منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات
1- اصل شکایت و فتوکپی آن2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)3- مدارک و دلائل مثبت شکایت4- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت5- امضاء شکایت توسط شخص شاکیمنبع: وبلاگ وکیل مدافع کلمات کلیدی: شکایت، نحوه تنظیم شکایت، شکایت به دادسرای انتظامی قضاتگرد اوری بابافارس6- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی7- ابطال تمبر قانونی به شکواییه فرم شکایت انتظامی از قاضیشاکی: .....مشتکی‌عنه:.....شماره پرونده:......موارد تخلف:......دلایل و مدارک:......سابقه شکایت انتظامی:...... ریاست محترم دادسرای انتظامی قضاتاحتراما" در پرونده کلاسه ....شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ...تهران موضوع شکایت اینجانب ...علیه آقای ... تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای .... - بازپرس/دادیار محترم شعبه - رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.امضاء شاکی پس از ثبت شکایت شما پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول مافوق قاضی مشتکی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده رامی نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت می کند. درنهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می گردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

کلید واژه ها : شکایت از قاضی,ظلم قاضی,بی عدالتی قاضی,شکایت از قضات,دادسرای انتظامی قضات,دادسرای قضات