منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی كه برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری كه ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء كمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری كه مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی كه با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
 


کلید واژه ها : رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور