منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
دكتر حسين مهرپور محمد آبادي
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
دكتر حسين مهرپور محمد آبادي در سال 1322 در روستاي محمد آباد يزد بدنيا آمد. وي داراي دكتري رشته حقوق خصوصي از دانشگاه تهران است. درسال 1351 وارد دادگستري شده و مراحل قضائي را از دادياري و دادرس علي البدل تا عضويت ديوان عالي كشور و معاونت قضائي قوه قضائيه را طي كرد. ايشان از سال 1369 از دادگستري به دانشگاه شهيد بهشتي منتقل شد و هم اكنون به عنوان استاد دانشكده حقوق آن دانشگاه به امر تدريس مشغول است.

 

سوابق تحصیلی :

1-دروس حوزوي در حد خارج فقه و اصول

2-ليسانس حقوق از دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، سال 1350

3-فوق ليسانس حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، سال 1352

4-دكتري حقوق خصوصي و اسلامي، دانشگاه تهران، سال 1367

سوابق تدریسی :

1-حقوق مدني در دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1365 تاكنون و مدرسه عالي شهيد مطهري و تربيت مدرس

2-متون فقه در دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1365 تاكنون

3-حقوق بشر در دانشگاه شهيد بهشتي كارشناسي ارشد در سال¬هاي 83 و 84

4-حقوق اساسي در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد

سوابق کاری :

1-قاضي دادگستري

2-عضو حقوقدان شوراي نگهبان

3-معاون قضايي رئيس قوه قضائيه

4-مشاور وزير امور خارجه

5-مشاور رئيس جمهور و رئيس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

علایق پژوهشی :

1-حقوق

2-فقه

3-حقوق بشر

4-حقوق اساسي

مقالات علمی و کتب منتشر شده :

۱-اسلام و حقوق بشر، مجله سياست خارجي وزارت امور خارجه، شماره 1، سال دهم، ترجمه انگليسي آن در مجله (Foreign Affairs) روابط خارجي، شماره 4، از دوره هفتم

2- ديدگاه اسلام در مورد آزادي عقيده و بيان، مجله دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، شماره 27

3-آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 5

4-نظري بر موقعيت زن و حقوق اجتماعي او از ديدگاه قرآن، مجله كانون وكلا، شماره 156

5-ضرورت تحول در قانون گذاري، مجله مفيد، شماره 2

6-نگاهي به حقوق مالي زن در نظام حقوقي ايران، مجله فرزانه، شماره 7، بخش انگليسي

7-نگاهي به وضعيت شرعي و قانوني باروري مصنوعي، مجله دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 20-19

8-تأملي بر تفسير شوراي نگهبان از تفسير قانون، مجله حقوقي دادگستري، شماره 19

9-بررسي تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي و مباني فقهي آن، مجله پژوهشي متين، شماره 2، بهار 1378

10-حقوق بشر در اعلاميه جهاني و ديدگاه اسلام (به انگليسي) منتشره در مجموعه مقالات مربوط به حقوق بشر به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، از سوي وزارت امور خارجه هلند در سال 1988 به نام:

Reflections on theuniversal declaration of human rights

11-توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات در وضع و تبديل احكام در قرآن كريم، مجله راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك، شماره 49، زمستان 1387

12-كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيامدهاي آن، مجله حقوق عمومي، شماره اول، مرداد ماه 1385

13-منشور حقوق بشر اسلامي: ارزيابي گذشته و چشم¬انداز آينده، ارائه شده در همايش منشور حقوق بشر اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات، دي ماه 1387، در دست انتشار

14-نگاهي به تحولات و چالش هاي فرهنگي و حقوقي در مورد زنان در ايران، ارائه شده به همايش مربوط به گزارش جمعيت در جهان در سال 2008 از سوي صندوق جمعيت ملل متحد در ايران و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 22 آبان 1387، دانشگاه تهران، در دست انتشار

15-آزادي عقيده در اعلاميه جهاني حقوق بشر (نگاهي به مواد 18 و 19 اعلاميه)، ارائه شده به همايش حقوق بشر كميسيون حقوق بشر اسلامي، 20 آذر 1387، زير چاپ

16-جايگاه خانواده و حقوق و تكاليف زوجين در اسناد بين¬المللي حقوق بشر و نظام اسلامي، ارائه شده به همايش خانواده از منظر حقوق بشر، دانشگاه اصفهان، 24/1/1388، در دست انتشار

17-نقد و بررسي قوانين موضوعه تأثيرگذار بر خشونت عليه زنان، ارائه شده به همايش مربوط به بررسي ابعاد خشونت عليه زنان، اول دي ماه 1387، در دست انتشار

18-نگاهي به فعاليت هاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر، مجله سياست خارجي وزارت امور خارجه، شماره 3، پائيز 1374     

1-بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1368، چاپ سوم: 1376

2-ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1372، چاپ سوم: 1387

3-مجموعه نظريات شوراي نگهبان، نشر دادگستر، چاپ جديد: 1387

4-حقوق بشر در اسناد بين¬المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1374، چاپ دوم: 1386

5-منتخبات من المباحث الفقهية، انتشارات سمت، چاپ اول: 1376. چاپ سوم: 1385

6-نظام بين المللي حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول: 1377، چاپ سوم: 1387

7-حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن، انتشارات اطلاعات، تهران، 1378

8-مباحثي از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1379، چاپ سوم: 1387

9-رئيس جمهور و مسئوليت اجراي قانون اساسي، انتشارات اطلاعات، جلد اول، چاپ اول: 1380، چاپ دوم: 1385

جلد دوم، چاپ اول: 1384، چاپ دوم: 1385

10-وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي، نشر ثالث، 1384

11-مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، 1387     

1-Human rights in the universal declaration and the religious perspective. Published in the book: Reflections on the universal declaration of human rights, 1998, Netherlands Ministry of foreign affairs

2- Criticism and study of the Cairo declaration of human rights in Islam, published in the book: Islamic views on human rights, viewpoints of Iranian scholars, alhoda publication Theran, 2001

3- An overview of inheritance in the legal system of Iran, published in the book: Iranian family and succession laws and their a application in German courts, Max Planck institute, 2004, Morsel beck Tubingen

4- A brief review of women's economic rights in the Iranian legal system, Farzaneh, Vol. 2, No. 7, fall and winter 1995-96

5- Individual freedoms and its limits in the Islamic system of government, the Iranian journal of international affairs, Vol. X, No. 3, fall 1998

6-Responsibilities of Iran's president for the implementation of the constitution, the jounal of international affairs, Vol. X1, No. 4, winter 1999-2000

7- Minorities rights under the Islamic Republic of Iran's constitution. The Iranian journal of international affairs, Vol. XII, No. 3, fall 2000

جوایز علمی :

1-دارای نشان درجه 2 دانش که در سال 1384 از سوی رئیس جمهور اعطا شد.

 عضویت در مراکز علمی و پژوهشی :

1-مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .