منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون متفرقه

بخشنامه در خصوص عدم توقیف اموال وزارت دفاع در جهت دریافت محکوم به از فرد نظامی
‌پيشنهاد مقررات مربوط به تعيين تكليف نسقهاي زراعي متروكه و املاك مسلوب‌المنفعه و بايره‌اي كه در اجراي قوانين و‌مقررات اصلاحات ارضي به تملك دولت درآمده است ‌مصوب 1352.8.23 كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلسين
تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهي‌نامه‌هاي فني و‌هواپيماها و كاركنان پرواز
تفسير قانوني تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري
تفسير قانوني در خصوص تعيين ساختمانهاي مشمول ماده 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و‌تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
تفسير قانوني ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري
تفسير قانوني ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
تفسير ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر
‌‌‌‌‌‌‌‌تفسير و تكميل آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي (‌مصوب سيصد و پنجمين جلسه مورخ 72.2.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تفسيرماده2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا لا وارز
راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف مصوب پانصد و شصت و ششمين جلسه مورخ 04/05/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سياستهاي کلي قضايي
قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
‌لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي ‌مصوب 1358.8.1
قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
قانون قیمت حامل های انرژی
‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
‌قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي ‌مصوب 1354.11.14
‌قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
‌قانون فروش خالصجات ‌مصوب 30 آبان ماه 1334
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
‌قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
‌قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار
‌قانون حفاظت در برابر اشعه
‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ‌مصوب 1353.3.28
‌قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
‌قانون مديريت پسماندها
‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
‌لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي
‌قانون سازمان انرژي اتمي ايران ‌مصوب 1353.4.16
‌قانون شكار و صيد ‌مصوب 1346.3.16
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
‌قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ‌مصوب 1353.4.9
‌قانون تأسيس شركت مخابرات ايران ‌مصوب 1350.3.29
قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري
قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
قانون ممنوعيت خروج گذرنامه‌داران داراي كمتر از 18 سال سن
قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين
‌قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه
‌قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها
‌قانون ايجاد شهرهاي جديد
مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران
قانون ايجاد مناطق جديد ويژه اقتصادي
قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي
‌قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
‌قانون بيمه محصولات كشاورزي
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
قانون تغيير ساعت رسمي كشور
قانون برگزاري مناقصات
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
‌قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
‌قانون پرداخت حق آزمايش به حساب اختصاصي مؤسسه استاندارد ‌مصوب 1346.3.1
‌قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل ‌مصوب 1348.3.5
‌قانون تأسيس سازمان شيلات ايران
‌قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف‌كننده ‌مصوب 1353.5.12
‌قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي
‌قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي ‌مصوب 1352.10.16
‌قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
قانون تسري حكم ماده (191) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
قانون تسهيل ازدواج جوانان
‌قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
‌قانون پاره‌اي از قوانين دادگستري ‌مصوب 1356.3.25
‌قانون ديوان محاسبات ‌مصوب 23 صفر 1329 قمري (اين قانون به موجب قانون مصوب 24 دي ماه 1312 نسخ شده است.)
‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
‌قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
‌قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا
‌قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش ‌مصوب 1343.11.24
‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو
‌قانون تشكيل دادگاههاي سيار
‌قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
‌قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور ‌مصوب 1350.12.29
قانون تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
‌قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب
‌قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ‌مصوب 2535.10.29
‌قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان ‌مصوب 1352.5.17
‌قانون تشكيل گارد صنعت نفت ‌مصوب 51.4.11
‌قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات
‌قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
‌قانون تشويق پس‌انداز مسكن ‌مصوب 1346.4.10
‌قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرحهاي آب كشور
‌قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب 14 مهر ماه 1309
‌قانون تعاون قضايي ‌مصوب 24 تير ماه 1309
‌قانون تعويض اراضي سياهدشتك مصوب شوراي انقلاب به اراضي ديگر
‌قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه ‌مصوب 1354.4.29
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
‌قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1361.9.1 لغايت 1366.10.12
‌قانون تعيين تكليف كتب مصادره‌اي
قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات
‌قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
قانون تفسير الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.( 17/1/1379)
‌قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28
قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370.12.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تفسير ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
‌قانون تفسير ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25
قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي كشور
‌قانون تفسير مصوبه مورخ 1367.5.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص "‌حل مشكل اراضي باير"
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
‌قانون جمع‌آوري و فروش كالاهاي ممنوع و غير مجاز ‌مصوب 1349.12.23
‌قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
‌قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور
‌قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات
‌قانون حمايت قضايي از بسيج
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه مورخ 26/10/1368
‌قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري ‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
‌قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي ‌مصوب 16 خرداد ماه 1310 شمسي
‌قانون راجع به انكار زوجيت ‌مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)
‌قانون راجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات ‌مصوب 1 اسفند ماه 1338
‌قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي ‌مصوب 20 خرداد ماه 1316
‌قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور
‌قانون راجع به جلوگيري از احتكار ‌مصوب 27 اسفند ماه 1320
‌قانون راجع به حفظ آثار ملي ‌مصوب 12 آبان ماه 1319
‌قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 اسفند ماه 1317
‌قانون راجع به ضوابط مربوط به خريد اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و چاههاي آب و وسايل‌آبياري واقع در داخل حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه در تاريخ تشكيل شركت‌در مالكيت سهامداران نمي‌باشد ‌مصوب 1352.8.8
‌قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه ‌مصوب 23 بهمن ماه 1317
‌قانون راجع به كارشناسان رسمي ‌مصوب 23 بهمن ماه 1317
‌قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور
‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ‌مصوب 2 دي ماه 1337
‌قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران ‌مصوب 24 اسفند ماه 1336
‌قانون رسيدگي به صلاحيت قضات
‌قانون سازمان دامپزشكي كشور ‌مصوب 1350.3.24
قانون ساماندهي مبادلات مرزي
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
‌قانون شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
‌قانون صندوق ضمانت صادرات ايران ‌مصوب 1352.5.9
‌‌قانون صندوق عمران مراتع ‌مصوب 1349.12.24
‌قانون علامات صنعتي و تجارتي ‌مصوب ليله 9 برج حمل 1304 شمسي
قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
‌قانون قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينه‌هاي كانون وكلاء دادگستري ‌مصوب 1350.3.31
‌قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري
قانون مبارزه با پولشويي
‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور ‌مصوب 1351.10.12
‌قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري ‌مصوب 3 بهمن ماه 1334
‌قانون مسئوليت قوه قضائيه
‌قانون مقررات مالي شوراي نگهبان
‌قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري‌مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
‌قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين ‌مصوب 1346.2.12
‌قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌بخش اول - تعاريف و مقررات خاصه
‌قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
‌قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
‌قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي ايران
‌قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
‌قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت
‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ‌مصوب 1350.3.30
‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند
‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند
قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي
‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
‌قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد
‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
‌قانون نفت
‌قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
‌قانون هيأت منصفه
‌قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
‌لايحه راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض
‌لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور ‌مصوب 58.12.18 1
‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ‌مصوب 59.2.24
‌لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ‌مصوب 47.8.11 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين
‌لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي ‌مصوب 59.4.5
‌لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ‌مصوب 1358.3.24
‌لايحه قانوني راجع به تشكيل دادگاه سيار ‌مصوب 30 بهمن ماه 1335 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 1359.4.25