منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تهران : دادسرا
نقشه محدوده‌ی قضایی دادسراهای تهران
نقشه محدوده قضایی دادگا‌های حقوقی تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های کیفری تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های خانواده تهران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
دادسراهای عمومی و انقلاب و کلانتری های مربوطه:‏
‏ ‏
‏ ‏آدرس نام دادسرا
نبش میدان 15 خرداد (مجتمع ‏قضائی خانواده سابق), تلفن: ‏‏33900602 ‏‎–‎‏ 33900601‏
‏33114136  و 33111026‏
فکس: 33114137‏
معاونت دادسرا یا نماینده مدعی ‏العموم در پرونده های مطبوعاتی ‏تلفن: 33114131‏
معاونت امور زندان ها تلفن: ‏‏33959784‏
معاونت امور بین الملل و آموزش ‏تلفن: 33111038‏
معاوت اجرائی دادسرا
‏ تلفن: 33902073‏ دادسرای ناحیه مرکز
تشکیلات اداری و قضائی این دادسرا عبارتند از: طبقه اول, دبیرخانه, ثبت رایانه, دفتر ‏کل, دادسرای عمومی 
 
و انقلاب, مسئول خدمات امین اموال دادسرا, معاون دادستان امور ‏زندان ها, معاونت قضائی نظارت بر امور زندان 
 
ها, دفتر کل دادسرای ناحیه, اجرای ‏احکام کیفری استان, معاون قضائی نظارت بر امور زندان ها, عفو و 
 
بخشودگی, مرخصی ‏دفتر پیشینه قضائی, ثبت عرایض دادسرای عمومی, ارجاع شکوائیه و ذیحسابی و شعب ‏‏3, 
 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. طبقه دوم, معاون اجرائی دادستان, 
 
معاون ‏قضائی دادستان, روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب, دفتر دادستان, مدیریت ‏پیگیری های ویژه, 
 
آموزش و تحقیقات دادستان, معاون امور بین الملل دادستان, معاونین ‏دادسرای عمومی, معاون دادستان, سرپرست 
 
دایره اظهارنظر ناحیه و شعب 2, 4, 5, 6, ‏‏7, 8, 11,9, 12, 13 بازپرسی طبقه سوم,‏
این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های بهارستان, بازار, مولوی, جامی, ابوسعید ‏ورازی را پوشش می دهد.‏
محل استقرار دفاتر دادستانی در دادسرای ناحیه مرکز تهران می باشد که شامل دفتر داد ‏ستان, معاونین, معاون اجرائی 
 
دادستان, معاون قضائی دادستان, روابط عمومی دادسرای ‏عمومی و انقلاب, مدیریت پیگیریهای ویژه, آموزش و 
 
تحقیقات دادستان, معاون امور بین ‏الملل دادستان می باشد. اختیارات دادستان که به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود ‏
 
مجددا به دادستان محول گردید.‏
ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده ‏دارند با دادستان است.‏
دادسرا که عهده دار کشف جرم, تعقیب متهم به جرم, اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و ‏حفظ حقوق عمومی و حدود 
 
اسلامی, اجرای حکم, همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ‏ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد 
 
لازم معاون, دادیار, بازپرس ‏و تشکیلات اداری خواهد داشت (بند الف ماده 3 ق. ا. ق. ت . د . ع . 
 
ا) دادسرا در هر ‏حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت, جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی خاص 
 
تخصیص می یابد. دادسراها و دادگاه های عمومی جزائی به جرائم ذیل ‏رسیدگی می نمایند:‏
جرائم اطفال, سرقت و آدم ربائی, صدور چک بلامحل, جرائم صنفی (خوراکی, ‏بهداشتی, داروئی و سایر 
 
صنوف), جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی, جعل ‏و  کلاهبرداری, جرائم کارکنان دولت
موارد ضرورت جهت رسیدگی در دادسرا و دادگاه های جزائی عبارتند از:‏
الف) دعاوی حقوقی ناشی از جرم
ب) دعاوی جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی
ج) محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت ‏امکان رسیدگی  نباشد.‏
د) سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان. رئیس کل ‏دادگستری استان, رئیس شعبه 
 
اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاه های کیفری است و ‏بر دادسرای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. 
 
در غیر مرکز استان, ‏رئیس شعبه اول دادگاه عمومی, رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادسراهای ‏مربوط و 
 
دادگاه های ستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. ارجاع شکایات, ‏درخواست ها و گزارش های ضابطین به شعب 
 
بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط ‏به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی  
 
عهده ‏دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.‏
ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و  اختیارات قانونی آنها به تناسب ‏اهمیت موضوع, تجربه, تبحر 
 
و سابقه کار خواهد بود.‏
پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است, همچنین جرائمی ‏که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس 
 
و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و ‏جرائم اطفال مستقیما در دادگاه های مربوط مطرح می شود, مگر آنکه به تشخیص ‏
 
دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.‏
جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه ‏بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی 
 
دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام ‏تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن 
 
اقدام ‏نماید.‏
با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار, عهده دار انجام تمام یا برخی از ‏وظایف یا اختیارات قانونی 
 
دادستان خواهد بود.‏
گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس شعبه دادگاه عمومی و ‏گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی 
 
دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.‏
رسیدگی جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا ‏اعدام یا حبس ابد است و همچنین 
 
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری ‏استان به عمل خواهد آمد.‏
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام, شورای نگهبان, نمایندگان ‏مجلس شورای اسلامی, 
 
وزارت و معاونین آنها, معاونان و مشاوران, روسای سه قوه, ‏سفرا, دادستان و رئیس دیوان محاسبات, 
 
دارندگان پایه قضائی, استانداران, فرمانداران و ‏جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و 
 
مدیراه کل اطلاعات ‏استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در ‏صلاحیت سایر مراجع 
 
قضائی است. دادستان تهران طی بخش نامه شماره 20/201/82 ‏مورخ 2/7/82 رسیدگی به اتهامات مذکور در تبصره فوق 
 
را در صلاحیت دادسرای ‏رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عنوان نموده است.‏
رئیس کل دادگستری استان, رئیس دادگاه کیفری استان می باشد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی امام خمینی (ره), ولیعصر به این دادسرا منتقل ‏گردید با این توضیح که اجرای احکام 
 
کیفیری ولیعصر فعلا در محل قبلی مستقر ‏است.‏
کلانتری بهارستان- 109 - میدان بهارستان, 33111116‏
کلانتری بازار- 113 -  خ 15 خرداد, میدان ارک, 33905591‏
کلانتری مولوی-  116 - خ مولوی, 55603334‏
کلانتری جامی- 129 - خ ولیعصر, نبش خ جامی, 66404881‏
کلانتری ابوسعید وزرا میدان منیریه, خ ابوسعید, 8- 66468777‏
خ دکتر شریتعی, پل صدر, خ ‏الهیه, پ 2, تلفن: 22005740 ‏و 22606664 و 22009044 ‏و 22000438‏
 
دادسرای ناحیه 1 (شمیران)‏
این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه 1 و 3 واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی ‏مربوط به این منطقه را بر عهده دارد در 
 
این مجتمع از شعبه 106 الی 112 به امور ‏کیفری رسیدگی می کند. شعبه 276 به امور خانواده و شعبه 1072 الی 1074 به 
 
‏دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید.  شعب 1052 الی 1054 از مجتمع صدر به این مجتمع ‏منتقل شده اند. تشکیلات قضائی 
 
این دادسرا عبارتند از: در این دادسرا به غیر از شعب ‏بازپرسی و دادیاری شعب دادگاه های عمومی ذیل نیر مستقر می 
 
باشند.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی میرداماد و شمیران به این دادسرا منتقل ‏گردید..‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های تجریش, دربند, نیاوران, اوین, ازگل, قلهک, ‏گاندی و ونک را پوشش 
 
می دهد. محدوده قضائی از جنوب به سمت شمال  بزرگراه ‏چمران, مدرس و صدر را در برمی گیرد و خیابان های الهیه, 
 
اوین شرقی, محمودیه, ‏چیذر, قیطریه, تجریش, زعفرانیه, شهرک شهید چمران, شهرک طالقانی, خ 
 
فرمانیه, ‏آجودانیه, امانیه,  لارک, شهرک گلها, شهرک دانشگاه, شهرک البرز, باغ لش کرد, ‏شهرک 
 
پرواز, اقدسیه, کاشانک, دارآباد, رحمان آباد, منظریه, کامرانیه, حصارک, ‏جماران, نیاوران, 
 
دزاشیب, سامیان, صاحبقرانیه, امامزاده قاسم, تجریش, جعفر آباد, سعد ‏آباد, اسد آباد, جعفر آباد,  
 
شهرک کارمندان دولت, شهرک سئول شمالی, شهرک ‏فجر,  هفت حوض و ولنجک را پوشش می دهد.‏
کلانتری تجریش- 101 - خ شهید باهنر, کوچه همایونفر, 22711013‏
کلانتری دربند-  122 -  خ دربند, 22711004‏
کلانتری نیاوران- 123 - خ شهید باهنر, (نیاوران), 22294289‏
کلانتری اوین- 163 -  اوین, خ شهید کچوئی, 22403834‏
کلانتری ازگل - جاده مینی سیتی,‌لشگرک, نبش شهرک قائم, 22446644‏
کلانتری قلهک - 124 - شریعتی, خ دولت, تلفن: 22846090‏
کلانتری گاندی - 103 - انتهای گاندی, بالاتر از م ونک, تلفن: 88776869‏
کلانتری ونک-  145 -  خ ونک, بعد از تقاطع شیراز, تلفن: 88033316‏
بلوار فرحزادی،خیابان طاهرخانی،خیابان امام صادق،کوچه نخل
تلفن:9- 220788884‏


دادسرای ناحیه 2‏
 
در این دادسرا شعبات یکم تا نهم دادیاری و 1 تا 8 بازپرسی و شعب 1176 دادگاه ‏عمومی و شعبه ستاد حفاظت اجتماعی و 
 
دادیاری یکم تا پنجم ناظر بر زندان های استان ‏تهران و واحد نظارت بر زندان شعب 1 تا 5  مستقر است و ستاد حفاظت اجتماعی 
 
در این ‏دادسرا انجام وظیفه می نماید. محدوده شهرداری منطقه 2 تهران واقع شده و رسیدگی به ‏جرائم و دعاوی کیفری مربوط 
 
به این منطقه را بر عهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده ‏کلانتری های: شهرک قدس (134) – اوین و 
 
ولنجک(163) - شهرک ژاندارمری ‏‏(139) – بلوار جانبازان – شهرآرا (137)  و ستارخان (118) 
 
را پوشش می دهد و ‏محدوده قضائی آن از ضلع شمال خ آزادی تا پونک و ولنجک و خیابان سعادت آباد , ‏فرحزاد و رودخانه 
 
فرحزاد, محمود آباد, اوین, شهرک خودروسازان, شهرک تامین ‏اجتماعی, شهرک شریف آباد, خوردین, 
 
شهرک سجاد, بزرگراه نیایش, شهرک قدس ‏‏(غرب), دانشگاه امام صادق, کوی نور, پارک پردیسان,‌پارک 
 
جنگلی پردیسان, پارک ‏جنگلی نصر, گیشا, کوی استاد مطهری, کوی فرهنگیان, کوی مکانیزه, شهرک 
 
مخابرت, ‏شهرک تامین اجتماعی, شهرک پاس, شهرک آزمایش, از ضلع شمال میدان آزادی تا ‏توحید خ مرزداران, 
 
شهرک زاندارمری, شهرک انقلاب, صادقیه شمالی, کوی ارمغان, ‏ستارخان,‌طرشت, دریان نو, شهرآرا, 
 
تهران ویلا , بزرگراه چمران از توحید به بال,‌ کوی ‏فردوس می باشد و در جنوب دادسرای ناحیه 2, ناحیه 10 هاشمی 
 
مستقر می باشد.‏
کلانتری 118 ستارخان: خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ 8 دریان نو 9971619‏
کلانتری 134 شهرک قدس: فاز یک خ مهستان 88090084‏
کلانتری 137 شهرآرا: روبروی پارک خ 38 - تلفن 88256020‏
کلانتری 139 شهرک ژاندارمری : بلوار جانبازان 88217494‏
کلانتری 163 اوین- ولنجک: اوین خ شهید کجوئی 22403834‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 2 :
بلوار فرحزادی،خیابان طاهرخانی،خیابان اما صادق،کوچه درختی اولدادسرای ناحیه 3‏
در این دادسرا شعب 1 تا 9 دادیاری و 1 تا 9 بازپرسی شعبه 1027 دادگاه عمومی و ‏شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و 
 
منابع طبیعی و ویژه مبارزه با زمین خواری ‏مستقر می باشد و در محدوده شهرداری منطقه 3 مستقر می باشد. این دادسرا 
 
تمامی ‏محدوده کلانتری های ونک (145), گاندی (103), قلهک (124) را پوشش می دهد و ‏محدوده قضائی آن از 
 
جنوب به شمال بزرگراه صدر, مدرس و قسمتی به چمران منتهی به ‏نمایشگاه بین المللی به علاوه خیابان های اختیاریه, 
 
احتشامیه, امانیه, دروس, چالهرز, ‏حسن آباد, زرگنده, قلهک, شهرک سئول, شهرک فجر, پونک, 
 
داوودیه, پارک جنگلی ‏طالقانی, شمال بزرگراه همت از کردستان, بزرگراه حقانی, شمال بزرگراه کردستان, سید 
 
‏خندان, حسینیه ارشاد شهرک فجر, ونک, قلعه ارامنه, ملاصدرا, پل شیخ بهائی, ‏کاووسیه, میرداماد, 
 
ولیعصر از همت به بالا, پاسداران,  شهید کلاهدوز, بزرگراه آفریقا, ‏پارک بزرگ ونک, میدان پیروزان, 
 
شهر بازی تقاطع سئول, امانیه پوشش می دهد.‏
کلانتری 103 خ گاندی شمالی, تلفن: 88776869‏
کلانتری 124 شریعتی, خ دولت, تلفن: 22261250‏
کلانتری 145 خ ونک, بعد از تقاطع شیراز, تلفن: 88033316‏

 
‏ ‏‏ ‏ دادسرای ناحیه 4 (رسالت)‏
در این دادسرا شعب 1 تا 17 دادیاری و 1 تا 11 بازپرسی و شعبه 1085 مستقر هستند ‏و ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی 
 
استان تهران در این دادسرا مستفر می باشد.  این ‏دادسرا در محدوده شهرداری منطقه های 4 و 8 و 13 واقع شده و رسیدگی 
 
به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده کلانتری ‏های پاسداران, سید خندان, جوادیه،حکیمیه،فرجام, تهرانپارس و را ‏پوشش می دهد.‏
در ناحیه 4 خیابان های سوهانک, شهرک قائم, ابوذر, محلاتی, شادآباد, پارک جنگلی ‏سوهانک, بزرگراه 
 
لشکرک و لویزان, پارک جنگلی لویزان, بزرگراه صدر, نیاوران ‏رسالت, بابائی و باقری,  شرق خیابان 
 
پاسداران, گلستان, ضرابخانه, مهران, کاظم آباد, ‏مجیدیه, شمس آباد, کوی نو بنیاد, شیان, شهرک 
 
ولیعصر, اراج, حسین آباد, لویزان, ‏مبارک آباد, قاسم آباد, شاد آباد, ده نارمک, شهرک امید, قنات 
 
کوثر, شهرک پارس,  کوب ‏بانک سپه, شهرک شهید باهنر, شهرک مطهری و طالقانی, مجتمع فرهنگیان, ‏
 
تهرانپارس, شهرک انقلاب, شهرک شاهد, جوادیه, خاک سفید, تهران پارس, کوی بانک ‏سپه, شهرک شهید 
 
باهنر, شهرک مطهری, شهرک طالقانی, شهرک والفجر, رودخانه ‏سرخه حصار, وحیدیه, حکیمیه, مجید 
 
آباد, شهرک مجید آباد, شهرک حکیمیه, شهرک ‏والفجر, کوی دانشگاه, جاده لشکرک, ازگل, بزرگراه شهید 
 
بابائی را در بر می گیرد.‏
در ناحیه 8 خیابان های حشمتیه, نارمک, وحیدیه, بزرگراه رسالت را پوشش می دهد.‏
در ناحیه 13 خیابان های تهران نو, کوی فاطمیه, کوی زینبیه, دوشان تپه, نیروی هوائی ‏و شمال خیابان پیروزی 
 
را پوشش می دهد.‏
شعبه 1078 دادگاه عمومی (شعبه 604 و 609 مجتمع قضائی مدرس) فعلا در این ‏دادسرا مستقر است.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی نارمک و رسالت به این دادسرا منتقل گردید.‏
کلانتری پاسداران- 102 - خ پاسداران, نیستان دهم, 22547426‏
کلانتری سید خندان-  120 - زیر پل سید خندان, خ ابوذر غفاری, 8865564‏
کلانتری فرجام- 136 - فرجام, چهارراه ولیعصر, ک صالحی, 77451041‏
کلانتری تهرانپارس- 126 -  خ فرجام, چهارراه رشید, خ رشید, 77863333‏
کلانتری شهرک پردیس
کلانتری نارمک- 127 - خ گلبرگ, بعد از چهارراه کرمان, 77828600‏
کلانتری تهران نو-  128 - خ پنجم نیروی هوائی, بالاتر از فلکه دوم,‏
‏7728888‏
آدرس جدید
حکیمیه،بلوار باباییان،خیابان امام حسین, تلفن: 4- 77341041‏
فکس: 81-77341046‏


دادسرای ناحیه 5 (صادقیه)‏
در این دادسرا شعب 1 تا 12 بازپرسی و 1 تا 15 دادیاری مستقر هستند. این دادسرا در ‏محدوده شهرداری منطقه 5 و 2 و 
 
22 واقع شده و رسیدگی به چرائم و دعاوی مربوط به ‏این منطقه را بر عهده دارد. این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های 
 
کن, جنت آباد, باغ ‏فیض, شهرزیبا, ,آزادی, شهرک راه آهن, پاسگاه انتظامی امامزاده داوود, شهرک 
 
قدس, ‏مرزداران, نصر و ستارخان را در برمی گیرد. شعبه 1170 الی 1175 دادگاه عمومی ( ‏‏1211 و 1217 
 
قدیم) فعلا در این شعبه مستقر است. اجرای احکام مجتمع قضائی ‏صادقیه و قدس به این دادسرا منتقل گردید.‏
در ناحیه 5 خیابان های شهرک نفت, شهرک کوهسار, مراد آباد, پونک, بزرگراه اشرفی ‏اصفهانی و غرب بزرگراه 
 
رسالت, باغ فیض, کوی فردوس, شهرک آپادانا, شهرک شهید ‏فکوری, شهرک اکباتان, کوی بیمه, آزاد راه 
 
تهران کرج و بزرگراه قدیم کرج,‌حسن آباد ‏شمالی و جنوبی, کوی سازمان برنامه, کوی ارم, شهرک والفجر, 
 
شهرک شاهین, جنب ‏آباد, ایرانپارس, کوی الهام, بزرگراه ستاری, اندیشه شمالی و جنوبی, کن, 
 
شهران, ‏شهرک مبعث, شهرک نیروی هوائی, شهرک المهدی, حصارک, مراد آباد, پارک جنگلی ‏کوهسار و 
 
زیباشهر را پوشش می دهد.‏
در ناحیه 22 شهرک راه آهن, هوانیروز, شهرک چشمه, شهرک امیرکبیر, شهرک جهاد ‏گران, دهکده المپیک, 
 
پارک جنگلی خرگوش دره, پارک جنگلی چیتگر, استادیوم آزادی, ‏شمال آزاد راه تهران کرج مجتمع مسکونی لاله, 
 
مجتمع بعثت, آزاد شهر, پیکان شهر, ‏شهرک شهرداری, شهرک دانشگاه صنعتی شریف, باغ حاج سیف, 
 
شهرک دژبان, سنگ ‏چشمه, گرم دره بالا, کاظم آباد را پوشش می دهد.‏
کلانتری کن-‏‎ ‎‏ 142 - جاده سولقان, 44300520‏
کلانتری جنت آباد- 138 -  ایرانپارس, خ شاهین شمالی, خ بهار,  44405051‏
کلانتری باغ فیض- 140 -  بزرگراه اشرفی اصفهانی, خ ناطق نوری, 44409777‏
کلانتری شهرزیبا- 133 - میدان نور, مقابل مسجد نظام مافی, کوی کیهان, 44100000‏
کلانتری آزادی-135 -  جاده مخصوص کرج, بعد از فروشگاه رفاه,  44655859‏
کلانتری شهرک راه آهن- 141 -  شهرک راه آهن, 44702326‏
کلانتری پاسگاه انتظامی امامزاده داوود
کلانتری شهرک قدس-  134 -  شهرک قدس, فاز یک, خ مهستان, 88090084‏
کلانتری مرزداران- 139 -  شهرک ژاندارمری, بلوار جانبازان, 88217494‏
کلانتری نصر- 137-  خ شهرآرا, روبروی پارک, خ 38, 88256020‏
کلانتری ستارخان- 118 - خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ هشتم دریان نو,9971916‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 5 :
بلوار سیمین،خیابان انصارالمهدی،روبروی دانشگاه


 
دادسرای ناحیه 6 (خارک)‏
 
تعداد هفت شعبه بازپرس و ده شعبه دادیاری و شعبه 1038 در این دادسرا مستقر می ‏باشد. این دادسرادرمحدوده شهرداری منطقه 6 واقع شده و رسیدگی به دعاوی و جرائم ‏این منطقه را برعهده دارد.‏
مجتمع مذکور تمامی محدوده کلانتری های یوسف آباد, سنائی, فلسطین, انقلاب, را شامل ‏می شود.‏
در ناحیه 6 میدان آفریقا, خیابان های مفتح, سمیه, طالقانی, بهجت آباد, جمشیدیه, قزل ‏قلعه,  کارگر شمالی, یوسف آباد, امیر آباد, شهرک والفجر, ضلغ شرقی چمران, بزرگراه ‏کردستان تا تقاطع همت,بزرگراه آفریقا, بلوار کشاورز, شهید گمنام, فاطمی, بیمارستان ‏امام خمینی, خ فرصت شیرازی, دانشگاه 
 
تهران, خ انقلاب, سپهبد قرنی, میدان فردوسی, ‏خ حافظ, ‏
‏ ‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی شهید بهشتی و قدوسی به این دادسرا منتقل گردید.‏
کلانتری یوسف آباد- 125 - میدان یوسف آباد, 88793227‏
کلانتری سنائی- 105 - خ میرزای شیرازی, کوچه کامکار, 88822122‏
کلانتری فلسطین-  107   -  میدان فلسطین, ابتدای خ فلسطین, 66466240‏
کلانتری انقلاب اسلامی- 148-  خ انقلاب, نرسیده به فلسطین, 66400807‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 6 :
میدان هفت تیر،خیابان مفتح،مقابل ورزشگاه شیرودی،داخل کوچه
آدرس 
دادسرای ناحیه 7 ( دبستان)
 
تعداد8 شعبه دادیاری و 4 شعبه بازپرسی  مستقر می باشد .این دادسرا در منطقه ‏‏7شهرداری واقع شده و رسیدگی به دعاوی وجرائم این منطقه و دعاوی شهرداریها را بر ‏عهده دارد.‏
مجتمع مذکور محدوده کلانتری عباس آباد و شهید نامجو-سید خندان  را شامل می شود.‏
در ناحیه 7 بیمارستان 504 ارتش, خ دکتر بهشتی, خ استاد مطهری, عباس آباد, هویزه, ‏خرمشهر, آپادانا,سهروردی شمالی و جنوبی, جنوب بزرگراه رسالت, مصلی, خ شریعتی, ‏بهار, خواجه نصیر, باغ صبا,آیت الله مدنی, خ فلسطین, امام حسین به سمت شمال, ‏دماوند تا سبلان جنوبی, ملک, مفتح, طالقانی, بهارشیراز, سمیه و میدان سپاه را پوشش ‏می دهد.‏
کلانتری عباس آباد-  104 - خ خرمشهر,‌ میدان نیلوفر, 88764045‏
کلانتری شهید نامجو-  106 -  میدان گرگان, خ نامجو, 77558899‏
کلانتری سید خندان   - 120 -  زیر پل سید خندان-خ ابوذر غفاری 88865564‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 7 :
خیابان شهید مطهری،بعد از متروی شهید مفتح،خیابان علی اکبری،جنب بازار میوه و تره بار‏


 
دادسرای ناحیه9 (فرودگاه)‏
دو شعبه دادیاری و یک شعبه بازپرسی در حال حاضر فعال هستند.‏
شعبه 1159 و 1161 در این دادسرا مستقر می باشد.‏
این دادسرا به جرائم ویژه فرودگاه رسیدگی می نماید.‏
فرودگاه مهرآباد, جنب گمرک, ‏تلفن: 660886900


 
دادسرای ناحیه 10 (هاشمی سابق)‏
 
در این دادسرا شعب 1 تا 5 بازپرسی و شعب 1 تا 9 دادیاری و شعبه  1166 مستقر ‏هستند.‏
دادسرای عمومی و انقلاب ویژه نیا بت قضائی ناحیه 23 تهران درطبقه اول این دادسرا ‏مستقر است.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه 9, 10 و 21 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را در 
 
خیابان های امام خمینی, طوس, خوش, خ آزادی به ‏سمت جنوب تا خیابان قزوین, مهرآباد, شهرک کاظمیه, 
 
تهرانسر, شهرک فرهنگیان, ‏شهرک آزادی, شهرک انصار, شهرک استقلال, شهرک دریا, شهرک پاسداران, 
 
شهرک ‏فاطمه زهرا, شهرک دانشگاه تهران, شهرک 22 بهمن, شهرک چیتگر شمالی, شهرک ‏سینمائی, شهرک ورد 
 
آورد, شهرک ابوذر, شهرک ویلا شهر, جنوب بزرگراه قدیم و جدید ‏تهران ‏‎–‎‏ کرج برعهده دارد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی هاشمی به این دادسرا منتقل گردید.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های نواب, هفت چنار و مهرآباد جنوبی را پوشش می ‏دهد.‏
کلانتری نواب خ آزادی, چهارراه نواب, 9923434‏
کلانتری هفت چنار- 111 - خ کمیل, خ ابتکاری, 55717030‏
کلانتری مهرآباد جنوبی- 119 -  سرآسیاب مهرآباد, 5- 66695534‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 10 :
خیابان جیحون،تقاطع دامپزشکی


 
دادسرای ناحیه 11‏
‏ در این دادسرا 9 شعبه دادیاری و 5 شعبه بازپرسی مستقر می باشد.‏
این دادسرا ناحیه 11 شهرداری را تحت پوشش خود دارد. ‏
این دادسرا از جنوب میدان انقلاب به سمت پایین, خ دانشگاه جنگ, خ جمهوری, میدان ‏حر و پاستور, کارگر 
 
جنوبی, بزرگراه نواب از جنوب میدان توحید, امیریه, منیریه, ‏ولیعصر از انقلاب به پایین, میدان راه آهن, 
 
میدان رازی, خ حلال احمر, شیخ هادی, ‏ابوسعید, مولوی, مختاری, حافظ, وحدت اسلامی را پوشش می دهد.‏
‏ ‏

 
دادسرای ناحیه 12‏
در این دادسرا 16 شعبه دادیاری و 11 شعبه بازپرسی مستقر می باشد.‏
منطقه 12 شهرداری را پوشش می دهد.‏
خیابان های فردوسی به سمت جنوب تا خیابان شوش, خانی آباد, بازار, پامنار, لاله زار, ‏جمهوری بعد از 
 
حافظ, حافظ, مولوی بعد از خیابان وحدت اسلامی, میدان قیام, شهید ‏مصطفی خمینی, بهارستان, میدان 
 
بوعلی, ظهیر الاسلام, صفی علیشاه, منوچهری, سعدی, ‏‏15 خرداد, خیابان بهشت, میدان محمدیه,میدان وحدت اسلامی, خ مختاری و امیر کبیر ‏را پوشش می دهد.

خ خیام, جنب سالن ورزشی هفت ‏تیر, محل سابق اداره کل تربیت ‏بدنی, تلفن: 4-667222561‏
‏ و 4-66724012 و ‏‏66723075‏


 

دادسرای ناحیه14(شهید محلاتی)‏
‏ شعب 1123 الی 1130 و 146 الی 156 و 5 شعبه دادیاری و بازپرسی مستقر می ‏باشند. (ر. ک به قسمت مجتمع های قضائی) و شعبه 246 مربوط به امور شاهد در این ‏دادسرا مستقر می باشد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق 14 و 15 واقع شده و رسیدگی به جرائم ‏‎ ‎و ‏دعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های شهدا, سلیمانیه, غیاثی, نبرد, افسریه, کیانشهر, ‏مشیریه و هاشم آباد را پوشش می دهد.‏
کلانتری شهداء- 110- خ پیروزی, ایستگاه چهارصد دستگاه, 33914443‏
کلانتری سلیمانیه- 121- خ پیروزی, خ سلیمانیه, 33179333‏
کلانتری غیاثی- 114- میدان خراسان, میدان غیاثی, 33705152‏
کلانتری نبرد- 132- خ خاوران, قبل از آتش نشانی, 33702324‏
کلانتری افسریه- 156- 20 متری, 15 متری دوم, نبش کوچه هفتم, 33156566‏
کلانتری کیانشهر- 158- خ شهرزاد, خ کیخسرو, 33884142‏
کلانتری مشیریه-  169- بزرگراه افسریه, بعد از میدان آقانور, 33867020‏
کلانتری هاشم آباد خ خاوران, روبروی شهرک کاروان, 33860444‏
ضلع شمالی ترمینال جنوب, تلفن: ‏‏55648653- 55652190‏
‏5-55321520 و ‏‏55324080 و فکس: ‏‏55324100‏ دادسرای ناحیه16 (بعثت)‏
تعداد 9 شعبه دادیاری و 3 شعبه بازپرسی در این دادسرا مستقر است.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی بعثت به این دادسرا منتقل گردید.‏
این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های جوادیه, نازی آباد, خزانه, خانی آباد و نیز یگان ‏انتظامی مستقر در ترمینال جنوب را پوشش می دهد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق 16 و 19 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده 
 
دارد.‏
در منطقه 16 باغ آذری, شهرک بعثت, بزرگراه بعثت, پارک بعثت, ترمینال جنوب, خزانه ‏بخارایئ, علی 
 
آباد, نازی آباد, چهارصد دستگاه, یاخچی آباد, شهرک معراج, احمدیه بالا, ‏فهیم آباد, شهرک شهید بهشتی, 
 
شهرک تختی, شهرک طالقانی, شهرک مطهری, بلوار ‏ابریشم, حلال احمر, فرهنگسرای بهمن, جوادیه, 
 
بزرگراه قلعه مرغی, بزرگراه شهید ‏تندگویان, شهرک معراج,‏
و در منطقه 19 خ قلعه مرغی, شهرک شریعتی, شهرک بستان, کوی آزادی, خانی آباد ‏نو, بلوار معلم, میدان میوه و تره بار مرکزی, صالح آباد غربی, شهرک رسالت (عبدالله ‏آباد), پارک جنگلی افرا, میدان جهاد, بزرگراه آزادگان, پل شهید صنی خانی تا جاده قلعه ‏مرتضی کرد, شهرک ابوذر, شهرک سید احمد خمینی, احمدیه, نعمت آباد, عبدل آباد, ‏شهرک شریعتی, 15 متری شهید چمران, بزرگراه جوانه, زمزم و خیابان خلازیل ‏‏(خلازیر)‏
کلانتری جوادیه- 117- میدان راه آهن,‌بیست متری جوادیه, 55643015‏
کلانتری نازی آباد- 130- نازی آباد, میدان بازار دوم, 5550966‏
کلانتری خزانه- 160- فلکه اول خزانه, خ مسجد جامع, 5550205‏
کلانتری خانی آباد- 152- نرسیده به بلوار تندگویان, میدان سوم, 55005532‏
‎ ‎آدرس جدید دادسرای ناحیه 14 :
بلوار کوثر،خیابان ده حقی،جنب بازار گل محلاتی

 
 
دادسرای ناحیه18 (شهید مطهری)‏
این دادسرا دارای هشت شعبه دادیاری و پنج  شعبه بازپرسی می باشد.‏
این دادسرا در محدوده شهرداری مناطق 17 و 18 واقع شده و رسیدگی به جرائم و ‏دعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد.‏
این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های امام زاده حسن (ع), یافت آباد,‌ابوذر و شهرک ‏ولیعصر را پوشش می دهد.‏
در منطقه 17 شهرداری جنوب خ قزوین, خزانه فلاح, زهتابی (وصفنارد ) ابوذر, خ قلعه ‏مرغی شمالی, 
 
بزرگراه آیت الله سعیدی, بیست متری یافت آباد, آذری جنوبی و در منطقه ‏‏18 خ صادقیه, بزرگراه آیت الله سعیدی 
 
(جاده ساوه), ولیعصر, شهرک صاحب زمان, ‏اسماعیل آباد, شهرک طالقانی, شهرک مسلمین, شهرک امام 
 
خمینی, شهرک مسیح آبادی, ‏یافت آباد, شهرک آزادی, ترک آباد, قاسم آباد, شهرک اسلام آباد, باغ چهار 
 
بری, شهرک ‏گلشهر, قاسم آباد خشکه, ابراهیم آباد, شاد آباد, سعید آباد, کوی 17 شهریور, شهرک ‏
 
فردوس, جنوب جاده قدیم کرج, پلد شت, پرسی گاز, خ 17 شهریور, بلوار مدائن, ‏برادران بهرامی, شهید 
 
منصور عمرانی, آجر ساسان, ترمینال تپه سیف, کارخانه کیان ‏تایر, مرکز حمل و نقل جمهوری اسلامی تا رودخانه 
 
کن را پوشش  می دهد.‏
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی مطهری به دادسرای مطهری منتقل یافت.‏
کلانتری امام زاده حسن (ع)-  149- خ قزوین, دوراهی قپان, 55704492‏
کلانتری یافت آباد- 151- یافت آباد, میدان الغدیر, 66804950‏
کلانتری ابوذر- 161- میدان ابوذر, پشت شهرداری منطقه 17, 55707768‏
کلانتری شهرک ولیعصر- 153- جاده ساوه, سه راه ولیعصر, خ یاران, 66220047‏

جاده ساوه, چهارراه یافت آباد, ‏میدان معلم, تلفن: 73-‏‏66224469 و 66239990 و ‏فکس: 66221700‏دادسرای ناحیه 19 (جرائم پزشکی)‏
در این دادسرا 5 شعبه دادیاری و 5 شعبه بازپرسی و شعبه 1024 مستقر می باشد.‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 19 :
بزرگراه بعث، خیابان کیانشهر،روبرو پمپ بنزین


 
خ شریعتی, نرسیده به چهارراه ‏قصر, نبش خ معلم,‏
تلفن: 5-88415111‏ دادسرای ناحیه 20 (انقلاب)‏
رسیدگی به کلیه جرائم ذیل در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.‏
‏1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.‏
‏2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.‏
‏3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به ‏منظور مقابله با نظام.‏
‏4- جاسوسی به نفع اجانب.‏
‏5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.‏
‏6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.‏
مرجع تجدید نظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوان عالی کشور است, مگر در مورد ‏جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع 
 
تجدید نظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل ‏کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد.‏
خ وحدت اسلامی, پایین تر از ‏چهارراه وحدت اسلامی, جنب ‏اداره آگاهی,‏
‏ تلفن: 9- 55375088 و ‏‏55379407 ‏‎–‎‏9-55375088‏
‏ فاکس :  55379409  ‏‎ ‎ دادسرای ویژه امور جنائی (20)‏
قدیم در این دادسرا رسیدگی به جرائم سرقت های مسلحانه, سرقت های دسته جمعی, افراد ‏گم شده, قتل عمد, سرقت 
 
وسائل نقلیه اتومبیل, موتورسیکلت و دوچرخه, کیف قاپی, آدم ‏ربائی, تعیین اصالت موتورسیکلت و اتومبیل, 
 
همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت ‏خودرو,‌ قتل عمد, آدم ربائی و نیز امور مربوط به اجرای حدود و قصاص در 
 
شهر تهران ‏در این دادسرا انجام می شود. اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی جنائی در این دادسرا ‏مستقر است. در این 
 
مجتمع رسیدگی به جرایم مهم از قبیل سرقت های مسلحانه, سرقت ‏های دسته جمعی, افراد گم شده, قتل عمد, سرقت 
 
وسایل نقلیه از قبیل اتومبیل, ‏موتورسیکلت,‌دوچرخه, کیف قاپی, آدم ربائی, تعیین اصالت اتومبیل و 
 
موتورسیکلت, ‏همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت خودرو,‌قتل عمد, آدم ربائی صورت می گیرد. ‏در این مجتمع 
 
قضائی شعب 1601 تا 1620 دادگاه های عمومی مستقر هستند.‏
خ شهید بهشتی, خ احمد قصیر, ‏جنب بیمارستان آریا, تلفن: ‏‏88739875, 88739877‏
‏4-88732171 و ‏‏88739581 و‏
‏ 9-88732167‏‏‎ ‎ دادسرای ویژه ارشاد (21)‏
شعبه 1084 و 1088 و 1089 در این دادسرا مستقر می باشند.‏
پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد ‏رسیدگی قرار می گیرد.‏
آدرس جدید :
بلوار تهرانسر،خیابان مصطفی خمینی،نبش خیابان امام خمینی


 
خ انقلاب, حد فاصل چهارراه ‏کالج و چهارراه ولیعصر دادسرای ویژه امور اقتصادی (22)‏
‏ این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه 1 و ‏‏2 و 3 دادیاری و شعب 
 
2, 3, 4, 5  , 6 و 7 بازپرسی و شعبه 287 حقوقی و شعب 1191 و ‏‏1192 و 1193 جزائی, شعب 
 
38 دادگاه انقلاب, شعبه 113 کیفری استان,  شعبه 69 دادگاه ‏تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل
‏ کاشف مستفر می باشد. ‏
خ آزادی, نبش خ خوش,دادسرای ‏هاشمی, طبقه اول ‏تلفن: 66920018- ‏‏66937671‏
‏5-66420443 و ‏‏66929022‏ دادسرای امور نیابت (23)‏
تمامی امور نیابت قضائی در این دادسرا انجام می شود. در حال حاضر محل استقرار این ‏دادسرا در طبقه اول دادسرای 
 
ناحیه 10 هاشمی واقع است.‏
چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل, بازرسی از منزل, جمع ‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر 
 
اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضائی دادگاه ‏است لازم شود, دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضائی انجام آن را 
 
با ذکر صریح ‏موارد از دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام ‏داده و اوراق تنظیمی 
 
را پس از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت ‏دهنده اعاده می کند. با توجه به ماده 59 ق. آ. د . ک 
 
دادستان مکلف است نیابت قضائی ‏را انجام دهد, النهایه چنانچه انجام امر نیابت را مخالف صریح قوانین یا احکام شرع انور 
 
‏تشخیص دهد می تواند نظر خویش را به دادستان نیابت دهنده برای کسب تکلیف اعلام و ‏چنانچه با این تذکر با زهم مقام نیابت 
 
دهنده خواستار انجام نیابت بوده باشد بدیهی است ‏نیابت قضائی با مسئولیت مشارالیه باید انجام پذیرد.‏
میدان هفت تیر, خ شهید مفتح, خ ‏زهره, پ 8 تلفن: 7-‏‏88849795‏
‏6-88849894‏ دادسرای اجرای احکام کیفری استان (24)‏
ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
‎ ‎دادسرای امور سرپرستی (25)‏
رسیدگی به امور محجورین, صغار, سفیه, مجنون و اموال بلاصاحب و بلاوارث و پرونده ‏های مربوط به خانواده های بی سرپرست در این دادسرا انجام می شود.‏
شعبه 247 (1717 قدیم) و 248 (1718 قدیم) از شعب مجتمع قضائی خانواده یک در ‏این مجتمع مستقر هستند.‏
آدرس جدید دادسرای ناحیه 25:
خیابان سئول،خیابان رشید یاسمی،نبش کوی مهتاب


دادسرای ناحیه 26 (بومهن)‏
شعبه 1086 به همراه شعب دادیاری و بازپرسی در این دادسرا مستقر می باشند.‏
شهرستان بومهن, بلوار امام ‏خمینی, خ شهید باهنر,‏
‏ تلفن, 9- 5727077-1 022‏
‏222227-2223777 -‏‏2223021‏‏ 


 
‎ ‎ دادسرای ناحیه  27 (ویژه امور جنائی)‏
خ انقلاب اسلامی -خ 12 ‏فروردین
‏ تلفن: 4-66974370‏
فاکس :66974380‏
در این مجتمع شعبه 1154 و 1157 مستقر می باشند.‏
در این مجتمع به دعاوی : زورگیری- سرقت مسلحانه و تحصیل ما ل مسروقه, آدم ربائی ‏‏,کیف قاپی , قتل عمد ,
 
در 6 شعبه دادیاری و 7 شعبه باز پرسی  رسیدگی میشود. ‏
م 15 خرداد, دادسرای مرکز
تلفن: 33114131 و ‏‏33916097‏
‏33-33111026‏ دادسرای کارکنان دولت
در این مجتمع قضائی  10 شعبه بازپرسی و شعبه 1083 مستقر می باشند. طبق بخش ‏نامه شماره 82/201/20 مورخ 
 
7/2/1382 شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم ‏کارکنان دولت به شرح ذیل می باشد:‏
‏1-رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح  تشکیل دادگاه های ‏عمومی و انقلاب, مصوب 1380.‏
الف) کلیه جرایم وزراء, استانداران, فرمانداران, قضات و نمایندگان مجلس شورای ‏اسلامی و شکایات علیه 
 
مسئولین سازمان های دولتی و مدیران کل استان ها و روسای ‏ادارات شهرستان های استان تهران و شکایات علیه شهرداران 
 
مراکز شهرستان های ‏استان تهران و شکایات علیه شهرداران مراکز شهرستان های استان تهران.‏
ب) جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری موضوع قانون ‏تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء, اختلاس 
 
و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس ‏شورای اسلامی و کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی و کارمندان شهرداری ها ‏و کلیه 
 
شهرداران شهرستان های استان تهران در صورتی که مبلغ رشوه از پنج ‏هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد.‏
ج) جرایم عمومی پرسنل امنیتی و انتظامی و نیز پرسنل رد بالای نظامی, جرایم اتباع ‏خارجی به جز افاغنه, انجام 
 
نیابت های خارجی, تخلفات ارزی حسب اعلام بانک مرکزی.‏
‏2-رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه ‏سرگرد به بالا.‏
‏3-رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها.‏
‏4-رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان, هند و پاکستان و ‏بنگلادش.ویژه کارکنان دولت,‏
میدان 15 خرداد, دادسرای مرکز, ‏تلفن: 33111035 و ‏‏33111029‏ مرکز فوریت قضایی دادسرا (کشیک)‏
 
جاده ساوه, چهارراه یافت آباد, ‏میدان معلم, تلفن: 73-‏‏66224469 و 66239990 و ‏فکس: 66221700‏

دادسرای ناحیه 29
آدرس جدید دادسرا ناحیه 29 :
اتوبان کرج،خروجی مترو،خیابان کوهک،نسیم 6