منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سؤال :

درصورتیكه دادستان یا سرپرست مجتمع از بین قضات دادسرا یا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه كسی كار اداری یا قضائی انجام می‏دهد ؟ حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟

نظریه شماره 6619/7 ـ 3/9/1383

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداری بـرابر ماده 12 اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است و در مورد مجتمع‏های قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس كل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری می‏باشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست كه رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض كرده‏اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.


کلید واژه ها : نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی