مراحل ازدواج اتباع خارجی در ایران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  • مراحل ازدواج اتباع خارجی درایران چگونه است ؟
  • قوانین ازدواج با اتباع خارجی چیست ؟
  • قوانین ازدواج با غیر مسلمان چگونه است ؟
  • آیا ازدواج با اتباع خارجی قانون خاصی دارد ؟

ازدواج اتباع خارجی درایران دوحالت دارد
1-    یا مرد ایرانی با زن تبعه خارجی ازدواج میکند که دراین مورد قانون مدنی سکوت کرده و نظر برخی حقوقدانان این است که حتی اگر مرد ایرانی با زن غیر مسلمان ازدواج کرده این ازدواج مورد قبول است و زن تبعه خارجی نیازی ندارد که حتما مسلمان باشد، به طور مثال مرد مسلمان با زن مسیحی یا یهودی می تواند ازدواج کند ودرعمل هم همینطور است حتی بعضی حقوقدانان پا را فراتر گذاشته و سکوت قانون را اینگونه تحلیل میکنند که حتی درصورت کفر زن تبعه خارجی وبا وجودی که کفر یکی ازموانع نکاح است، مرد ایرانی میتواند با زن کافر تبعه خارجی ازدواج کند که البته به نظر نمیاید این نظر درست باشد و مرد مسلمان تنها با زنی که مسلمان نیست و دارای دین دیگری است میتواند ازدواج کند البته براساس ماده 1061 قانون مدنی دولت میتواند درمورد مرد هم درخصوص برخی مستخدمین و مقامات دولت ازدواج انان را به اجازه دولت موکول کند.
2-    موردی که زن ایرانی قصد دارد با مرد تبعه خارجی ازدواج کند که دراین صورت اگر مرد تبعه خارجی غیر مسلمان باشد حال دین دیگری غیر از اسلام مثل مسیحیت یا یهودیت داشته باشد یا کلا کافر باشد ازدواج ممنوع است طبق ماده 1059 قانون مدنی و درصورتی که برای این نوع ازدواج موانع قانونی هم وجود نداشته باشد باز هم موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است براساس ماده 1060 قانون مدنی یعنی مثلا اگر مرد تبعه خارجی مسلمان هم باشد یا مسلمان شده باشد وموانع قانونی دیگری هم وجودنداشته باشد باز هم باید ازدولت و وزارت کشور اجازه مخصوص دریافت کنند و مراحلی را طی نمایند.
درموردی که مرد ایرانی با زن تبعه خارجی میخواهد ازدواج کند درصورتی که زن خارجی دارای دفترچه پناهندگی یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام و برای بانوی خارجی پس از انجام مراحل قانونی شناسنامه ایرانی صادرمیگردد.
اما درصورتی که زن ایرانی با مرد تبعه خارجی بخواهد ازدواج کند باید مقررات مربوطه را رعایت و مدارک مربوطه را تقدیم وزارت کشور کند.
 
·        مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
1 - تقاضای زن و شوهر مبنی بر صدور پروانه زناشویی.
2 - گرفتن گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج مرد وبه رسمیت شناختن این ازدواج درکشوری که مرد تبعه آن است.
3 - وهمانطور که گفته شد اگر مرد خارجی مسلمان نیست باید مسلمان شود و به دین اسلام تشرف یابد که اینکار از طریق مراجعه به مراجع و علما یا مراکز فرهنگی اسلامی ممکن است.
 
·        مدارک مورد نیاز برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
1- گواهی مجرد یا متاهل بودن مرد از مقامات کنسولی  کشور متبوع خود
2- گواهی عدم پیشینه ومحکومیت کیفری از مقامات کنسولی کشور متبوع خود وعدم سؤپیشینه درایران درصورتی که مرد درایران زندگی کند.
3- گواهی مبنی برتوان مالی وتهیه مسکن پوشاک وکلیه وسایل ضروری برای زندگی همچنین وزارت کشور میتواند بابت وظایفی که مرد خارجی دربرابر زن ایرانی دارد برای رفاه حال آنان از مرد یا شوهر خارجی تضمین مطالبه کند.
*صدور پروانه زناشویی دراین مورد توسط استانداری وبعد از انجام کلیه مراحل تکمیل فرم ها واطلاع به نیروی انتظامی انجام میگیرد.
نکات
1- ازدواج زن ایرانی با کلیه اتباع افغانی دارای کارت آبی ممنوع است.
2- ازدواج زن ایرانی با اتباع عراقی که کارت سبز دارند طبق دستور بخش نامه سال 1370 هست وطبق آن عمل میشود .
3- ازدواج با تبعه های خارجی که پناهدنگی کشور دیگری غیر از ایران وکشور متبوع مرد را دارند ممنوع است .
4- کنسول به این معنی است که کشورهای دیگر درپایتخت دفاتری به نام سفارت خانه دارند و درشهر های بزرگ غیر از پایتخت یا همان تهران این دفاتر کنسول گری نام دارد که رییس آن را کنسول و مامورین آن را مامورین کنسولی می نامند.