منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
ربیعا اسكینی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
ربیعا اسكینی
 دکتر ربیعا اسکینی، در سال 1315 (ش) در خرم آباد لرستان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در دبستان فردوسی و دوره متوسطه را در دبیرستانهای محمدیه و ملک الشعرای بهار همین شهر، با احراز رتبه شاگرد اولی به پایان رساند.

در سال 1344 (ش) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1348 (ش) لیسانس حقوق گرفت. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه نانتر پاریس، دوره فوق لیسانس حقوق را با رتبه اول به پایان رساند. سرانجام با ارائه پایان نامه "تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی" موفق به دریافت دکترای حقوق خصوصی شد.

پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیئت علمی سازمان انرژی اتمی در آمد و این همکاری تا هم اکنون نیز ادامه دارد.ایشان مدتی نیز در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه علوم اداری، به تدریس دروس حقوق تجارت (تمام دوره ها)، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل، مشغول بوده و این امر هم اکنون ادامه دارد.

سوابق علمی ـ تجربی: 
۱ ـ دكترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس (۱۹۸۴) 
۲ ـ دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران 
۳ ـ قاضی دادگستری ـ ۶ سال 
۴ ـ تدریس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال 
۵ ـ مدیركل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۷ سال 

زمینه‌های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل و داوری بین‌الملل
كتب 
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهای تجاری (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰. 
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهای تجاری (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱ 
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸. 
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱. 
۵ ـ حقوق تجارت (كلیات، منابع، معاملات تجارتی و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰ 
۶ ـ حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، ۱۳۷۳ 
۷ ـ حقوق تجارت بین‌الملل بازرگانی (ترجمه)، تالیف پروفسور ژان شاپیرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ 

سوابق علمی ـ تجربی: 
۱ ـ دكترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس (۱۹۸۴) 
۲ ـ دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران 
۳ ـ قاضی دادگستری ـ ۶ سال 
۴ ـ تدریس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال 
۵ ـ مدیركل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۷ سال 

زمینه‌های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل و داوری بین‌الملل
كتب 
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهای تجاری (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰. 
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهای تجاری (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱ 
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸. 
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱. 
۵ ـ حقوق تجارت (كلیات، منابع، معاملات تجارتی و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰ 
۶ ـ حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، ۱۳۷۳ 
۷ ـ حقوق تجارت بین‌الملل بازرگانی (ترجمه)، تالیف پروفسور ژان شاپیرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ 

‌مقالات 
۱ ـ منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره هفتم، سال ۱۳۶۵، ص ۵. 
۲ ـ وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره نهم، سال ۱۳۶۷، ص ۴۲ 
۳ ـ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، سال ۱۳۶۸، ص ۱۵۳. 
۴ ـ اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹ 
۵ ـ تشریفات شناسایی و اجرای احكام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه (ترجمه) تالیف آندره هووه، مجله حقوقی، شماره سیزدهم، سال ۱۳۶۹، ص ۲۱۹. 
۶ ـ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی، منتشره در كتاب مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات امیركبیر) ، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹ به بعد 
۷ ـ نقدی بر قانون جدید صدور چك، مصوب ۱۳۷۲ نامه مفید، شماره ۲، ۱۳۷۴ 
۸ ـ خصائص قراردادهای تجاری، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره دوم، ۱۳۷۰، ص ۶۵ به بعد. 
۹ ـ ابطال معاملات تجار ورشكسته، نقدی بر رای دیوان كشور ، مجله حقوق و اجتماع، شماره دوم، سال اول، ۱۳۷۶ 
۱۰ ـ قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۳، ۱۳۷۷ 
۱۱ ـ تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چك بلامحل ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشكده علوم قضایی، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ۱۳۷۹ 
۱۲ ـ روش‌های حقوقی گسترش فعالیت شركت‌های فروشگاه زنجیره‌ای در مجموعه مقالات نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در توزیع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، اسفند 


کلید واژه ها : ربیعا اسكینی