منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
فیلم :دوربین مدار بسته ناجی صاحب مغازه
دانلود
در فیلم فوق نصب دوربین مدار بسته به داد صاحب مغازه رسیده  و جلوی یک سرقت را میگیرد  عواملی نظیر نظم مغازه ها در دسترس نبودن   وسایل  برای مراجعه کننده ها  و نصب دوربین های متعدد در جای مناسب و ... میتواند  از عوامل کاهش سرقت از مغازه ها باشد