راه های قانونی اجرا گذاشتن مهریه
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
راه های قانونی اجرا گذاشتن مهریه
دوراه برای اجرا گذاشتن مهریه وجود دارد، اول از طریق مراجعه به اداره ثبت:
 بدین شکل که ابتدا زن با سند رسمی ازدواج خود به دفترخانه ای که ازدواجش با شوهرش درآنجا ثبت شده مراجعه میکند و درخواست مهریه خود را طبق سند رسمی ازدواج خود انجام میدهد و دفتر خانه هم موضوع را به شوهر زن از طریق برگه ای ابلاغ میکند که در آن نوشته شده بدهکار است و برای پرداخت بدهی خود مراجعه کند منظور از بدهی همان مهریه است و اگر شوهر مراجعه نکرد و از پرداخت مهریه خود داری کرد زن میتواند به اداره ثبت مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نسبت به حق خود کند که البته ابتدا باید یک بیستم مبلغ مهریه خود را به عنوان حق الاجرا یا همان هزینه اجرائیه پرداخت کند که البته بعد از پرداخت مهریه این مبلغ هم از شوهر گرفته و به زن برگردانده میشود یعنی مرد علاوه بر پرداخت کل مهریه باید یک بیستم مهریه را هم بپردازد همچنین زن میتواند اموالی که با سند رسمی به اسم شوهرش است را معرفی کند تا اداره ثبت اقدام به توقیف آنها کند و اگر مرد مدعی شد که اموالی ندارد اگر کارمند دولت باشد باید یک سوم حقوق خود را به صورت ماهیانه و قسط بندی به زن پرداخت کند و درغیر این صورت زن چاره ای جز اقدام از طریقی به غیر از اداره ثبت یا همان مراجعه به دادگاه خانواده ندارد چونکه اداره ثبت میتواند توقیف اموال کند اما حق صادر کردن حکم جلب مرد و بازداشت او را ندارد چرا که مرجع قضایی نیست و تنها ایراد وعیبش نسبت به دادگاه خانواده همین است ولی درکل پیگیری از طریق ثبت راحت تر و در زمان کوتاه تری انجام میشود.
دومین راه اجرا گذاشتن مهریه از طریق مراجعه به دادگاه خانواده می باشد :
راه دیگر برای اجرا گذاشتن مهریه مراجعه به دادگاه خانواده است که زن هم میتواند به دادگاه محل دفتر خانه ای که درآن ازدواج کردند مراجعه کند هم دادگاه محل اقامت زوج و در آنجا زن علاوه بر هزینه دادرسی همانند اداره ثبت باید یک بیستم مبلغ کل مهریه را که در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر دولتی میگویند باید پرداخت کند که بعداٌ از شوهر پس گرفته و به زن داده میشود اما چون تهیه این مبلغ در ابتدای کارهم برای زن کارسختیست میتواند درخواست اعسار و ناتوانی دهد و برای اینکار باید دو شاهد به دادگاه معرفی کند که درهمان جلسه اول به درستی ادعا های زن شهادت دهند و اگر دادگاه اعسار را قبول کند زن از پرداخت نیم عشر و تمام هزینه ها معاف است.
همچنین زن میتواند که دردادگاه هم اگر از اموالی که شوهرش دارد خبر داشته باشد میتواند درخواست قرار تامین بدهد یعنی آن اموال را به دادگاه معرفی کند و از دادگاه بخواهد که اقدام به توقیف آن اموال کند در واقع قانون این قرار را برای جلو گیری از ضایع شدن حق زن قرار داده است چونکه معمولاٌ مردان برای اینکه از پرداخت مهریه که حق زن است خود داری کنند اموال خود را به دیگران مثلا دوست یا برادری یا کس دیگری انتقال میدهند و زنان میتوانند دادخواستی مبنی بر معامله یا انتقال به قصد فرار از دین علیه شوهرهای خود بنویسند اما اثبات این امر بسیار سخت است و راه ساده تر همان درخواست قرار تامین است که زنان در دادخواستی این امر راهم مینویسند و تقاضای این امر رابکنند و حکم جلب مردان راهم به این وسیله بگیرند و البته اگر مرد تقاضای اعسار دهد موقتا جلب متوقف میشود تا به اعسار یا ناتوانی مرد رسیدگی شود. البته درمراجعه وپیگیری از طریق دادگاه هم اگر سند رسمی زن داشته باشد میتواند مستقیماً تقاضای صدور اجرائیه کند و دادگاه پرونده را برای اجرای احکام میفرستد و پس از ابلاغ یا همان فرستادن موضوع به وسیله برگه ای که برای مرد فرستاده شده است تا ده روز مهلت دارد که مهریه زن خود را پرداخت کند یا شیوه ای برای تهیه آن ارائه کند که در این صورت علاوه بر مهریه مبلغ نیم عشر هم نصف خواهد شد ولی درغیر این صورت کل نیم عشر را هم علاوه بر پرداخت اصل مهریه باید بپردازد و زن اگر درخواست توقیف اموال راهم کرده باشد طبق همان مراحل بالا که درموردش توضیح دادیم عمل خواهد شد.
ولی اگر زن سند رسمی ازدواج خود را به دادگاه نبرد دادخواست مطالبه مهریه مینویسد و باقی مراحل انجام میشود.
نکته: در مراجعه به اداره ثبت وقتی که به مرد موضوع ابلاغ شد در اینجا هم مرد تا ده روز مهلت دارد مهریه را پرداخت کند و بعد از آن ده روز زن باقی مراحل را انجام میدهد.
نکته: درمراجعه به دادگاه اگر زن با سند رسمی خود اقدام نکرده باشد نیاز به حضور دو نفر درجلسات دادگاه وتشریفات مخصوص خود است در صورتی که در مراجعه به ثبت نیازی به تشریفات نیست.
نکته: درصورتی که زن از طریق ثبت درخواست توقیف اموال شوهرش را کند اگر مرد ادعای ناتوانی کند و کارمند دولت باشد و متاهل باشد چه از زن خود جدا نشده باشد چه زن دیگری گرفته باشد یک چهارم حقوقش قسط بندی میشود و درصورت طلاق از زن خود ومتاهل نبودن یک سوم آن را باید به صورت قسطی و ماهیانه پرداخت کند.