آیا حذف مهریه صحت دارد ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
این دسته از خبر اگر راست باشه حاکی از سواد بسیار اندک نمایندگان مجلس ما هست منم این خبر شنیدم که تو مجلس این مطلب مطرح شده اما خلاف شرع نمیتوان قانون وضع کرد طبق شرع اسلام هر چیزی که مالیت داشته باشد یعنی ارزش پولی داشته باشد و حلال باشد میتواند مهریه قرار بگیرد پس میتوان گفت این دسته از خبر ها فقط برای رسانه ها هست مثل مطلب تعیین فقط یکصد ده سکه به عنوان حد نصاب پرداخت مهریه که یک دروغی بیش نیست و کلا مطلب قلب شده 
پس به عبارتی کل مطلب شو و نمایشی بیش نیست.