چگونه کلاهبرداران سر ما کلاه میگذارند؟ ( قسمت اول : مقدمه)
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

با توجه به استقبال شما عزیزان از امروز قرار سلسه مباحث مربوط به این بحث را آغاز بکنیم اما قبل از شروع بحث چند نکته لازم است گفته شود .در بین ما ایرانی ها مرسومه به خیلی چیز ها کلاهبرداری گفته میشود مثلا به فردی که گرانفروشه عرف شده بهش میگن کلاهبردار و یا اگر کسی کم فروشی بکنه یا دزدی هم بکنه کلاهبردار گفته میشود در صورتی که در قانون تعریف کلاهبرداری چیز دیگریست اما از انجا که اینجا کلاس درس دانشگاه نیست و ما نیز قصد نداریم کلاس حقوق جزا اختصاصی یک بزاریم بلکه دقیقا همان چیزی را که مردم بین انها مشهور به کلاهبرداری هست را توضیح خواهیم داد و راه های پیشگیری از آن را اموزش میدهیم لذا حقوقدانان عزیز ما را ببخشند که از کلاهبرداری نه به معنای خاص بلکه به معنی عام و عوامانه به کار بردیم