منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
فرق حقوق و قانون چیست؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
عنوان مقاله: فرق حقوق و قانون چیست؟
نویسنده : سید حسن مژگانی
تعداد صفحات : 5 زیرشاخه : دیگر مطالب حقوقی
حجم فایل : 142 kb شماره ثبت : 1390-11-1-47789
شاید «قانون» به چیزی گفته شود که به اجرای دولت در می‌آید و مادامی که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود یعنی ضمانت اجرایی دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.

اما - «حقوق» چنین نیست زیرا قبل از تشكیل دولت و اجتماع نیز «حقوق طبیعی»، متصوُر است و تشكیل دولت هم نخست به خاطر اجرای عدالت و جلوگیری از تجاوز به «حقوق طبیعی» بوده است .

- بعضی در «تعریف حقوق» می‌گویند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعی» است ولی باید توجه داشت كه اینگونه تعاریف در صورتی که حقوق را به «حقوق طبیعی و حقوق وضعی»، تقسیم کنیم حقوق طبیعی را در برنمی‌گیرد؛ چون «حقوق طبیعی» قرار داد نیست زیرا «الزام به عهد» که تمام قرارداد‌ها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبیعی» است و تعریف قرار داد، شامل آن نمی‌شود.

دانشمندان این رشته، نوعا گفته‌اند: «معنای حقوق روشن است و نمی‌توانیم آن را تعریف کنیم».

بعضی دیگر می‌گویند: حق یک اختصاص است؛ «اختصاص آزادی عمل به كسی و گروهی بگونه‌ای كه از دیگران، آن آزادی عمل را سلب می‌کند» مثل بچه‌ای که مادر او را می‌زاید و حق مادر است که او را شیر دهد، دیگران چنین آزادی را ندارند. این كه می‌گویند «مادر حق دارد بچه خودش را شیر دهد» یعنی آزاد است اما دیگران چنین حقی ندارند یعنی این آزادی را ندارند.

علم حقوق

علمی است که این حقوق را جمع آوری می‌کند و حاوی حقوق مختلف است.

فلسفه حقوق

فلسفه حقوق، بیانگر راز علم حقوق است و از چیستی و چرایی حق، بحث می‌کند و اینکه چه معیاری برای شناخت حق داریم. این امور را در علم حقوق بحث نمی‌کنند بعضی آنها را از مقدمات علم حقوق قرار داده‌اند ولی بالاخره به این نتیجه رسیدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده تا علمی مستقل گردد.کلید واژه ها : حقوق + قانون ، تفاوت حقوق با قانون ، تعریف قانون ، تعریف حقوق

دانلود به صورت PDF