منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
دکتر بهروز اخلاقی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

بهروز اخلاقى متولد ۱۳۱۶ بندر تركمن است و تحصیلات ابتدایى اش را هم در آن سامان به اتمام رسانده. پدرش با توجه به اینكه در سازمان تازه تأسیس راه آهن استخدام شده و مأموریت یافته بود به آن دیار نقل مكان مى كند و مشغول به كار مى شود. بهروز اولین پسر و فرزند خانواده از هفت فرزند خانواده است. چهار برادر دیگر او در كشورهاى دیگر رحل اقامت افكنده اند. اما اولین برادر ارشد نتوانسته خود را راضى به مهاجرت از كشور كند. اگرچه به راحتى امكان چنین اقامتى داشته ولى شاید عشق و علاقه او به میهن پهناورش، او را این چنین پایبند موطن آبا و اجدادى اش نموده است.

تحصیلات: 
ـ دكترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشكده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه اكس – مارسی Aix- Marseilles – ۵۰ – ۱۳۴۵ 

طی دوره حقوق تجارت و تجارت بین الملل در دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد oxford University ۵۶ – ۱۳۵۵ 

لیسانس رشته حقوق قضایی از دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۴۰ 

تجربیات كاری: 
- استاد تمام وقت دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۰ تا كنون 

مشاور حقوقی بانك اعتبارات ایران سابق (بانك تجارت) از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ 

وكیل پایه یك دادگستری و مشاور حقوقی از سال ۱۳۶۰ تا كنون در زمینه حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‎الملل، قراردادهای تجاری بین‎المللی، سرمایه گذاری خارجی 

مؤسس دفتر حقوقی بین‎المللی دكتر بهروز اخلاقی و همكاران از سال ۱۳۵۸ تا كنون 

انتشارات : 
الف) تألیف: 
۱) جزوات درسی: 

حقوق هوایی ، دوره كارشناسی – جزوه درسی از انتشارات دانشكده حقوق سال ۵۵ – ۱۳۵۰ 

حقوق تجارت (۳) – اسناد تجاری، دوره كارشناسی – جزوه درسی از انتشارات دانشكده حقوق سال ۷۳ – ۱۳۶۲ 

حقوق تجارت – تحلیل پاره‎ای از مباحث: نظریه عمومی حاكم بر اسناد تجاری و قراردادهای تجاری، دوره كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی – از انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی سال ۱۳۶۵ تا كنون 

حقوق تجارت بین الملل ، دوره كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی سال ۱۳۶۵ تا كنون 

حقوق تجارت بین الملل، دوره دكتری رشته حقوق خصوصی سال ۱۳۷۲ تا كنون 

حقوق تجارت تطبیقی سال ۱۳۷۲ تا كنون 

حقوق تجارت پیشرفته سال ۱۳۷۲ تا كنون 
۲) مقالات: 
۱۶ مقاله در زمینه های حقوق تجارت و تجارت بین‎الملل در نشریات و مجلات مختلف از جمله، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مجله كانون وكلای دادگستری مركز، مجله دفتر خدمات حقوق بین المللی و مجله قضایی و حقوقی دادگستری 

ب) ترجمه : 
كتاب: 

حقوق تجارت بین‎الملل تألیف پروفسور اشمیتوف با همكاری تعدادی از دانشجویان دوره كارشناسی ارشد ۱۳۷۸ 

By Cilve. M. Schmittoff- London – Stevents.Schmitthoffs Export Trade- The Law Sons - ۱۹۹۵ 

اصول قراردادهای تجاری بین‎المللی از انتشارات موسسه بین‎المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی پونیدروآ (رم) با همكاری آقای فرهاد امام سال ۱۳۷۹ 
Principales of international Commercial Contracts from institut International Pour l’Unification du Droit prive (Rome) 
حقوق اتحادیه اروپا – با همكاری دكتر وحید اشتیاق و دكتر پرویز پرویزیان سال انتشار ۱۳۸۰ 
European Union Law – Nutshells – By Mike Cuthbert, London- Sweet and Maxwell ۲۰۰۰ 

آشنایی با زبانهای خارجی: انگلیسی ، فرانسه و عربی 
زمینة مشاوره و وكالت: حقوق تجارت و قراردادهای تجاریبین‌المللی
بهروز اخلاقى، حقوقدان و استاد دانشگاه، متولد ۱۳۱۶ بندر تركمن.

اخذ مدرك دیپلم در سال ۱۳۴۰ از دبیرستان بوعلى سیناى تهران.

اخذ مدرك لیسانس قضایى از دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳.

اتمام دوره دكتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۴۴.

اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق و علوم اقتصادى
اكس مارسى (Aix- Marseills) فرانسه در سال ۱۳۵۰.

معاون آموزشى و پژوهشى دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۳-۱۳۵۰.

رئیس كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

مدیر گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۷-۱۳۵۵.

استادیار دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰.

دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۵ تاكنون.

عضو انجمن بین المللى وكلاى دادگسترى (IBA)

عضو كانون وكلاى دادگسترى آمریكا (ABA)

عضو انجمن حقوقى آسیا و اقیانوسیه (Law Asia).

عضو مركز مطالعات حقوق بین المللى (CILS)

عضو كنسرسیوم حقوق تجارت بین الملل (IBLC)

مؤسس و مدیر انجمن حقوق خصوصى ایران از سال تأسیس (۱۳۷۵) تاكنون.

عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز از سال ۱۳۶۰ تاكنون.

تألیف جزوات درسى متعدد و تحقیق و ترجمه كتابهاى «اصول قراردادهاى بین المللى»، «حقوق اتحادیه اروپا» و «حقوق تجارت بین الملل»
او به همراه چند استاد برجسته دیگر حوزه حقوق دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران جزو «شاگردان مكتب آقا» محسوب مى شوند


کلید واژه ها : دکتر بهروز اخلاقی