پرونده‌های حقوقی
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
مطالبه وجه
خلع ید (4)
تقاضای اعمال مواد108و111 مبنی بر صدور قرار تامین خواسته
تقسيم ماترک
تقسیم ترکه یک قطعه زمین مقوم به یازده میلیون ریال
تخلیه مغازه
اثبات مالکیت
مطالبه خسارت
فسخ قول نامه(تنفیذ فسخ قرداد و مال منقول)
فسخ معامله
تقاضای دادخواست افزایش مبلغ اجاره بها16هزار تومان به 30هزار تومان
ابطال اسناد سجلی فرزند خوانده به نام مهناز
اثبات نسب (2)
تادیه اقساط معوقه
اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی
انحصار وراثت
استرداد پلاک خودروی سواری پراید
تغییر نام
مطالبه مهریه
الزام به تمکین
مطالبه وجه
تقسیم ماترک از طریق مزایده
صدور حکم طلاق به درخواست زوجه
نفقه
مطالبه وجه
الزام به تنظیم سند رسمی
حضانت
مهریه
تعیین نفقه
ثبت واقعه طلاق
مطالبه طلب
الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل وانت تویوتا دو کابین
مطالبه خسارت خودرو
قاچاق سوخت و جعل
جرح عمدی با اسلحه شکاری
قتل
زنا
جعل مهر
خیانت در امانت
اخاذی و کلاهبرداری
ضرب و جرح در حکم شبه عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی
ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه
سرقت کپسول گاز و فرش
آدم ربائی – حمل و نگهداری مشروبات الکلی
اختلافات خانوادگی (ضرب و جرح)
چک بلامحل
سرقت (2)
اختلاس
تخریب و تصرف عدوانی
تصادف
سرقت مقرون به آزار و تهدید خودرو
ترک انفاق(2)
کلاهبرداری
بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی
شرکت در آدم ربائی
فروش غیرمجاز دارو
تخریب و فحاشی و ضرب و جرح عمدی
مزاحمت کبوترپرانی
ترک انفاق
جعل مهر – استفاده از سند مجعول
سرقت (2)
ضرب و جرع عمدی
سرقت مستوجب تعزیر
سرقت مسلحانه
بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با نداشتن گواهینامه رانندگی
اعمال منافی عفت
سرقت
طلاق
تمکین (2)
مطالبه مهریه 1000سکه بهار آزادی مقوم یازده میلیون ریال
تقلیل در تقسیط مهریه
حضانت
طلاق توافقی
تمکین
اعسار و تقسیط مهریه
مطالبه مهریه
تقاضای طلاق و عدم امکان سازش
اثبات نسب
خلع ید (3)
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
مطالبه وجه
الزام به انتقال سند رسمی سه دانگ کامیون
ابطال سند
الزام به تقسیم و افراز ترکه
خلع ید (2)
مطالبه طلب
صدور حکم طلاق
مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بابت یک فقره چک
اعسار از پرداخت محکوم به
خلع ید از اراضی موصوفی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
اثبات حیات و احیای سند سجلی
حمل مواد مخدر
قتل عمدی
زنا به عنف
لواط
زنای محصنه
اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی
قلع و قمع قطعه 33 واقع در رجائی
رفع مزاحمت از 6 دانگ یک قطعه زمین
اثبات مالکیت یک قطعه زمین مسکونی
اثبات جعلی بودن سند عادی
استرداد طفل
تقاضای فسخ معامله نسبت به پنج هکتار وچهارصدمتر مربع از اراضی تحویلی و استرداد ثمن با قیمت کارشناسی رور مقوم به یکصدو چهل میلیون تومان
تقسیم ترکه یک قطعه زمین مقوم به یازده میلیون ریال
تقسيم ماترک
قرار تامین خواسته
تقاضای صدور حکم تمکین (قرار رد دفتر)
مطالبه وجه
تخلیه مورد اجاره
الزام به انتقال سند رسمي يک واحد آپارتمان
خلع ید
ابطال شناسنامه
اعتراض به ملی شدن 120هزار مترمربع ازاراضی سیاهدک مرسوم به قنات مزرعه