منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
ردیف نام نشریه اعتبار سردبیر وبگاه
1 آموزه های فقه مدنی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی - پژوهشی محمد واعظ زاده خراسانی اینجا کلیک کنید
2 آموزه های حقوق کیفری - دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی - پژوهشی علی حسین نجفی اینجا کلیک کنید
3 پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی علمی - پژوهشی منصور جباری اینجا کلیک کنید
4 پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس علمی - پژوهشی محمد عیسایی تفرشی اینجا کلیک کنید
5 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشکده حقوقی شهر دانش علمی - پژوهشی محمد آشوری اینجا کلیک کنید
6 پژوهش های حقوقی - موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی - ترویجی سید قاسم زمانی اینجا کلیک کنید
7 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی - پژوهشی علی اکبر ایزدی فرد اینجا کلیک کنید
8 پژوهش های فقهی - دانشگاه تهران علمی - پژوهشی حبیب اله طاهری اینجا کلیک کنید
9 پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق(ع) علمی - پژوهشی نجاد علی الماسی اینجا کلیک کنید
10 پژوهشنامه حقوق کیفری - دانشگاه گیلان علمی - پژوهشی علی حسین نجفی اینجا کلیک کنید
11 تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی علمی - پژوهشی محمدعلی اردبیلی اینجا کلیک کنید
12 تعالی حقوق - دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی - ترویجی جعفر دولت آبادی اینجا کلیک کنید
13 حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق) - دانشگاه تهران علمی - پژوهشی محمدحسن صادقی مقدم اینجا کلیک کنید
14 حقوق اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی - پژوهشی عبدالحسین شیروی اینجا کلیک کنید
15 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید علمی - پژوهشی ربیعا اسکینی اینجا کلیک کنید
16 حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) - پردیس قم دانشگاه تهران علمی - پژوهشی عبدالحسین شیروی اینجا کلیک کنید
17 مجله حقوقی بین المللی - دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی - پژوهشی عباسعلی کدخدایی اینجا کلیک کنید
18 حقوقی دادگستری - قوه قضاییه علمی - پژوهشی حسین میرمحمد صادقی اینجا کلیک کنید
19 دانش حقوق مدنی - دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های دیگر علمی - پژوهشی محمود باقری اینجا کلیک کنید
20 دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی - پژوهشی حسین صابری اینجا کلیک کنید
21 دیدگاه های حقوق قضایی - دانشگاه علوم قضایی با همکاری دانشگاه های دیگر علمی - پژوهشی سید مرتضی قاسم زاده اینجا کلیک کنید
22 فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی - پژوهشی محمد تقی فخلعی اینجا کلیک کنید
23 فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تبریز علمی - پژوهشی سید محمدتقی علوی اینجا کلیک کنید
24 فقه و حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران علمی - ترویجی محمدعلی اردبیلی اینجا کلیک کنید
25 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) - دانشگاه تهران علمی - پژوهشی علی مظهر قراملکی اینجا کلیک کنید
26 مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز علمی - پژوهشی علی اصغر حاتمی اینجا کلیک کنید
27 مجله مطالعات حقوق تطبیقی - موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی - پژوهشی سعید حبیبا اینجا کلیک کنید
28 مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق) - دانشگاه سمنان علمی - پژوهشی احمد باقری اینجا کلیک کنید
 
 
توضیحات:   1. این فهرست بر اساس آخرین رتبه بندی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دی ماه 1392) تهیه شده است.   2. این فهرست در پایان هر فصل به روز رسانی می شود.

کلید واژه ها : فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری