منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
شهلا معظمي
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

نام: شهلا
نام خانوادگی: معظمی
سوابق اجرایی: استاديار مؤسسه تحقيقات علوم جرايي و جرمشناسي و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


معاون مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از 1384


كارشناسي حقوق وزارت مسكن از 1350 تا 1355


عضو هيات تحريريه فصل نامه علوم جنايي مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


عضو هيات تحريريه فصل نامه علمي – پژوهشي "مطالعات و تحقيقات زنان"


عضو هيات تحريريه پژوهش خانواده وزارت آموزش و پرورش


عضو کمیسیون تخصصی رشته ی مدیریت خانواده فنی و حرفه ایی و کارودانش


عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مجد


 


سوابق اجرایی در دانشگاه تهران: استاديار مؤسسه تحقيقات علوم جرايي و جرمشناسي و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


معاون مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از 1384


عضو هيات تحريريه فصل نامه علوم جنايي مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


سوابق آموزشی: كارشناسي - حقوق - دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


كارشناسي ارشد - علوم جزا و جرمشناسي - دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

دكتري - علوم جزا و جرمشناسي - دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 

 فهرست کتابهای تالیف شده:

1- (جايگزينهاي حيس زنان (آماده چاپ 
2- جرايم سازمان يافته، نشر دادگستر تهران 1384 
3- فرار دختران، نشر گرايش 1383 
4- آموزش حقوق براي نوجوانان، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران 1382 
5- آموزش حقوق براي دختران، نشر دانشگاه الزاهراء 1381 
6- حقوق خانواده در اسلام، نشر شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران از 1379 تاكنون تجديدچاپ مي شود.

 لیست درسها:

1- بزهكاري كودكان و نوجوانان 
2- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 
3- كيفرشناسي 
4- جرمشناسي 

 

لیست پایان نامه های راهنمایی شده:

1- تاثير بزه ديدگي زنان بر بزهكاري – نسيم جانفدا - 1386 
2- بزه ديدگي اطفال در زمينه موادمخدر – ليلا حسين – 1386 
3- بررسي جرم شناختي خشونت عليه اطفال در تهران – فروغ بهلولي – 1386 
4- حقوق زندانيان و چگونگي عملكرد زندانها در اصفهان – فتحعلي يوسف زاده – 1386 
5- ميانجيگري كيفري – مونا زيد شفيعي – 1385 
6- تاثير نظريه عدالت ترميمي در دادرسي اطفال – مريم سلطاني بهلولي – 1385 
7- حمايت كيفري از زنان در برابر خشونت – شادي عظيم زاده – 1384 
8- بزه ديدگي و بزهكاري پسران در زمينه موادمخدر – امير حسين زارعي – 1384 
9- قاچاق انسان با رويكرد به حقوق بين المللي جزايي – نرگس رمضاني عباس قلعه – 1384 
10- مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي – حسين شريعت – 1383 
11- اختيارات و نقش قاضي در تعيين و اجراي مجازات ها و مقايسه آن با حقوق انگلستان – عليرضا محسني – 1382 
12- بررسي جرم و رابطه نامشروع (غير زنا) – شهاب ابراهيمي – 1382 
13- كار و حرفه آموزي زندانيان و نقش آن در اصلاح و بازپروري اجتماعي – آزاد خجسته – 1382 
14- تاثير ديدگاه فمينيستي بر حوزه جرم شناسي – علي شجاعي - 1382 
15- سياست جنايي در قبال اطفال معارض با قانون – اكبر عموئيان – 1381 
16-پیشگیری اجتماعی از بزهکاری زنان – ( کارشناسی ارشد ) – محبوبه اسمعیل جهرمی - 1388 
17-بررسی توزیع جنسیتی جرائم در استان تهران – ( کارشناسی ارشد ) – نیوشا مصلی نژاد –

 

لیست پایان نامه های مشاوره شده:

1- اختلاس استرس پس از حادثه و جرم – مهناز دارابي – 1386 
2- بررسي جرمشناختي ده ساله خشونت عليه زنان – نگار سبحاني – 1386 
3- آدم ربايي و تروريسم از ديدگاه حقوق داخلي و بين المللي – رضا غلامحسني – 1383 
4- بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران – اكرم كريمي – 1386 
5- بررسي تحليلي ساختار و وظايف و اختيارات دادرسي و دادگاه انتظامي قضات – علي محمد دشتكيان – 1382 
6- بررسي و جرم افتراق و اشتراك توهين ارتشاء افترا و نشر اكاذيب – مسعود بخشنده – 1382 
7- بررسي تطبيقي تشديد مجازات در قوانين اسلامي – عباسعلي اكبري – 1381 
8- سياستهاي جنايي جمهوري اسلامي ايران راجع به موادمخدر – مجتبي باري – 1380 
9- بررسي حقوق و جرمشناسي تنبيه بدني كودكان – ميترا دريجاني – 1379 
10- پرونده شخصيت – ابراهيم ابراهيمي- 1387 
11- پيشگيري از جرم در چالش يا موازين حقوق بشر (پايان نامه دكتري ) – شهرام ابراهيمي- 1387 
12-بررسی قرارداهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه آیین دادرسی کیفری – (کارشناسی ارشد) – عبداله بداشتی سیاهکلرودی- 1387 
13-رابطه متقابل فساد و مقبولیت قانون – (کارشناسی ارشد ) - آزاده چلبی – 1388 
14-مطالعه جرم شناسی قتلهای ناموسی – ( کارشناسی ارشد ) – سید سجاد کاظمی سرکانه – 1388 
15-بررسی عوامل مؤثز بر انحراف همسر کشی زنان – (کارشناسی ارشد) – سیده سکینه موسوی – 1387 
16-حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون – (کارشناسی ارشد ) – فاطمه ابراهیمی -

فهرست مقالات:

1- حقوق براي همه و حقوق شهروندي آماده چاپ 1386 
2- مجموعه مقالات آماده چاپ 1386 
3- جرايم سازمان يافته – فصل نامه علوم جنايي مؤسسه تحقيقات علوم جزا و جرمشناسي 1386 
4- پيشگيري جرم شناختي - انتشارات مجد- مجموعه مقالات 1386 
5- جانشين هاي مجازات زندان براي زنان – مجموعه مقالات همايش راهكارهاي جمعيت كيفري زندان – نشر ميزان 1385 
6- جرمشناسي جرايم زنان – مجموعه مقالات بزرگداشت استاد دكتر محمد آشوري – انتشارات :سمت - 1383 
7- خشونت خانگي و همسركشي در استان سيستان و بلوچستان – پژوهش زنان (شماره 2) – 1383 
8- راههاي حمايت از زنان در برابر خشونت هاي خانوادگي – رفاه اجتماعي – شماره 13 – 1383 
9- همسركشي - نامه انجمن جامعه شناسي ايران – 1382 
10- همسركشي در استان فارس – مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1381 
11- پيشگيري از تكرار جرم – امنيت – وزارت كشور (8 – 7) 1378 
12- جرم شهري – امنيت وزارت كشور (12 – 11) 1378 
13-مجموعه مقالات همایش حقوق کودک – مرکز مطالعات حقوق بشر(کودکی) – 1387 
14-حقوق شهروندی Street Law و آموزش کلینیکی حقوق – 1387 
15-تأثیر همسالان بر گروههای بزهکاری جوانان – دو فصلنامه علوم جنایی – 1387 
16-Street Law و حقوق شهروندی – مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی مرکزمطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران

 

 

 

شهلا معظمي

پنج شنبه 21 سپتامبر 2006

دكتر شهلا معظمي , استاديار دانشگاه تهران, درجه دكتراي علوم جزايي و جرم شناسي خود را از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران دريافت نمود و هم اكنون به عنوان مدرس , محقق و مولف در موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشكده حقو و علوم سياسي مشغول مي باشد.

آثار و تاليفات:

كتاب

1- حقوق خانواده در اسلام, شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران, 1378

2- آموزش حقوق انساني به دختران دانش آموز, (با همكاري محمود كاظمي) , انتشارات دانشگاه الزهرا, 1381

مقاله:

1- پيشگيري از جرم, امنيت, شماره 8 و 7 , 1378

2- نهمين كنگره سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين, امنيت, شماره 10 و 9 , 1379

3- همسركشي در استان فارس, (با همكاري دكتر محمد آشوري), مجله دانشكده حققو و علوم سياسي,

طرح پژوهشي:

1- همسركشي و انگيزه هاي آن در 15 استان كشور, (همكار طرح), 1380

2- جمع آوري منابع و مآخذ حقوق و جرمشناسي موجود در كشور, مجري طرح, 1380

3- بررسي عوامل فرار دختران و زنان در تهران بزرگ, مجري طرح, 1380

4- بررسي خشونت عليه زنان در خانواده در 4 استان در منطقه اسلام شهر و جنوب شهر تهران, مجري علمي طرح, 1379

5- بررسي تاثير مجازات هاي طولاني مدت و اعدام بر خانواده زندانيان و معدومين, همكاري و مجري بخش جرم شناسي , 1380

گرايش تخصصي:

كارشناسي: كيفرشناسي

كارشناسي ارشد: