مراحل تغییر سن در شناسنامه
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تغییر سن شناسنامه چگونه انجام میشود؟
مراحل تغییر سن در شناسنامه چیست ؟
آیا می توان سن را در شناسنامه تغییر داد ؟
آیا می توان تاریخ تولد را عوض کرد ؟
 
 بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار و اسناد سجلی یعنی برگه های شناسنامه و ازدواج و مثل این برای جلوگیری از تزلزل آن ها یعنی جهت اینکه آن ها به عنوان یک سند محکم و رسمی مورد قبول و معتبر باشند تغییر سن شناسنامه را ممنوع کرده است اما طبق تبصره همین ماده واحده افراد تنها یک بار درطول عمر خود و درصورتی که به تشخیص کمسیون 5 نفره ثبت احوال که شامل فرماندار یا بخشدار رئیس ثبت احوال پزشک منتخب و معتمد رئیس بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه اختلاف سن واقعی با سن شناسنامه بیش از 5 سال باشد می توانند درخواست اصلاح سن شناسنامه و نه درخواست تغییر را بدهند. با توجه به این ماده و تبصره آن میتوان فهمید که اصل بر ممنوعیت تاریخ شناسنامه است که این مورد فقط استثنا است و همچنین با توجه به این ماده افرادی که اختلاف سن واقعی آنها با سن شناسنامه شان کمتر از پنج سال است حق درخواست اصلاح شناسنامه خود را ندارند و دادگاه های دادگستری هم حق رسیدگی به این موضوع را ندارند و مرجع صالح نیستند در نتیجه افراد نمی توانند با مراجعه به آنها درخواست اصلاح شناسنامه و طرح دعوا کنند اما طبق رای هیئت دیوان عالی کشور به تاریخ 13 بهمن 1374 وهمچنین اصل 159 قانون اساسی درمواردی که اختلاف سن واقعی افراد با سن شناسنامه کمتر از 5 سال است می توانند به دادگاه های دادگستری رفته که دادگاه حقوقی محل سکونت درخواست کننده دادگاه صالح می باشد و طرح دعوا کنند. مراحل رسیدگی و نحوه صدور رای در مواردی که اختلاف سن بیش از 5 سال است بدین صورت می باشد که ابتدا باید درخواست کننده برای ثبت درخواست خود به دبیرخانه کمسیون مراجعه کند که پس از ثبت درخواست، دبیرخانه جلسه ای را برای اینکار تعیین کرده و به او تاریخ جلسه کمسیون را ابلاغ می کند، در صورتی که در جلسه حاضر نشود اگر پرونده آماده باشد کمسیون نظر خود را مبنی بر قبول و رد درخواست اعلام می کند و در غیر این صورت درخواست رد می شود و درخواست کننده می تواند مجددا درخواست خود را به دبیر خانه کمسیون تشخیص سن ثبت احوال بدهد. کمسیون می تواند درصورت لزوم و با توجه به تخصصی بودن موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و بسپرد که این اقدام کمسیون به هیچ وجه قابل اعتراض نیست. اگر درخواست اصلاح شناسنامه توسط کمسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به طور کامل رد شود، درخواست کننده نمی تواند درخواست جدیدی به ثبت احوال ارائه دهد و درخواست جدیدش قبول نمی شود. اما هیئت های حل اختلاف و دادگاه ها در این مورد مرجع تجدید نظر خواهی هستند و درخواست کننده می تواند به رأیی که توسط کمسیون اعلام شده از طریق این مراجع اعتراض کند.
نکته 1
درمواردی که اختلاف سن کمتر از 5 سال است و دادگاه ها مرجع صالح برای رسیدگی هستند درخواست کننده یا همان خواهان باید به طرفیت از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود طرح دعوا کند یعنی باید دادخواست بدهد (یعنی علیه آن ها شکایت کند) که رائ این دادگاه ها قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان برای دوطرف می باشد.اگر رائ کمسیون خلاف قانون و مقررات بوده باشد هم دادگاه جداگانه با آن برخورد خواهد کرد و درخواست کننده بابت این هم می تواند شکایت کند.
نکته 2
 درهمه موارد اختلاف سن پزشکی قانونی یا پزشک معتمد همه اقدامات لازم مثل ازمایش تشخیص تراکم استخوان را انجام می دهند.
نکته 3
 افرادی که میتوانند درخواست اصلاح شناسنامه را دهند که اولا خود اشخاص 18 سال تمام داشته باشند دوما اشخاص کمتر از 18 سالی که حکم رشد دریافت کرده اند ولی قیم و وصی داشته باشند.                                                                 
جمع بندی :
 تغییر سن به هر میزان ممکن است اگر واقعی باشد  بالای 5 سال در صلاحیت اداره ثبت احوال زیر 5 سال در صلاحیت دادگاه هست .
در تجربه شخصی که داشتم باید بگم پزشک شما را معاینه می کند و خیلی راحت می فهمد سن واقعی شما چیست  پس دقت کنید گرچه  اگر موفق هم نشوید کسی از شما شکایت نمیکند .