مواظب حقه صادر کنندگان چک باشید ( قسمت سوم : مبلغ چک )
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

در حال حاضر مبلغ زیر پنج میلیون در صلاحیت شورا های حل اختلاف هست و مبلغ بالای ان در صلاحیت دادگاه برخی از صادر کنندگان مبلغ چک را یا دقیقا پنج میلیون و یا دو تا چک با مبالغ زیر پنج میلیون میدن تا در شورا ها رسیدگی بشه یعنی دقت کنید اگر مبلغ چک پنج میلیون و یک ریال به بالا باشه در صلاحیت دادگاه هست و گرنه باید برید شورا حالا ایراد این موضوع چیه متاسفانه در برخی از شورا ها افراد عادی بدون تحصیلات حقوقی مشغول به کار میباشند هر چند میشه به رای صادر تحت شرایطی اعتراض کرد اما وقت گرانبها شما قطعا تلف خواهد شد پس اگر از فردی مثلاشش میلیون طلب دارید به هیچ وجه فکر نکنید داشتن دو تا چک به مبلغ سه میلیون تومان به نفع شماست