منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
دکتر حسین میر محمد صادقی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

دانشيار گروه حقوق جزا و جرمشناسي, دانشكده حقوق شهيد بهشتي

 

تلفن :۲۹۹۰۳۱۶۲

آدرس الکترونیکی :

 H_sadeghi@sbu.ac.ir

drsadeghi128@yahoo.com

 

سوابق تدریسی
1- حقوق جزاي اختصاصي
2- حقوق جزاي بين الملل
3- حقوق جزاي عمومي
4- آشنايي با نظام کيفري کامن لا
5- متون حقوقي به زبان انگليسي

 

 

سوابق کاری

از سال 1366 عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

از سال 1373 رئيس دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري

 

سوابق تحصیلی

دكتري حقوق جزا- جرمشناسي(حقوق قراردادها) از انگلستان

 

مقالات
1- جرائم عليه اموال و مالکيت
2- جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي
3- تحليل مباني حقوق جزا
4- مروري بر حقوق جزاي انگلستان
5- مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان
6- مسائل تحليلي ازحقوق قراردادها در ا نگلستان
7- حقوق جزاي بين الملل
8- دادگاه گيفري بين الملل
9- واژه نامه حقوق اسلامي
10- واژه نامه حقوق جزا
11- دهها مقاله و سخنراني در همايشها، نشريات حقوقي معتبر داخلي و خارجd