جرم مزاحمت تلفنی و پیامکی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مجازات جرم مزاحمت تلفنی و پیامکی چیست ؟
مراجع رسیدگی کننده به آن کدامند ؟
مراحل شکایت از مزاحم تلفنی چیست ؟
 
مزاحمت تلفنی هم درقانون شرکت مخابرات وهم درقانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده است.
طبق ماده 14 قانون شرکت های مخابرات مصوب سال 1394 اگر مزاحمت برای بار اول باشد پس از کشف به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی که به خود مزاحم فرستاده و ابلاغ می شود ارتباط تلفنی او قطع و تجدید و برقراری دوباره ارتباط نیاز به تعهد فرد مزاحم بابت انجام ندادن دوباره اینکار و پرداخت هزینه های مربوطه است .
اگر مزاحمت برای بار دوم باشد پس از کشف به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی که به خود مزاحم فرستاده می شود ارتباط تلفنی او یعنی فرد مزاحم قطع و تجدید و برقراری دوباره ارتباط نیاز به تعهد مزاحم و پرداخت هزینه های مربوطه را دارد.
و اگر مزاحمت برای بار سوم باشد کلیه دستگاه های تلفنی او توسط مخابرات قطع و جمع میشود همچنین هزینه و پولی که مشترک تلفن یا همان فرد شاکی بابت ودیعه یا امانت به مخابرات پرداخت کرده از فرد مزاحم گرفته و به شاکی برگردانده می شود.
طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به وسیله تلفن یا دیگر دستگاه های مخابراتی برای دیگران مزاحمت ایجاد کند علاوه بر مجازات های تعین شده در قوانین شرکت مخابرات به حبس از یک تا شیش ماه نیز محکوم می شود همچنین در قانون مجازات اسلامی داریم که اگر فردی به عمد یا با سؤنیت خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را بدهد و باعث فوت یا مریضی و بیماری او شود ممکن است به قصاص محکوم شود طبق قانون مجازات اسلامی.
وکلمه ممکن است دراینجا به این دلیل است که خیلی دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده باعث مرگ یا بیماری کسی شود بنابراین معمولا مزاحمان شامل حکم قصاص و دیه نمی شوند اما حبس وزندان مجازاتی منطقی و معمول برای آنهاست که در ماده 641 پیش بینی شده و معمولا در عمل با مزاحمان مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.
مراجع رسیدگی کننده به مزاحمت های تلفنی وپیامکی..
درمورد تلفن های ثابت خانه ها و منازل قبلا طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری مصوب سال 1373 اگر مزاحم فقط جرم مزاحمت را انجام داده و مرتکب جرم های دیگری مثل فحاشی و تهدید نشده بود فردی که مورد مزاحمت واقع شده بود و قصد شکایت داشت باید برای طرح یا نوشتن شکایت به یکی از ادرات یا شرکت های مخابرات مراجعه می کرد و درخواست قطع خط تلفن فرد مزاحم را می داد و تلفن مزاحم توسط مخابرات قطع می شد.
ولی اگر مزاحمت همراه فحاشی و تهدید بود و فرد مزاحم علاوه بر جرم مزاحمت مرتکب جرم های فحاشی و تهدید هم می شد مراجع و مکانی که اختیار رسیدگی به این پرونده را داشتند یا دراصطلاح حقوقی صالح به رسیدگی بودند دادگاه ها یا دادسراهای محل بودند البته درصورتی که جرم های فحاشی و تهدید هم صورت گرفته باشد بازهم افراد می توانستند به مخابرات مراجعه کنند به عبارتی افراد هم می توانستند مستقیما به دادگاه یا دادسرای محل خود برای شکایت مراجعه کنند و شکایت خود رادر آنجا بنویسند و طرح کنند و هم می توانستند به مخابرات مراجعه کرده و علاوه برشکایت تحت عنوان مزاحمت تلفنی شکایت دیگری هم مطرح کرده که مخابرات پرونده را به دادگاه یا دادسرا می فرستاد ضمن اینکه داشتن یک نامه از مخابرات می توانست و الان هم می تواند باعث سرعت کارها و رسیدگی شود. در گذشته همچنین برای مزاحمت های تلفنی از طریق موبایل یا مزاحمت از طریق پیامک همین مراحل انجام می گرفت و مراجع رسیدگی کننده همین مراجعی که گفته شد بودند اما امروزه با وجود شرکت های اپراتور همراه، مراجع و مکان های رسیدگی کننده خود این شرکت ها هستند که بعدا درادامه به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت.
اما  امروزه تنها مراجع و مکان هایی که اختیار رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی در رابطه با تلفن های ثابت خانه ها یا منازل را دارند دادگاه ها یا دادسراهایی هستند که در محل زندگی فردی که مورد مزاحمت واقع(محل وقوع جرم) شده است قرار داشته باشند و دیگر اداره مخابرات اختیار رسیدگی به این پرونده را ندارد و یا در اصطلاح حقوقی مرجع صالح نیست (البته از بابت رسیدگی به تخلف و جریمه و قطع کردن صلاحیت دارد اما نم یتواند افراد را مجازات جدی کند ). حال فقط مزاحمت انجام شده باشد یا مزاحمت به همراه فحاشی و تهدید باشد برای سرعت دادن به کار همانطور که گفته شد الان هم می توان ابتدا به یکی از ادارات مخابرات رفته و با داشتن نامه ای از مخابرات کار خود را سرعت بخشید.
مراجع رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی موبایل وپیامکی درحال حاضر
شرکت ایرانسل برای این موضوع راهکارهایی مشخص کرده اگر سیمکارتی که با آن مزاحمت انجام شده یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده و سیمکارت مشترک هر دو متعلق به ایرانسل باشند مشترک باید پس از تکمیل فرم مربوط به شکایت مزاحمت تلفنی یا کلاهبرداری که امضا یا اثر انگشت خود را درآن ثبت کرده به یکی از دفاتر یا نمایندگان حقوقی شرکت ایرانسل مراجعه کند.
- اگر سیمکارتی که با آن مزاحمت انجام شده یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده متعلق به تلفن ثابت یا تلفن همراهی غیر از ایرانسل باشد و سیمکارت مشترک متعلق به ایرانسل، مثل مورد اول عمل میشود.
- اگر مشترک مربوط به اپراتورهای همراهی غیر از ایرانسل مثل رایتل یا همراه اول بخواهند از مشترک ایرانسل بابت مزاحمت تلفنی یا پیامکی یا پیامک کلاهبرداری شکایت کند باید به شرکت های اپراتور تلفن همراه خود مراجعه کنند و موضوع از طریق همکاری این شرکت ها با شرکت ایرانسل رسیدگی می شود که با فرد مزاحم برخورد خواهد شد.
در مورد باقی شرکت ها مثل رایتل بر طبق همین قوانین ایرانسل عمل می شود و در مورد شرکت همراه اول هم افراد باید با تماس با 9990 از طریق تلفن همراه و09990 از طریق تلفن ثابت موضوع را پیگیری کنند
جمع بندی مطلب: شما باید برای پیگیری قضایی جدی موضوع به دادسرای محل وقوع جرم مزاحمت مراجعه بفرمائید که الباقی مراحل را در دادسرا به ترتیبی که در بالا گفته شد به شما خواهند گفت، .اگر می خواهید فرد مزاحم فقط توبیخ شود به مخابرات مراجعه فرمائید.