دریافت خسارت بابت چاله های خیابان
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
آیا می توان زمانی که کمک فنرماشین بر اثر افتادن در چاله های خیابان دچار زیان و شکستگی شد، از شهرداری خسارت گرفت ؟
این سوال و سوالاتی از این قبیل در رابطه با زیان دیدن ماشین از خرابی های آسفالت خیابان، ذهن خیلی ها را درگیر کرده است و پاسخ بدین شرح می باشد :
ارگان مربوطه طرح دعوا یا شکایت بکنید معمولا این ارگان شهرداریها هستن اماممکنه اون چاله درپوش آب برق گاز یا مخابرات و غیره بوده باشه که از جا در آمده پس به عبارتی ببینید علت چاله چه میتواند باشد و بعد از ارگان مربوطه طرح دعوا کنید مهمترین نکته این هست که اگر چنین اتفاقی افتاد همان موقع به پلیس زنگ بزنید تا صورتجلسه بشه فیلم و عکس بگیرید و چند تفر ادم که تو صحنه بودن را خواهش کنید در صورت لزوم برای شما گواهی کنند بعد که پرونده ثبت شد موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی خواهد شد و قاضی عین آن را حکم خواهد داد.