آیا میدانستید در هر 50 ثانیه یک نزاع خیابانی در تهران اتفاق میفتد؟ با کمی کنترل اعصاب خودتان خود و خانواده خود را عزادار و یا بدهکار نفرمایید
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

دوستان به جرات میتوانم بگویم بیشتر افرادی که داخل دادسرا و دادگاه هستن افرادی هستند که فقط لحظاتی اعصاب خود را کنترل نکردن بیشتر این درگیری ها هم هنگام رانندگی اتفاق میفتد باور بفرمایید اگر لحظه ای حرف ها رو نشنوید یک عمر آسوده خواهید بود فقط یک لحظه به فکر سابقه دار شدن بیفتید یعنی عدم امکان مهاجرت به کانادا و کل اتحادیه اروپا و عدم استخدام در ارگان های داخلی فکر کنم فکر کردن به همین موضوع کافیه تا کمی دقت کنیم و از عواقب یک لحظه عصبانیت بترسیم