آیا میدانستید در صورت خیانت زن و حتی محاکمه و حتی سنگسار وی ، ایشان و ورثه ایشان مستحق دریافت مهریه میباشند؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

خانمها آقایان در انتخاب همسر خیلی دقت کنید.ازدواج یک پروسه هست نه یک ملاقات یک روزه ازدواج یک عمره پس برای تفریح لحظه ای با کسی بازی نکنید.دادگاه پر سده از زوج های جوانی که بدون تحقیق ازدواج کردن باور کنید اکثر افراد متقاضی طلاق زیر 6ماه زندگی مشترک داشتن .کلام اخر ازدواج فقط با چشمان باز کنید