همکار عزیزمان را بخاطر شغل وکالت به قتل رساندند
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
متاسفانه همكار وكيلمون سركار خانم روانبخش به فجیع ترین حالت ممکن به قتل رسیدن
طرف دعواي موكلش ناجوانمردانه با چاقو در راه دفاع از حق شهيد شده و بعد از آن محل سكونتش هم به آتش كشيده شده تا مدارک جرم نابود بشه ، قاتل دستگير شده ... جزئيات ديگري از خبر در دست نيست...
بله این هست شغل وکالت 
 
موسسه حقوقی آوای عدالت سروش این مصیبت را خدمت همه جامعه حقوقی و عدالت طلب تسلیت میگوید
ایشان ساکن شیراز بودند