهرداری ‏ناحیه یک, منطقه 15, طبقه سوم, پاساژ رضوان, تلفن: 8- 33036647 ‏و 33033616 و 33704063‏ شورای حل اختلاف شماره 15‏
حوزه 751 الی 800‏
بزرگراه بعثت, به طرف افسریه, بعد از بیمه ایران, کوچه شهید تقوی, ‏تلفن: 55326663 و 55055252‏ شورای حل اختلاف شماره 16‏
حوزه 701 الی 750‏
خ قزوین, بعد از دوراهی قپون, روبروی داروخانه شبانه روزی ایثار, ‏تلفن: 55777272‏ شورای حل اختلاف شماره 17‏
حوزه 801 الی 850‏
سه راه آذری, به سمت جاده ساوه, بعد از چهارراه یافت آباد, شهرک ‏ولیعصر(عج), خ شهید بهرامی (یاران سابق),‌ جنب تالار لاله, روبروی ‏بانک صادرات, پاساژ دولتی, تلفن: 66201039‏ شورای حل اختلاف شماره 18‏
حوزه 851 الی 900‏
خانی آباد, خ میثاق, نبش کوچه کلانتری, تلفن: 55520505‏ شورای حل اختلاف شماره 19‏
حوزه 901 الی 950‏
شهر ری, خ سابق ورامین( جاده سوم), نبش کوچه مهدیه, تلفن: ‏‏22390935‏ شورای حل اختلاف شماره 20‏
حوزه 951 الی 1000‏
‏------------------------------------‏ شورای حل اختلاف شماره 21‏
حوزه
اتوبان تهران- کرج, پیکان شهر, ساختمان پیکان شهر, بعد از مرکز ‏بهداشت و درمان, روبروی پارک بازی, بلوک 61, تلفن:44197121‏ شورای حل اختلاف شماره 22‏
حوزه 1051 الی 1100‏
اتوبان شهید محلاتی, خ نبرد جنوبی, خ زمزم, جنب آتش نشانی, مجتمع ‏قضائی خانواده یک, تلفن: 22009127‏ شورای حل اختلاف شماره 23 (خانواده 1)‏
حوزه 2201 الی 2250‏
قنات کوثر, فلکه چهارم تهرانپارس, نرسیده به تقاطع شهید باهنر و شهید ‏باقری, مجتمع قضائی شهید باهنر(ره),‏
تلفن: 9- 77055630‏ شورای حل اختلاف شماره 24 (خانواده 2)‏
حوزه 2310 الی 2400‏
میدان ونک, مجتمع قضائی خانواده 2‏
تلفن: 88739875‏ شورای حل اختلاف شماره 25 (خانواده 3)‏
حوزه 2400 الی 2500‏
‏**************************************‏
‏**************************************‏ شورای حل اختلاف شماره 26‏
حوزه ‏‏:‏‎***********************‎‏ *********************************‏
خ مصطفی خمینی (ره), پایین تر از چهارراه سیروس, کوچه بالاگر, جنب ‏مسجد گلشن شورای حل اختلاف شماره 27 (اصناف)‏
حوزه 2600 الی 2650‏
خ مطهری, روبروی خ جم شورای حل اختلاف شماره 28 (بازرگانان)‏
حوزه
‏**************************************‏
‏**************************************‏ شورای حل اختلاف شماره 29‏
حوزه : ***********************‏
سعادت آباد, به طرف دشت بهشت, زندان اوین,‏
تلفن: 22400809‏ شورای حل اختلاف شماره 30‏
حوزه 2900 الی 2950‏
‏ ‏
‏ ‏
دانشکده های حقوق‎ ‎‏ تهران:‏
‏ ‏
‏ ‏
نام آدرس
دانشکده حقوق دانشگاه تهران خ انقلاب, دانشگاه تهران
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ولنجک, میدان دانشجو, خ دانشجو, دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی  (واحد تهران مرکز)‏ خ انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه سفرنگ
دانشکده تحصیلات تکمیلی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ‏تهران)‏ خ انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه سفرنگ
دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری خ انقلاب, چهارراه کالج, خ خارک, روبروی دادسرای ناحیه ‏‏6‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
ستاد و مراکز انتظامی و ادارات آگهی
الف- ستاد و مراکز انتظامی:‏
‏ ‏
آدرس وتلفن نام مرکز کد
م امام خمینی(ره), خ فردوسی                                               -تلفن ‏‏:   3201‏ ستاد نیروی انتظامی ‏---‏
خ شهید باهنر, کوی همایونفر                                                تلفن ‏‏:22711013‏ کلانتری تجریش ‏101‏
خ پاسداران, نیستان دهم                                                      تلفن : ‏‏22547426‏ کلانتری پاسداران ‏102‏
انتهای گاندی, بالاتر از میدان ونک                                         تلفن ‏‏:88776869‏ کلانتری گاندی ‏103‏
خ خرمشهر, م نیلوفر                                                          تلفن : 6-‏‏88764045‏ کلانتری عباس آباد ‏104‏
‎ ‎‏                                             تلفن :88822122  ‏‎ ‎‏ خ میرزای شیرازی, ‏ک کامکار‎      ‎ کلانتری سنائی ‏105‏
م گرگان, خ ‏نامجو                                                             تلفن  :77558899‏ کلانتری شهید نامجو ‏106‏
میدان فلسطین ابتدای خ فلسطین                                           تلفن : ‏‏66466240  ‏ کلانتری فلسطین ‏107‏
خ آزادی, چهارراه نواب                                                      تلفن ‏‏: 99923434‏ کلانتری نواب ‏108‏
میدان بهارستان                                                                تلفن : ‏‏33111116‏ کلانتری بهارستان ‏109‏
خ پیروزی, ایستگاه چهارصددستگاه                                      تلفن ‏‏: 33914443 ‏ کلانتری شهداء ‏110‏
خ کمیل, خ ابتکاری                                                            تلفن ‏‏: 55717030‏ کلانتری هفت چنار ‏111‏
م منیریه, خ ابوسعید                                                          تلفن : 8-‏‏64687777‏ کلانتری ابوسعید ‏112‏
خ 15 خرداد, م ارک                                                           تلفن ‏‏: 33905591‏ کلانتری‎ ‎بازار ‏113‏
م خراسان, م غیاثی                                                            تلفن ‏‏: 33705125‏ کلانتری غیاثی ‏114‏
خ قزوین, خ شهید مرادی                                                    تلفن : ‏‏55540444‏ کلانتری رازی ‏115‏
خ مولوی                                                                         تلفن : ‏‏55603334‏ کلانتری مولوی ‏116‏
م راه آهن, بیست متری جوادیه                                              تلفن : ‏‏55643015 ‏ کلانتری جوادیه ‏117‏
خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ هشتم دریانو                              تلفن : ‏‏99711916‏ کلانتری ستارخان ‏118‏
سر آسیاب, مهرآبا د                                                            تلفن : 5-‏‏6695534‏ کلانتری مهرآباد جنوبی ‏119‏
زیر پل سید خندان, خ ابوذر غفاری                                         تلفن : ‏‏8865564‏ کلانتری سیدخندان ‏120‏
خ پیروزی, خ سلیمانیه                                                        تلفن ‏‏:   33179333‏ کلانتری سلیمانیه ‏121‏
خ دربند                                                                            تلفن : ‏‏22711004‏ کلانتری دربند ‏122‏
خ شهید باهنر                                                                    تلفن ‏‏: 22297289‏ کلانتری نیاوران ‏123‏
خ شریعتی,بالاتر از سه راه ضرابخانه,روبروی شهرداری منطقه3  تلفن : ‏‏22261250‏ کلانتری قلهک ‏124‏
م یوسف آباد                                                                      تلفن : ‏‏88793227‏ کلانتری یوسف آباد ‏125‏
خ فرجام, چهارراه رشید, خ رشید                                           تلفن : ‏‏77863333‏ کلانتری تهرانپارس ‏126‏
خ گلبرگ, بعد از چهارراه کرمان                                            تلفن : ‏‏77828600‏ کلانتری نارمک ‏127‏
خ پنجم نیروی هوائی, بالاتر از فلکه دوم                                  تلفن : ‏‏77728888‏ کلانتری تهران نو ‏128‏
خ ولیعصر, نبش خ جامی                                                     تلفن ‏‏:   66404881‏ کلانتری جامی ‏129‏
نازی آباد, م بازار دوم                                                         تلفن ‏‏:   55550966‏ کلانتری نازی آباد ‏130‏
خ خاوران, قبل از آتش نشانی                                               تلفن ‏‏:   33702324‏ کلانتری نبرد ‏132‏
انتهای بلوار فردوس - -بهار شمالی  منوچهری شرقی                تلفن : ‏‏44100000‏ کلانتری شهرزیبا ‏133‏
شهرک قدس, فاز یک, خ مهستان                                            تلفن ‏‏:   88090084‏ کلانتری شهرک قدس ‏134‏
جاده مخصوص کرج, بعد از فروشگاه رفاه                              تلفن ‏‏:   44655859‏ کلانتری آزادی ‏135‏
خ فرجام, چهارراه ولیعصر, ک صالحی                                    تلفن ‏‏:   77451041‏ کلانتری فرجام ‏136‏
خ شهرآراء, روبروی پارک, خ 38                                         تلفن ‏‏:   88256020‏ کلانتری نصر ‏137‏
ایرانپارس, خ شاهین شمالی, خ بهار                                      تلفن ‏‏:   44405051‏ کلانتری  جنت آباد ‏138‏
شهرک ژاندارمری, بلوار جانبازان                                          تلفن ‏‏:   88217494‏ کلانتری مرزداران ‏139‏
بزرگراه اشرفی اصفهانی, خ ناطق نوری                                 تلفن : ‏‏44409777‏ کلانتری باغ فیض ‏140‏
شهرک راه آهن                                                                  تلفن : ‏‏44702326‏ کلانتری شهرک راه آهن ‏141‏
کن, جاده سولقان                                                               تلفن ‏‏: 44300520‏ کلانتری کن ‏142‏
جاده آبعلی, نرسیده به سه راه آزمایش                                    تلفن : ‏‏77332002‏ کلانتری جوادیه ‏‏(تهرانپارس)‏ ‏144‏
خ ونک, بعد از تقاطع شیرا ز                                                 تلفن : ‏‏88033316‏ کلانتری ونک ‏145‏
‏ خ گلبرگ شرقی, نرسیده به اتوبان باقری             تلفن :   77492371-‏‏77491298‏ کلانتری گلبرگ ‏147‏
خ انقلاب, نرسیده به فلسطین                                               تلفن ‏‏:    66400807‏ کلانتری انقلاب اسلامی ‏148‏
خ قزوین, دو راهی قپان                                                     تلفن ‏‏:   55704492‏ کلانتری امامزاده حسن ‏149‏
یافت آباد, میدان الغدیر                                                       تلفن ‏‏:   66804950‏ کلانتری یافت آباد ‏151‏
نرسیده به بلوار تندگویان, میدان سوم                                    تلفن ‏‏:   55005532‏ کلانتری خانی آباد ‏152‏
‏ جاده ساوه, سه راه ولیعصر, خ بهرامی                                 تلفن ‏‏:   66220047‏ کلانتری شهرک ولیعصر ‏153‏
‏20 متری افسریه, 15 متری دوم, تبش ک 7                            تلفن : ‏‏33156566   ‏ کلانتری افسریه ‏156‏
خ خاوران, روبروی شهرک کاروان                                        تلفن ‏‏: 33860444‏ کلانتری هاشم آباد ‏157‏
خ شهرزاد, خ کیخسرو                                                        تلفن : ‏‏33884142‏ کلانتری کیانشهر ‏158‏
فلکه اول خزانه, خ مسجد جامع                                             تلفن ‏‏: 55550205  ‏ کلانتری خزانه ‏160‏
‏ م ابوذر, پشت شهرداری منطقه7                                          تلفن ‏‏: 55707768  ‏ کلانتری ابوذر ‏161‏
خ تابناک, ابتدای خ مقدس اردبیلی                                          تلفن : ‏‏55707768  ‏ کلانتری ولنجک ‏163‏
جاده مینی سیتی, لشگرک, نبش شهرک قائم                              تلفن ‏‏: 22403834  ‏ کلانتری ازگل ‏164‏
بزرگراه افسریه, بعد از میدان آقانور                                       تلفن : ‏‏33867020‏ کلانتری مشیریه ‏169‏
‏ ‏
‏ ‏
ب) ادارات آگاهی تهران:‏
‏ ‏
‏ ‏
آدرس نام اداره
خ وحدت اسلامی, پایین تر از خ مولوی اداره آگاهی مرکز
انتهای خ مطهری, خ ترکمنستان اداره آگاهی شمال
خ شهید رجائی, سه راه علی آباد, خ کولائی اداره آگاهی جنوب
انتهای خ شهید مطهری, اول خ ترکمنستان اداره آگاهی شرق
خ زنجان شمالی, بالاتر از تقاطع مستعانیه غربی اداره آگاهی غرب
م آرژانتین, خ وزراء, جنب پارک ساعی مبارزه با مفاسد اجتماعی
‏ ‏
راهنمای دادگستری های شهرستان های استان تهران
‏ ‏
آدرس نام واحد
عظیمیه کرج, میدان طالقانی, بالاتر از پزشکی قانونی,‏
تلفن: 2511022 , 2510958, 2519081, 2510946-0261‏ دادگستری کرج
بلوار آیت الله خامنه ای, تلفن: 4223099,‌ 3-4227940-0262‏ دادگستری هشتگرد
خ امام خمینی, مقابل اداره مخابرات,‏
تلفن: 5220020, 5222271, 5223181-0223‏ دادگستری دماوند
کیلومتر 18 جاده ساوه, مقابل خ امام سجاد, زرافشان سابق,‏
‏ تلفن: 3-2345050-0228‏ دادگستری اسلام شهر
خ 45 متری, کوچه فرمانداری سابق, مقابل بنیاد شهید,‏
تلفن: 7 و 4 -6222223- 0221‏ دادگستری فیروز کوه
خ امام رضا, تلفن: 3021055, 3020820 , 3023484-0292‏ دادگستری پاکدشت
خ شهید باهنر, جنب میدان امام حسین, جنب سالن پذیرائی ارکیده, تلفن: 2243159, ‏‏9- 2243198, 8 و 2243156-0291 ‏ دادگستری ورامین
جنب شهرداری منطقه 20,‌میدان شهرداری,‏
تلفن:  3 -5909292, 59003010-021‏ دادگستری شهر ری
داوودیه, خ دادگستری, تلفن: 4224500, 4222030,‌4224018-0229‏ دادگستری رباط کریم
نظرآباد, خ 13 آبان, تلفن: 3-5327444, 5325118-0262,‏
فکس: 5345656,‌5345657‏ دادگستری نظر آباد
شهریار, شهرک اداری اندیشه, تلفن: 3225838, 3222255, 3224155-0262‏ دادگستری شهریار
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
راهنمای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان های استان ‏تهران
آدرس و تلفن نام واحد
چهارراه طالقانی, جنب بانک ملی چهارراه طالقانی,‏
تلفن:  2702080 و 2702140-0261‏ دادسرای عمومی و انقلاب کرج
بلوار آیت الله خامنه ای (مستقر در دادگستری هشتگرد),‏
تلفن: 3-4227940-0262‏ دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
خ امام خمینی, مقابل اداره مخابرات (مستقر در دادگستری دماوند), ‏تلفن:5223181, 5225584-0221‏ دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
کیلومتر 18 جاده ساوه, مقابل خ امام سجاد, زرافشان سابق,‏
تلفن: 2362335-0228‏ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
خ 45 متری, کوچه فرمانداری سابق, مقابل بنیاد شهید
تلفن: 6222225, 6222224-0221‏ دادسرای عمومی و انقلاب فیروزکوه
شهرک اداری اندیشه (مستقر در دادگستری شهریار)‏
تلفن: 3223151, 3225747-0262‏ دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
خ امام رضا (مستقر در دادگستری پاکدشت,‏
تلفن: 2-3033381-0292‏ دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت‏
میدان امام حسین, ابتدای خ معلم سمت راست,‏
تلفن: 2264444, 3-2269810-0291‏ دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
جنب میدان شهرداری منطقه 20, جنب دادگستری شهرری
تلفن: 595220, فکس 5952947‏ دادسرای عمومی و انقلاب شهرری
داوودیه, خ دادگستری,‏
تلفن: 4233900, 42222030, 4224018-0229‏ دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم
نظرآباد, خ 13 آبان, تلفن: 5327443, 5345657‏ دادسرای عمومی و انقلاب نظر آباد
‏ ‏
دادگاه های عمومی بخش شهرستان های استان تهران
آدرس نام واحد
بلوار آیت الله خامنه ای, روبروی بیمارستان  الزهراء,‏
تلفن: 29- 2725827-0262‏ دادگاه عمومی بخش اشتهارد
لواسانات, اول لشکرک, لواسان کوچک, بلوار امام خمینی, جنب ‏مخابرات, خ ایثارگران, کوچه فرشته 2‏
تلفن: 4526686, 4523001,4524647, 4522527-0221‏ دادگاه عمومی لواسان و رودبار قصران
جاده کرج, بخش قلعه حسن خان,‏
تلفن: 3820061, 3823170-0262‏ دادگاه عمومی بخش قدس
طالقان, تلفن: 4722444, 4722972- 0262‏ دادگاه عمومی بخش طالقان
جنب پمپ بنزین, خ سجادیان, تلفن: 9- 5727078-0227‏ دادگاه عمومی بخش رودهن
جاده ساوه, چهاردانگه, مقابل پاسگاه,‏
تلفن: 9-5257998, 5243821‏ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
ساختمان قبلی شهرداری,‏
‏ تلفن: 3-6464441, فکس 6464443-0261‏ دادگاه عمومی بخش ملارد
خ شهید چمران, مقابل شهرداری و کلانتری,‏
تلفن: 2222206, 2221600, 2226989-0292‏ دادگاه عمومی بخش پیشوا
ورودی بخش جواد آباد, بلوار بسیج, تلفن: 4022567-0292‏ دادگاه عمومی بخش جواد آباد
جاده قدیم تهران قم, بلوار امام خمینی (ره)‏
تلفن: 8- 3224097, 3226100-0229‏ دادگاه عمومی بخش فشا فویه
کهریزک, خ پادگان, تلفن: 8- 2523337-0229‏ دادگاه عمومی بخش کهریزک
جاده ساوه, بعد از اسلامشهر, نبش ایران خودرو
تلفن: 4324948, 4320008-0229‏ دادگاه عمومی بخش گلستان
جاده ساوه, بعد از اسلامشهر, سه راه کلمه, خ امام خمینی (ره), خ ‏شهید چمران, نبش کوچه سجاد, تلفن: 8- 4360637-0229‏ دادگاه عمومی بخش بوستان
قرچک, محمد آباد, تلفن: 8-2140007 و 2124010-0292‏ دادگاه عمومی بخش قرچک
دادگاه انقلاب شهرستان های استان تهران
آدرس نام واحد
میدان آزادگان, روبروی مجتمع ایثارگران, خ برقان,‏
‏ تلفن:  2- 2506520, فکس: 2506519-0261‏ دادگاه انقلاب اسلامی کرج
شهریار, شهرک اداری اندیشه,‏
تلفن: 3228507, 3262777, فکس: 3228510-0262‏ دادگاه انقلاب اسلامی شهریار
‏ ‏ ‏ ‏
راهنمای سازمان ها و ارگان های تابع قوه قضائیه مستقر ‏در تهران
‏ ‏
نام واحدهای ستادی واداری و ‏قضائی استان تهران آدرس و تلفن
اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران ضلع جنوبی پارک شهر, خ بهشت, ساختمان روزنامه ‏رسمی, طبقه5, تلفن: 4-55575730‏
مدیریت آمار انفورماتیک طبقه همکف مجتمع امام خمینی, تلفن: 33914065 و ‏‏33982307‏
بایگانی راکد طبقه زیر همکف مجتمع امام خمینی تلفن: 33916159‏
معاونت آموزش دادگستری استان تهران خ صناعی, نبش کوچه 17 پلاک 152  تلفن: 5-‏‏88327072  و 88845441  و 88320708 و ‏‏88820216  و فکس: 88825780‏
کلینیک حقوقی خ صناعی, نبش کوچه 17 پلاک 152 تلفن: ‏‏88820216‏
دفتر حمایت حقوقی ایثارگران (مجتمع قضائی امام ‏خمینی)‏ خ خیام, ضلع جنوب کاخ دادگستری, تلفن: 33934466‏
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و معاونت ‏دادستان در امور نمایندگی ها خ ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر, بعد از خ زرتشت, ‏روبروی پمپ بنزین, کوچه نوربخش, پ 11 تلفن: ‏‏88803258  و  88911310 فکس: 88910465‏
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میدان 15 خرداد, نبش خیام, تلفن: 33948785‏
‏33948887‏
اداره کل نظارت و پیگیری خ ولیعصر, روبروی حوزه انتظامی جامی (129). ‏ساختمان دبیرخانه.ط 3‏
دفتر کل دادگستری استان تهران مستقر در مجتمع ‏قضائی امام خمینی مجتمع قضائی امام خمینی, طبقه سوم ضلع جنوبی
تلفن: 33111402‏
حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی انقلاب تهران خ سپهبد قرنی, نبش خ سمیه, تلفن: 88898044 و ‏فکس: 88898008‏
اداره ابلاغ دادگستری استان تهران خ استاد مطهری, روبروی خ سلیمان خاطر, تلفن: ‏‏88742438 و 88744344 و 88742009 و ‏‏88745714 و فکس: 88763791‏
ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری استان تهران سعادت آباد, نرسیده به میدان کاج, ک 18 , دادسرای ‏ناحیه دو, طبقه سوم تلفن:9- 220788884‏
شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع ‏طبیعی م ونک, خ ملاصدرا, جنب هتل پردیس,‌نبش کوچه زاینده ‏رود شرقی
‎ ‎داد سرای ناحیه 3 تلفن: 88883434- 88881724‏
حوزه ریاست قوه قضائیه خ ولیعصر(عج), خ  پاستور, تلفن: 72-66405170‏
اداره کل دبیرخانه خ ولیعصر (عج), خ پاستور, تلفن: 88796718‏
اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی میدان پاستور, خ پاستور,‌نبش کوچه خوش زبان, پلاک ‏‏57, تلفن: 66491151, 19-66404018‏
اداره کل تشریفات خ ولیعصر(عج), کوچه عزیزی, تلفن: 66957701, ‏فکس: 66958401‏
اداره کل امور عمومی و مالی خ ولیعصر (عج), بن بست عزیزی, تلفن:66468841‏
فکس: 88796701‏
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی خ ولیعصر(عج), بالاتر از چهارراه امام خمینی (ره), پلاک ‏‏17, تلفن: 66409922‏
دفتر امور بین الملل خ شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک 1978,‏
تلفن: 22740894, فکس: 22740893‏
دفتر سخنگوی قوه قضائیه خ خیام, کاخ دادگستری,‏
تلفن: 33112700, فکس: 33914465‏
حوزه معاون اول قوه قضائیه میدان 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 33112045, فکس: 33112047‏
دفتر اصل 142‏ خ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک 12‏
تلفن: 2-66405170‏
‏ کمیسیون نقل و انتقالات قضائی میدان 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 6-33112003‏
اداره کل امور نمایندگان قوه در دستگاه ها خ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک 12‏
تلفن: 66968800‏
دفتر پیگیری طرح ها و برنامه ها و هماهنگی بین ‏دستگاه های مربوطه میدان 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری, طبقه 5‏
تلفن: 33112045, فکس: 33112047‏
حوزه نظارت قضائی ویژه خ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک 12‏
تلفن: 72-66405170‏
اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات ‏مردمی خ دکتر علی شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک 1987‏
‏6-22741001‏
اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری خ خیام, کاخ دادگستری, تلفن: 338581‏
اداره کل مشاوره قضائی خ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک 12‏
تلفن: 72-66405170‏
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی خ سپهبد قرنی, مجتمع شهید بهشتی, طبقه هفتم
تلفن: 8-8898005, فکس: 88898023‏
حوزه معاونت اجرائی خ 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری, طبقه 4‏
تلفن: 9-33112001, فکس: 33116567‏
اداره کل امور اداری و استخدامی خ 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 9-33112001‏
اداره کل امور مالی و ذیحسابی خ 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 9-33112001‏
اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی خ خیام, کاخ دادگستری
تلفن: 338581, فکس: 33112046‏
اداره کل فنی و مهندسی خ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره 3 قوه قضائیه, ‏تلفن: 25-88809014, فکس: 88809063‏
اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار خ 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 9-33112001‏
اداره کل هماهنگی امور استان ها پایین تر از میدان فردوسی, خ شهید تقوی, جنب البسکو, ‏تلفن: 66727776, فکس: 66700270‏
اداره کل گزینش قضات و کارمندان خ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره 3‏
تلفن: 20-88809014, فکس: 88808974‏
اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی خ 15 خرداد, ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 9-33112001‏
حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضائی دشت بهشت, تلفن: 2093680, فکس: 2093685‏
اداره کل امور حقوقی و اسناد خ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره 3 دادگستری, ‏تلفن: 88809075‏
اداره کل تدوین لوایح و برنامه ها دشت بهشت, تلفن: 2093680, فکس: 2093685‏
مرکز مطالعات توسعه قضائی دشت بهشت, تلفن: 2093680, فکس: 2093685‏
اداره کل امور مشاورین حقوقی و کارشناسان و ‏مترجمین خ شهید مطهری, خ شهید مفتح, خ شهید نقدی, جنب ‏دانشکده الهیات, پلاک 22‏
تلفن: 88742662, 88741963, 88742261, فکس: ‏‏88753321‏
حوزه معاونت آموزش قوه قضائیه خ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ‏ساختمان شماره 3 قوه قضائیه‏
تلفن: 40-88923633‏
اداره کل آموزش قضات خ مطهری, خ ترکمنستان, خ احمدیان, بن بست آزادگان, ‏ساختمان دادگستری
تلفن: 88409966, فکس: 88409966‏
اداره کل آموزش کارمندان قضائی خ مطهری, خ ترکمنستان, خ احمدیان, بن بست آزادی
تلفن: 88409966,‏
اداره کل آموزش کارمندان اداری خ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ‏ساختمان شماره 3 طبقه نهم‏
تلفن: 88910805 و 9-88442102‏
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی خ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ‏ساختمان شماره 3 قوه قضائیه‏
تلفن: 40-88923633, فکس: 88894125‏
مزکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خ 15 خرداد, پشت ساختمان وزارت دادگستری
تلفن: 9-33112001‏
محکمه عالی انتظامی قضات کاخ دادگستری, خ خیام, روبروی خ بهشت
تلفن: 338581‏
دادسرای انتظامی قضات کاخ دادگستری, خ خیام, روبروی خ بهشت
تلفن: 338581‏
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ خیام, ضلع شمالی پارک شهر, اول خ شهید فیاض بخش, ‏‏4-66709672 و 66701801 و فکس: 66701029 ‏و 66704358‏
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران خ شهید مطهری (ره), نبش خ جم, پلاک 262‏
سازمان بازرسی کل کشور خ طالقانی ,نبش سپهبد قرنی,‏
تلفن :9-88328181‏
اداره کل بازرسی استان تهران میدان فردوسی, خ شهید قرنی, نبش طالقانی
تلفن:  3-88321551, 88321554‏
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خ شریعتی, دو راهی قلهک, روبروی ایستگاه یخچال
تلفن: 7-22603065, 22603070, فکس: ‏‏22603080‏
اداره کل سازمان زندان های استان تهران میدان سعادت آباد, خ دشت بهشت, نبش کوی فراز
تلفن:22358702, 22358700‏
سازمان پزشکی قانونی کشور خ خیام, خ بهشت, تلفن: 4-55609071,‏
فکس: 55619096‏
اداره کل پزشکی قانونی کشور فلکه دوم صادقیه, بلوار اشرفی اصفهانی, نرسیده به بلوار ‏مرزداران, نبش کوچه گلها
تلفن:44211998,‌44211918‏
سازمان قضائی نیروهای مسلح خ دکتر شریعتی, نبش خ معلم,‏
تلفن: 4-88431831 و 882909, فکس: 88290331‏
حوزه دادستانی نظامی تهران خ شریعتی, نرسیده به چهارراه شهید قدوسی (ره), سازمان ‏قضائی نیروهای مسلح
تلفن: 88290320, فکس: 88290319‏
حوزه ریاست دادگاه های نظامی استان تهران خ شریعتی, نرسیده به چهارراه شهید قدوسی (ره), سازمان ‏قضائی نیروهای مسلح,‏
تلفن: 88290200 و 3-88290320, فکس: ‏‏88290264‏
روزنامه رسمی خ خیام, خ بهشت, ساختمان روزنامه رسمی
تلفن:  4-55602050, فکس: 55624504‏
دانشکده علوم قضائی خ انقلاب, اول پل کالج, خ خارک, پلاک 52‏
تلفن: 24-667017021, فکس: 66738271‏
دیوان عالی کشور خ خیام, روبروی خ بهشت, ساختمان کاج دادگستری
تلفن: 338581, فکس: 33111925‏
دادستانی کل کشور خ خیام, روبروی خ بهشت, ساختمان دادستانی کل کشور, ‏تلفن: 338581, فکس: 3311276‏
دیوان عدالت اداری خ خیام, خ بهشت, ساختمان دیوان عدالت اداری
تلفن: 8-55609031, فکس: 55622874‏
دفتر رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه خ شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک 1987‏
تلفن: 4- 22741001‏
نشریه مآوی خ ولیعصر (عج), نبش خ پاستور, پلاک 6‏
تلفن: 66405099, فکس: 66483945‏
هیئت اجرائی ماده 187‏ خ استاد مطهری (ره), پشت دانشکده الهیات, خ شهید ‏نقدی, تلفن: 88741963‏
کانون وکلاء دادگستری ابتدای خ زاگرس, شماره 3, کد پستی 15149‏
تلفن: 88887167 و 88771340‏
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خ شریعتی, خ ظفر, بین نفت و مدرس, نبش خ فرید افشار, ‏تلفن: 9 و 8 و 22260686 , 22385300‏
 
‏ ‏
 
فرودگاه مهرآباد, جنب گمرک, ‏تلفن: 660886900‏
‏ خ مطهری, بعد از قائم مقام, ‏نبش کوچه گلریز, پ 284 ‏روبروی پست بانک
تلفن: 8-88328987 و‏
‏ 2-88328980 و ‏‏88830312 و 88848311‏
بازدید کل : 1561955 
بازدید امروز : 2484