ترفند های رایج مشاورین املاک
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
با توجه به فصل جا به جایی ها تخلفات رایج مشاورین مسکن را در سلسله مباحثی آموزش خواهیم داد
قسمت اول
۱.گرفتن رضایت نامه :شخص مشاور املاک یک برگه از شما تحت عنوان اینکه مبلغ کمیسیون را قبول دارین از شما اخذ میکنه و بار ها دیده شده تا دو برابر کمیسیون دریافت شده و از انجا که رضایت خودتان را اعلام کردین امکان پیگیری وجود ندارد دقت کنید کمیسیون اجاره یک چهارم اجاره هست که میتوانید در صورتی که ملک را رهن کردین مبلغ دقیق کمیسیون را از طریق سایت اتحادیه املاک محاسبه کتید.
۲.دریافت مبلغی بابت کد رهگیری:هیچ مبلغی بابت این موضوع نباید دریافت بشود 
حتما پس از گرفتن اجاره نامچه به سایت اتحادیه املاک مراجعه کنید و مطابقت کد رهگیری خودتان را با محل مورد معامله اعم از اجاره یا خرید کنترل کنید
۳.خطرناکترین قسمت: بعضا مشاهده میشود یک دستگاه پوز جلوی شما میزارن و میگویند کارت بکش حتما اول یکبار مثلا موجودی بگیرید و کنترل کنید نام مندرج در قبض با نام مندرج در جواز بنگاه یکی باشد باز ها دیده شده دستگاه پوز متعلق به شخص دیگری بوده و بنگاه تقاضای مجدد برای کمیسیون کرده و از آنجا که رسید متعلق به شخص دیگری هست باید بدوید دنبال پولتان پس خیلی دقت کنید.