از اول تیر ماه 1394 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرا شد و نظام قضایی کشور وارد فاز جدیدی شد لذا جهت انجام هر عمل کیفری حتمأ با یک وکیل مشورت کنید . در مجموع تغییرات جدید مثبت هست هر چند ایرادهای زیادی وجود دارد
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 92 و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94تو قدم بسیار بزرگ در جهت بروز شدن قوانین کشور برداشته شد