منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره685 ـ 23/12/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
رأی شماره685 ـ 23/12/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

اعمال ارتكابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا: هریك از اعمال ارتكابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی كشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
 


کلید واژه ها : رأی شماره685 ـ 23/12/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)