منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره 686 ـ 5/2/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
رأی شماره 686 ـ 5/2/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاكم كیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، كه رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان عالی كشور است نه دادگاه كیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یك استان و دادگاه كیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی كشور می‌باشد. بنابمراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
 


کلید واژه ها : رأی شماره 686 ـ 5/2/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)