منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
فیلم درگیری نیروی انتظامی با یکی از اوباش به نام
دانلود
در فیلم فوق یکی از اوباش معروف در شمال کشور با نیروی انتظامی درگیر میشود بخاطر مصرف مواد مخدر با وجود شلیک گلوله به پاش اما همچنان مقاومت و فحاشی میکند