منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی‏ دیوان عالی كشور
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی‏ دیوان عالی كشور

بموجب قانون مجازات مرتكبین قاچاق، هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیكن چنانچه عمل ارتكابی ‏مرتكب واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه با این ‏نظر منطبق است بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع است.‏ 
 


کلید واژه ها : رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی‏ دیوان عالی كشور