منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون ماده واحده ها

قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307 ماده واحده – يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 18/2/1307
تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر‌جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند
تبليغات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌هاي مدني خاص (‌مصوب دويست و شصت و ششمين جلسه مورخ 70.9.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تعزيرات حكومتي موضوع نظارت بر فعاليتهاي مجريان طرح تعزيرات حكومتي ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي
تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير
ماده واحده حق كسب يا پيشه يا تجارت
ماده واحده در خصوص حل مشكل اراضي باير
حل مشكل اراضي باير
طرح انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
قانون اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي
قانون اجازه واگذاري رسيدگي به پاره‌اي از بزه‌هاي وارد در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي به دادگاه‌هاي دادگستري- مصوب 1320
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههاي انقلاب
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده)
قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه
قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت
قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
قانون استفاده از منابع مالي خارجي
قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376
قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار‌نشريات غير ضرور مصوبه مورخه 1365.7.29
‌ماده واحده - حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه‌پرداخت نموده‌اند
ماده واحده- مواد(946)و(948) قانون مدني مصوب 18/2/1307
‌قانون تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا
‌قانون تعيين نام مجلس
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
‌قانون تفويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري
‌قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط
‌قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا ‌مصوب 1353.3.21
‌قانون تكميل قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب اول آذر ماه 1313 شمسي
‌قانون تمديد مدت‌هاي مذكور در ماده 10 و 14 قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1365.3.13
‌قانون تمديد مهلت اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان
‌قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي
‌قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1350.3.10
‌قانون تمديد و اصلاح تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13
‌قانون تنظيم هزينه‌هاي درماني و بهداشتي
‌قانون ثبت آثار ملي ‌مصوب 1352.9.12
قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي
‌قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها
‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها
قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 مجلس شوراي اسلامي
قانون دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي صلح‌آميز
‌قانون راجع به اصلاح تبصره بند (‌الف) ماده 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد ‌مصوب 11 ارديبهشت ماه 1337
‌قانون راجع به بخشودگي 9% جريمه ديركرد عوارض نوسازي در شهرها
‌قانون راجع به جلوگيري از احتكار كالاي مورد احتياج ‌مصوب 25 شهريور ماه 1318
‌قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني ‌مصوب 9 آبان ماه 1336
‌قانون راجع به رشد متعاملين ‌مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي
‌قانون راجع به رفع اختلافات مالياتي
‌قانون راجع به ماليات بر اراضي (‌مصوب 1343.7.28)
‌قانون راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چكهايي كه امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به‌آنها در مناطق جنگي وجود ندارد
‌قانون "‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي"
قانون سقط درماني
‌قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق
‌قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشكي
‌قانون فروش خانه‌هاي سازماني
قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
‌قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ‌مصوب 1354.4.3
قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور
‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت ‌مصوب 1353.2.17
‌قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد ‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي
‌قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي ‌مصوب 1350.8.23
‌قانون محل مطب پزشكان ‌
‌قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف ‌مصوب 6 آذر ماه 1335
‌قانون مربوط به حق حضانت
‌قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر
‌قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات
قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل دادسراها دادگاههاي انقلاب اسلامي سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح
‌قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
‌قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي
‌قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
‌قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور
‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز ‌مصوب 1350.3.31
‌قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ‌مصوب 1345.10.25
‌قانون نحوه افراز اراضي متعلق به وزارت جنگ ‌مصوب 1349.11.19
‌قانون نحوه تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران
‌قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها
‌قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور ‌مصوب 1353.1.29
قانون نحوه رسيدگي به مسايل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1358.7.19
‌لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري ‌مصوب 1358.6.27
‌لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات ‌مصوب 1358.8.1
‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350.4.7 ‌مصوب 58.2.31
‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش ‌مصوب 1358.6.13
‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 ‌مصوب 58.3.7
لايحه قانوني اصلاح ماده 281 قانون دادرسي و كيفر ارتش- 8/6/1358 ‌مصوب 1358.6.8
‌لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده "‌قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري". ‌مصوب 1358.9.2
‌لايحه قانوني الحاقي به ماده 1 لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري و اضافه شدن يك تبصره به‌ماده مزبور ‌مصوب 59.2.23
لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1359.4.24
‌لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ‌مصوب 59.2.20
ماده واحده پاکسازی در کانون وکلا
‌ماده واحده - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون سازمان قضايي ارتش جمهوري‌اسلامي و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق‌مي‌گردد.
ماده واحده - كاركنان و مستمري‌بگيران دادستاني كل كه قبلاً در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بوده‌اند و كاركنان دادسراها، دادگاههاي‌انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح به استثناء قضات و كارگران، مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود.
‌ماده واحده در خصوص كالاهاي مجهول‌المالك توقيف شده بر اساس احكام تعزيرات حكومتي
‌ماده واحده در خصوص منع افزايش قيمتهاي كالاها و خدمات بخش دولتي ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران