منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
دکتر اردشير اميرارجمند
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

 متولد ۱۳۳۶ تهران

اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه ملى، ۱۳۵۷

اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق بين الملل از دانشگاه استراسبورگ ۱۳۶۹


گذراندن دوره هاى حقوق بشر در مؤسسه بين المللى حقوق بشر و مركز بين الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در فرانسه

صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو (در دانشگاه شهيد بهشتى)

مدير گروه حقوق پژوهشكده علوم محيطى دانشگاه شهيد بهشتى

عضو انجمن حقوق بين الملل، لندن

عضو و نايب رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاى مركز

عضو جمعيت توسعه علمى ايران

عضو مؤسس انجمن ايرانى دوستان سازمان ملل متحد

عضو مؤسس و هيأت مديره انجمن ايرانى حقوق بين الملل

عضو كميسيون پژوهش و آموزش هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى

داراى سابقه تدريس در دانشگاه تهران و مجتمع آموزشى قم


تهيه مقالات متعدد علمى به زبان فارسى، انگليسى و فرانسوى و تهيه مجموعه اسناد جهانى حقوق بشر در دو جلد و مجموعه اسناد منطقه اى حقوق بشر (آماده چاپ) و بررسى تطبيقى نظارت قانون اساسى (زير چاپ)
مدير مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح ودموكراسى يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى و حقوقدانى كه در تهيه بيش از ۱۰ پيش نويس قانون، طرح و لايحه نقش داشته است و نقش قانون و حاكميت آن را در توسعه كشور عامل اساسى تلقى مى كند و در راه اندازى اولين دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر مؤثر بوده است.
اردشير اميرارجمند صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در ايران است. او متولد ۱۳۳۶ تهران مى باشد. تحصيلات ابتدايى تا دبيرستان را در تهران مى گذراند و در سال ۱۳۵۴ از دبيرستان كيهان ديپلم رياضى مى گيرد.
به يادمى آورد كه از ۸ سالگى به بعد مطالعات غيردرسى اش را آغاز كرده و آثار داستايوفسكى، ماكسيم گوركى و تولستوى و داستانهاى ايرانى را هم مى خوانده و بيش از همه كتابهاى دكتر شريعتى و از جمله از حيات تا وفات محمد(ص) و فاطمه فاطمه است را خوانده است. از سال سوم دبيرستان به بعد شروع به مطالعه كتب ادبياتى ترجمه شده مى كند. در همان سال اخذ ديپلم به دانشگاه راه مى يابد و در رشته حقوق دانشگاه ملى به تحصيل مى پردازد. از جمله استادان برجسته اش دكتر مهدى شهيدى، دكتر حسن امامى، دكتر على آبادى و دكتر پاد را به ياد مى آورد و در سال ۱۳۵۸ به آمريكا و سپس فرانسه عزيمت مى كند و در نهايت تصميم مى گيرد در رشته حقوق بين الملل دانشگاه استراسبورگ به تحصيل بپردازد.
در پايان نامه فوق ليسانس اش كه در مورد مصادره و ملى شدن اموال افراد بوده، قوانين و ضوابط رايج در دنيا را در ملى شدن اموال افراد مورد بررسى قرار مى دهد و در سال ۱۳۶۰ هم از رساله اش با موفقيت دفاع مى كند.
براى تحصيل در مقطع دكترا هم موفق مى شود از ميان حدود ۴۰۰ نفر متقاضى، بورس تحصيلى شهر استراسبورگ را كسب كند و دوره دكتراى دولتى حقوق بين الملل را در همان دانشگاه بگذراند و در سال ۱۳۶۹ از تزش دفاع كند. تز دكتراى او در زمينه اعمال مقررات مخاصمات مسلحانه در دريا در زمان صلح و جنگ بوده است.
امير ارجمند بعد از بازگشت به كشور فعاليت در حوزه هاى متعدد تخصصى را پى مى گيرد. در مقطع كارشناسى ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران، دروس حقوق ادارى ايران و حقوق ادارى تطبيقى و در مجتمع آموزشى قم، دروس حقوق بين الملل، حقوق ادارى ايران و حقوق تطبيقى را ارائه مى دهد و تا به امروز در تهيه لوايح و آيين نامه هاى مختلفى مشاركت مى كند. از جمله در تهيه پيش نويس «قانون حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پيش نويس آيين نامه حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پيش نويس لايحه حقوق شهروندى» ، «لايحه اسرار دولتى»، «لايحه حريم خصوصى»، «لايحه مسؤوليت رسانه هاى همگانى»، «طرح سازمان هاى غيردولتى»، «مسؤوليت مدنى دولت»، «قانون شوراها»، «طرح حقوق متهمين و محكومين»، «لايحه اطلاع رسانى». «لايحه اطلاع رسانى» و «قرارداد منعقده بين ايران و روسيه در زمينه حفاظت از منابع آبزى درياى خزر»مشاركت مى كند و در سالهاى ۹ _ ،۱۳۷۰ مشاور حقوقى شيلات در امور لوايح و بين الملل مى شود و همچنين مشاورت دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى و مشاورت حقوقى شركت ملى گاز در امور بين الملل را مى پذيرد. در دوره هاى حقوق بشر مؤسسه بين المللى حقوق بشر فرانسه در سالهاى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۵ شركت مى كند. دوره اى هم در خصوص حقوق بشر در مركز بين الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در استراسبورگ مى گذراند. در سه دوره آموزشى آكادمى حقوق بين الملل لاهه شركت مى كند و ديپلم هاى حقوق تطبيقى از دانشكده بين المللى حقوق تطبيقى فرانسه در سالهاى ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دريافت مى كند. يكى از كسانى است كه باعث شده يونسكو كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى را به دانشگاه شهيد بهشتى اعطا كند. در ايران كلاً ۳ كرسى علمى را يونسكو به ايران داده كه دو كرسى ديگر آن در حوزه پزشكى است.
كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى، تنها كرسى در اين زمينه در منطقه خليج فارس و خاورميانه است و اعطاى اين كرسى به دانشگاه مذكور نشان از جديت اميرارجمند و همكاران دانشگاهى او بستگى داشته است.
معمولاً كسى رياست كرسى حقوق بشر را به عهده مى گيرد كه در سطح بين المللى داراى اعتبار ويژه اى در اين خصوص باشد و اميرارجمند از چنين خصوصيتى برخوردار است. اولين دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر را در دانشگاه شهيد بهشتى و براى اولين بار در ايران با همت ديگران و يارى مسؤولان مربوطه داير مى كند و اعطاى كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو هم به دانشگاه شهيد بهشتى بر شأن و اعتبار علمى دانشگاه يادشده افزوده است. اگرچه هزينه هاى اداره چنين مركزى و كرسى اى را به عهده داشته و يونسكو برحسب مورد كمكهايى به اين مركز مى كند. تاكنون چندين دوره دانشجويان كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر در اين مركز آموزش ديده اند و پس از داير شدن اين رشته در دانشگاه شهيد بهشتى بود كه راه اندازى چنين دوره هايى در ساير دانشگاه ها هم رواج يافت. علاوه بر اين، اميرارجمند در كنفرانس هاى منطقه اى حقوق بشر از جمله در هند حضور داشته و با شركت در مباحثات به شخصيتى شناخته شده در اين حوزه مبدل شده و اين همه فعاليت و سرشناس شدن در وضعيتى اتفاق مى افتد كه او به طور جدى مى كوشد از سياسى شدن مقوله حقوق بشر پرهيز كند.
مركز حقوق بشر ، صلح و دموكراسى يونسكو دانشگاه شهيد بهشتى كه رياست آن به عهده اردشير اميرارجمند است به آموزش رسمى دانشجويان و همچنين به آموزش غيررسمى افراد سازمانهاى دولتى و غيردولتى مشغول است و طرح هاى آموزشى ويژه حقوق بشر را در استانهايى همچون استان تهران، استان كردستان و استان زنجان اجرا كرده است.
اميرارجمند معتقد است كه ارائه چنين آموزشهايى بر لايه هاى عميق اجتماعى و فرهنگى تأثيرگذار خواهد بود.

 

 

مركز مزبور شامل ۵ گروه پژوهشى حقوق بشر، صلح، دموكراسى، فلسفه حقوق و دين و اخلاق زيستى است.
او اعتقاد دارد كه نظام حقوقى كشور به يك نوسازى نيازمند است و بدون دولت قانونمدار هم تضمينى براى اجراى حقوق بشر وجود ندارد.
او شايد جزو اولين كسانى در ايران باشد كه به طور سيستمى و علمى اين مباحث را مطرح و پيگيرى كرده است. باور دارد كه سلسله منابع حقوقى كشور نامشخص است و در اين زمينه دوگانگى هايى مشاهده مى شود و به شكلى دولت را به دولتى در راه مانده تبديل مى كند كه در ميانه سنتى بودن و مدرن شدن قرار گرفته است.
اميرارجمند تأكيد خاصى دارد كه مبانى ارزشى حقوقى مان را مشخص سازيم. او اصرار دارد كه جامعه ما بايد از يك تيم حقوقى موزون و همگون برخوردار باشد. امير مى گويد: «اسلام ارزشهاى جهانشمولى دارد و در مقابل فرهنگ ديگر هم در غرب دنيا ادعا دارد كه ارزشهايش جهانشمول و جهانى هستند. اميرارجمند معتقد است كه ما نبايد مصرف كننده صرف باشيم و بايد علاوه بر توليد فكر، بايد فراتر از حق خود در مجامع جهانى كه الآن همان حق رأى است فراتر برويم و در لايه هاى زيرين قانونگذارى مشاركت داشته باشيم.
از جمله دروسى كه اميرارجمند در دانشگاه ارائه داده و يا ارائه مى دهد مى توان به «حقوق بشر»، «حقوق بين الملل محيط زيست»، «منابع حقوق بين الملل»، «حقوق ادارى تطبيقى» است و در چهار زمينه حقوقى يعنى حقوق بين الملل، حقوق بشر، حقوق محيط زيست و حقوق عمومى تخصص دارد.
با روشهاى تدريس سنتى جزوه دادن مخالف است و مى كوشد خلاقانه درس بدهد. علت روى آوردن اش به حقوق بشر و مقولات مرتبط با آن را اينگونه بيان مى كند: «من از سال ۱۹۸۲ به طور متمركز در اين حوزه فعاليت ام را شروع كردم. اولين بار در كلاس ويژه اى در اين زمينه شركت كردم و فكر مى كنم چالش جامعه بين المللى در قرن جديد هم مقوله هاى حقوق بشر، صلح، دموكراسى و محيط زيست است.» در مورد چگونگى پيشبرد حقوق بشر در جامعه مى گويد كه بستگى دارد چه مقدار جامعه مدنى تلاش كند و چه مقدار جامعه علمى كشور بكوشد و چه مقدار جامعه سياسى و قدرتهاى سياسى بخواهند معقولانه عمل كنند.
چند طرح پژوهشى همچون «ايران و نظام بين الملل حقوق بشر»، «آثار جزاير در تحديد حدود دريايى»، «نهاد ملى حمايت از حقوق كودك»، «دادگاههاى ادارى آلمان» و «مسؤوليت دولتى و شركتهاى خارجى در استفاده عراق از سلاح هاى شيميايى» را به انجام رسانده است. آزادى، عدالت و توسعه را نيازهاى انسان امروزى مى داند و برآورده كردن اين نيازها را براى بهروزى و سلامت جامعه كارساز مى داند.
چند كتاب ازجمله در زمينه حاكميت قانون و حقوق محيط زيست و حقوق ادارى در دست چاپ دارد.
و اينگونه است كه اردشير اميرارجمند دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى و مدير مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در آن دانشگاه، به دور از جنجال و هياهو و با پرهيز از سياسى نمودن اين مقوله ها مى كوشد به ترويج دستاوردهاى فكرى و نرم افزارى بشر بپردازد و در جهت ارتقاى توسعه جامعه نقش مهمى را ايفا كند و بايد سپاسگزار اينگونه استادان شاخصى باشيم كه پيشبرد همه جانبه توسعه جامعه را به تدريج و با پرهيز از افراط و تفريط پيگير هستند.

 


 

بیوگرافی جدید:

اردشير اميرارجمندمتولد ۱۳۳۶ تهران

- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان كيهان تهران، ۱۳۵۴

- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه ملى، ۱۳۵۷

- اخذ مدرك كارشناسى ارشد حقوق بين الملل از دانشكده حقوق دانشگاه استراسبورگ فرانسه، ۱۳۶۰

- اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق بين الملل از دانشگاه استراسبورگ ۱۳۶۹

- اخذ ديپلم حقوق تطبيقى دانشكده بين المللى حقوق تطبيقى فرانسه

- گذراندن دوره هاى حقوق بشر در مؤسسه بين المللى حقوق بشر و مركز بين الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در فرانسه

- عضو هيأت علمى و دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى

- صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو (در دانشگاه شهيد بهشتى)

- مسؤول كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو

- مدير گروه حقوق پژوهشكده علوم محيطى دانشگاه شهيد بهشتى

- مدير مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسى

- عضو انجمن حقوق بين الملل، لندن

- عضو مؤسس انجمن ايرانى حقوق بشر

- عضو و نايب رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاى مركز

- عضو انجمن ايرانى اخلاق در علوم و فناورى

- عضو جمعيت توسعه علمى ايران

- عضو كميته ملى اخلاق زيستى

- عضو مؤسس انجمن ايرانى دوستان سازمان ملل متحد

- عضو مؤسس انجمن ايرانى حقوق جزا

- عضو مؤسس و هيأت مديره انجمن ايرانى حقوق بين الملل

- عضو شوراى علمى مركز پژوهش و اطلاع رسانى رياست جمهورى

- عضو كميسيون پژوهش و آموزش هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى

- عضو مؤسس انجمن ايرانى جرم شناسى

- داراى سابقه تدريس در دانشگاه تهران و مجتمع آموزشى قم

- اجراى طرح هاى پژوهشى و مشاركت در تهيه لوايح، طرح ها و آيين نامه ها

- تهيه مقالات متعدد علمى به زبان فارسى، انگليسى و فرانسوى و تهيه مجموعه اسناد جهانى حقوق بشر در دو جلد و مجموعه اسناد منطقه اى حقوق بشر (آماده چاپ) و بررسى تطبيقى نظارت قانون اساسى (زير چاپ)
مدير مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح ودموكراسى يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى و حقوقدانى كه در تهيه بيش از ۱۰ پيش نويس قانون، طرح و لايحه نقش داشته است و نقش قانون و حاكميت آن را در توسعه كشور عامل اساسى تلقى مى كند و در راه اندازى اولين دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر مؤثر بوده است.
اردشير اميرارجمند صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در ايران است. او متولد ۱۳۳۶ تهران مى باشد. تحصيلات ابتدايى تا دبيرستان را در تهران مى گذراند و در سال ۱۳۵۴ از دبيرستان كيهان ديپلم رياضى مى گيرد.
به يادمى آورد كه از ۸ سالگى به بعد مطالعات غيردرسى اش را آغاز كرده و آثار داستايوفسكى، ماكسيم گوركى و تولستوى و داستانهاى ايرانى را هم مى خوانده و بيش از همه كتابهاى دكتر شريعتى و از جمله از حيات تا وفات محمد(ص) و فاطمه فاطمه است را خوانده است. از سال سوم دبيرستان به بعد شروع به مطالعه كتب ادبياتى ترجمه شده مى كند. در همان سال اخذ ديپلم به دانشگاه راه مى يابد و در رشته حقوق دانشگاه ملى به تحصيل مى پردازد. از جمله استادان برجسته اش دكتر مهدى شهيدى، دكتر حسن امامى، دكتر على آبادى و دكتر پاد را به ياد مى آورد و در سال ۱۳۵۸ به آمريكا و سپس فرانسه عزيمت مى كند و در نهايت تصميم مى گيرد در رشته حقوق بين الملل دانشگاه استراسبورگ به تحصيل بپردازد.
در پايان نامه فوق ليسانس اش كه در مورد مصادره و ملى شدن اموال افراد بوده، قوانين و ضوابط رايج در دنيا را در ملى شدن اموال افراد مورد بررسى قرار مى دهد و در سال ۱۳۶۰ هم از رساله اش با موفقيت دفاع مى كند.
براى تحصيل در مقطع دكترا هم موفق مى شود از ميان حدود ۴۰۰ نفر متقاضى، بورس تحصيلى شهر استراسبورگ را كسب كند و دوره دكتراى دولتى حقوق بين الملل را در همان دانشگاه بگذراند و در سال ۱۳۶۹ از تزش دفاع كند. تز دكتراى او در زمينه اعمال مقررات مخاصمات مسلحانه در دريا در زمان صلح و جنگ بوده است.
امير ارجمند بعد از بازگشت به كشور فعاليت در حوزه هاى متعدد تخصصى را پى مى گيرد. در مقطع كارشناسى ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران، دروس حقوق ادارى ايران و حقوق ادارى تطبيقى و در مجتمع آموزشى قم، دروس حقوق بين الملل، حقوق ادارى ايران و حقوق تطبيقى را ارائه مى دهد و تا به امروز در تهيه لوايح و آيين نامه هاى مختلفى مشاركت مى كند. از جمله در تهيه پيش نويس «قانون حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پيش نويس آيين نامه حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پيش نويس لايحه حقوق شهروندى» ، «لايحه اسرار دولتى»، «لايحه حريم خصوصى»، «لايحه مسؤوليت رسانه هاى همگانى»، «طرح سازمان هاى غيردولتى»، «مسؤوليت مدنى دولت»، «قانون شوراها»، «طرح حقوق متهمين و محكومين»، «لايحه اطلاع رسانى». «لايحه اطلاع رسانى» و «قرارداد منعقده بين ايران و روسيه در زمينه حفاظت از منابع آبزى درياى خزر»مشاركت مى كند و در سالهاى ۹ _ ،۱۳۷۰ مشاور حقوقى شيلات در امور لوايح و بين الملل مى شود و همچنين مشاورت دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى و مشاورت حقوقى شركت ملى گاز در امور بين الملل را مى پذيرد. در دوره هاى حقوق بشر مؤسسه بين المللى حقوق بشر فرانسه در سالهاى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۵ شركت مى كند. دوره اى هم در خصوص حقوق بشر در مركز بين الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در استراسبورگ مى گذراند. در سه دوره آموزشى آكادمى حقوق بين الملل لاهه شركت مى كند و ديپلم هاى حقوق تطبيقى از دانشكده بين المللى حقوق تطبيقى فرانسه در سالهاى ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دريافت مى كند. يكى از كسانى است كه باعث شده يونسكو كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى را به دانشگاه شهيد بهشتى اعطا كند. در ايران كلاً ۳ كرسى علمى را يونسكو به ايران داده كه دو كرسى ديگر آن در حوزه پزشكى است.
كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى، تنها كرسى در اين زمينه در منطقه خليج فارس و خاورميانه است و اعطاى اين كرسى به دانشگاه مذكور نشان از جديت اميرارجمند و همكاران دانشگاهى او بستگى داشته است.
معمولاً كسى رياست كرسى حقوق بشر را به عهده مى گيرد كه در سطح بين المللى داراى اعتبار ويژه اى در اين خصوص باشد و اميرارجمند از چنين خصوصيتى برخوردار است. اولين دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر را در دانشگاه شهيد بهشتى و براى اولين بار در ايران با همت ديگران و يارى مسؤولان مربوطه داير مى كند و اعطاى كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو هم به دانشگاه شهيد بهشتى بر شأن و اعتبار علمى دانشگاه يادشده افزوده است. اگرچه هزينه هاى اداره چنين مركزى و كرسى اى را به عهده داشته و يونسكو برحسب مورد كمكهايى به اين مركز مى كند. تاكنون چندين دوره دانشجويان كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر در اين مركز آموزش ديده اند و پس از داير شدن اين رشته در دانشگاه شهيد بهشتى بود كه راه اندازى چنين دوره هايى در ساير دانشگاه ها هم رواج يافت. علاوه بر اين، اميرارجمند در كنفرانس هاى منطقه اى حقوق بشر از جمله در هند حضور داشته و با شركت در مباحثات به شخصيتى شناخته شده در اين حوزه مبدل شده و اين همه فعاليت و سرشناس شدن در وضعيتى اتفاق مى افتد كه او به طور جدى مى كوشد از سياسى شدن مقوله حقوق بشر پرهيز كند.
مركز حقوق بشر ، صلح و دموكراسى يونسكو دانشگاه شهيد بهشتى كه رياست آن به عهده اردشير اميرارجمند است به آموزش رسمى دانشجويان و همچنين به آموزش غيررسمى افراد سازمانهاى دولتى و غيردولتى مشغول است و طرح هاى آموزشى ويژه حقوق بشر را در استانهايى همچون استان تهران، استان كردستان و استان زنجان اجرا كرده است.
اميرارجمند معتقد است كه ارائه چنين آموزشهايى بر لايه هاى عميق اجتماعى و فرهنگى تأثيرگذار خواهد بود.

مركز مزبور شامل ۵ گروه پژوهشى حقوق بشر، صلح، دموكراسى، فلسفه حقوق و دين و اخلاق زيستى است.
او اعتقاد دارد كه نظام حقوقى كشور به يك نوسازى نيازمند است و بدون دولت قانونمدار هم تضمينى براى اجراى حقوق بشر وجود ندارد.
او شايد جزو اولين كسانى در ايران باشد كه به طور سيستمى و علمى اين مباحث را مطرح و پيگيرى كرده است. باور دارد كه سلسله منابع حقوقى كشور نامشخص است و در اين زمينه دوگانگى هايى مشاهده مى شود و به شكلى دولت را به دولتى در راه مانده تبديل مى كند كه در ميانه سنتى بودن و مدرن شدن قرار گرفته است.
اميرارجمند تأكيد خاصى دارد كه مبانى ارزشى حقوقى مان را مشخص سازيم. او اصرار دارد كه جامعه ما بايد از يك تيم حقوقى موزون و همگون برخوردار باشد. امير مى گويد: «اسلام ارزشهاى جهانشمولى دارد و در مقابل فرهنگ ديگر هم در غرب دنيا ادعا دارد كه ارزشهايش جهانشمول و جهانى هستند. اميرارجمند معتقد است كه ما نبايد مصرف كننده صرف باشيم و بايد علاوه بر توليد فكر، بايد فراتر از حق خود در مجامع جهانى كه الآن همان حق رأى است فراتر برويم و در لايه هاى زيرين قانونگذارى مشاركت داشته باشيم.
از جمله دروسى كه اميرارجمند در دانشگاه ارائه داده و يا ارائه مى دهد مى توان به «حقوق بشر»، «حقوق بين الملل محيط زيست»، «منابع حقوق بين الملل»، «حقوق ادارى تطبيقى» است و در چهار زمينه حقوقى يعنى حقوق بين الملل، حقوق بشر، حقوق محيط زيست و حقوق عمومى تخصص دارد.
با روشهاى تدريس سنتى جزوه دادن مخالف است و مى كوشد خلاقانه درس بدهد. علت روى آوردن اش به حقوق بشر و مقولات مرتبط با آن را اينگونه بيان مى كند: «من از سال ۱۹۸۲ به طور متمركز در اين حوزه فعاليت ام را شروع كردم. اولين بار در كلاس ويژه اى در اين زمينه شركت كردم و فكر مى كنم چالش جامعه بين المللى در قرن جديد هم مقوله هاى حقوق بشر، صلح، دموكراسى و محيط زيست است.» در مورد چگونگى پيشبرد حقوق بشر در جامعه مى گويد كه بستگى دارد چه مقدار جامعه مدنى تلاش كند و چه مقدار جامعه علمى كشور بكوشد و چه مقدار جامعه سياسى و قدرتهاى سياسى بخواهند معقولانه عمل كنند.
چند طرح پژوهشى همچون «ايران و نظام بين الملل حقوق بشر»، «آثار جزاير در تحديد حدود دريايى»، «نهاد ملى حمايت از حقوق كودك»، «دادگاههاى ادارى آلمان» و «مسؤوليت دولتى و شركتهاى خارجى در استفاده عراق از سلاح هاى شيميايى» را به انجام رسانده است. آزادى، عدالت و توسعه را نيازهاى انسان امروزى مى داند و برآورده كردن اين نيازها را براى بهروزى و سلامت جامعه كارساز مى داند.
چند كتاب ازجمله در زمينه حاكميت قانون و حقوق محيط زيست و حقوق ادارى در دست چاپ دارد.
و اينگونه است كه اردشير اميرارجمند دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى و مدير مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى يونسكو در آن دانشگاه، به دور از جنجال و هياهو و با پرهيز از سياسى نمودن اين مقوله ها مى كوشد به ترويج دستاوردهاى فكرى و نرم افزارى بشر بپردازد و در جهت ارتقاى توسعه جامعه نقش مهمى را ايفا كند و بايد سپاسگزار اينگونه استادان شاخصى باشيم كه پيشبرد همه جانبه توسعه جامعه را به تدريج و با پرهيز از افراط و تفريط پيگير هستند.