منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
"ساده نويسي چيست؟"
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21


وكيل محمدتقى غفارى فردويى:

"ساده نويسي چيست؟"

بي گمان همه ي همكارانِ گرامي بارها و بارها با اين جمله مواجه شده اند كه : " بيخود لوايح رو طولاني ننويس، قضات كه نميخوانند".
صرفِ نظر از صحت و سقمِ اين مطلب، ميخواهم چند لحظه خودمان را به جايِ قضاتي قرار بدهيم كه روزانه مجبور به قرائتِ انبوهي از اوراق مي باشند، سوالِ من اين است، اگر شما باشيد، توان يا بهتر بگويم، حالي براي مطالعه ي عباراتِ قلمبه سلمبه خواهيد داشت؟
دوستانِ عزيز؛
باور بفرماييد ساده نويسيِ مطالبِ غامضِ حقوقي، در زمانه ي ما، يكي از اصلي ترين ابزارهايِ هنرِ دفاع ميباشد.
شايد بدواً خُرده گرفته شود كه مگر امكان دارد؟ بنده عرض ميكنم : بله، امكان دارد.
كافي ست هنگام نوشتنِ لوايح و دادخواستها و شكواييه ها، معادلِ ساده ي عباراتِ پيچيده را جايگزين نماييم.
همچنين از تكرارِ كلمات خودداري كنيم، به عنوان نمونه براي استفاده چند باره از كلمه ي " زيرا" از معادل و مشابه آن مانند : چرا كه ، به اين دليل كه ، چون كه و امثال آنها بهره ببريم.
و نيز عبارات را به صورتِ طولاني و بدونِ استفاده ي از فعل اَدا نكنيم، جملاتِ كوتاه با به كارگيريِ افعالِ مناسب، هم قابليتِ فهمِ ساده تري دارند و هم تأثير گزار تر هستند.
ايضاً نسبت به نقطه گذاري و علامت گذاري در جملات تأكيد زيادي وجود دارد.
به اين مثال توجه كنيد :
١-عدمِ تحققِ معلقٌ عليه در مانحن فيه و مآلاً عدم انتفاع موكل از منافع مستتر در موضوع مورد تعليق منتج به عدم تحقق آثار عقدِ معلق منعقده في مابين طرفين گرديده است
٢- با عنايت به اينكه معلقٌ عليه محقق نگرديده است، عقدِ معلقي كه طرفين منعقد نموده اند فاقدِ آثارِ حقوقي وقانوني ميباشد.
به نظر شما كدام يك از جملاتِ فوق قابل فهم تر در مدت زمانِ كوتاه است؟ و آيا جمله ي دوم به همان اندازه ي جمله ي اول مستدل نمي باشد؟
بياييد ساده نويسي را تمرين كنيم.