آیا اسکرین شات مدرک محسوب میشود؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
آیا اسکرین شات مدرک محسوب میشود؟
 اسکرین شات گرفتن حالات و وضعیت های مختلفی دارد که در همه این حالات تنها اماره قضایی است یعنی تنها نشانه ایست که به علم و آگاهی قاضی در تحقیقات در مورد موضوع پرونده کمک میکند و قاضی با بررسی آنها به حقیقت پرونده پی میبرد.
حالت های مختلف اسکرین شات گرفتن
همانطور که گفته شد اسکرین شات گرفتن حالت های مختلفی دارد مثلا گاهی برای دفاع از خود است، به عنوان مثال شخصی از طریق تلگرام یا پیامک یا ایمیل اقدام به فحش دادن یا تهدید کردن یا مزاحمت میکند که در اینجا فرد میتواند همان متن را نگه دارد و به قاضی نشان دهد یا از همان متن اسکرین بگیرد و اسکرین آن را نشان دهد که در اینجا طرف برای در امان ماندن از مزاحمت فرد و دفاع ازخود اینکار را کرده بنابراین جرمی انجام نداده و برخلاف تصور عموم مردم که فکر میکنند مطالب در تلگرام،ایمیل یا دیگر شبکه های اجتماعی به عنوان دلیل در دادگاه یا دادسرا قبول نمیشود قانون کاملا این ادله را قبول کرده و درصورتی که شخصی در تلگرام یا ایمیل یا دیگر شبکه های اجتماعی یا حتی با پیامک برای شما مزاحمت ایجاد کند تمام این محتوا ها ازشما وعلیه وبه ضرر شخص مرتکب به عنوان دلیل قابل قبول است البته همانطور که گفتیم نه دلیل مستقل بلکه به عنوان یک نشانه که به علم قاضی کمک میکند زیرا اسکرین شات را میشود فتوشاب وتحریف کرد منظور از تحریف یعنی اینکه قسمتی از حرف هایی که به ضرر شخصی واحتمالا باعث مجرم شناخته شدن ومحکوم شدنش میشود را اسکرین بگیرید و قسمتی دیگر را حذف کنید حال که ممکن است اگر اسکرین کامل گرفته شده باشد شخص محکوم نشود یا حداقل به مجازات کمتر و آسان تری توسط دادگاه محکوم شود دراینجا کارشناسان حوزه فناوری مخصوص اینکار در دادگاه ها یا دادسراها با بررسی های مخصوص خود به صحت و درستی یا فتوشاپ یا تحریف شدن اسکرین میپردازند.
حالت دیگر این است که شخصی اکانت تلگرام یا اینستاگرام کسی را هک کند و به قصد سواستفاده مالی، اخلاقی و باج خواهی از طرف مقابل یا دشمنی و کینه شخصی آنها را پخش کند و یا تهدید کند که آنها را پخش میکند مثلا آقایی اکانت تلگرام یک خانم را که درتلگرامش با مردی بین آنها حرف های و تصاویر جنسی رد و بدل شده هک میکند و خانم را تهدید میکند که اگر با من وارد رابطه نشوی یا فلان قدر پول به من ندهی آنها را پخش میکنم و یا مواردی مثل این. در اینجا از خود هکر میتوان شکایت کرد اگر هکر تنها کار هک کردن را انجام داده باشد به حبس از نود ویک روز تا یکسال یا جزای نقدی از 5 ملیون تا بیست ملیون ریال محکوم میشود با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که میگوید هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند دسترسی یابد به این مقدار مجازات هایی که در بالا گفتیم محکوم میشود  و اگر هک کرد و تهدید به پخش کرد حتی اگر تهدید خود را عملی نکرد میتوان به جرم تهدید نیز از او شکایت کرد، طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی تهدید به عملی که موجب ضرر آبرویی، شرافتی و مالی کسی شود تا 74 ضربه شلاق و تا دو سال حبس دارد بنابراین حتی اگر کسی شما را هک یا تهدید کرد هم میتوانید علیهش شکایت کنید حتی اگر حرف ها و تصاویر شما را پخش نکرد شما علیهش میتوانید شکایت کنید و اگر هم حرف های خصوصی شما را پخش کرد علاوه بر دو جرم قبل با توجه به ماده 745 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات به حبس از نود ویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از 5 ملیون ریال تا چهل ملیون ریال یا به هردو مجازات محکوم میشود و ماده 745 کسی که فیلم، تصویر خصوصی یا خانوادگی یا اسرارآن را بدون رضایتش و جز درموارد قانونی منتشرکند به باعث ضرر یا عرفا باعث رفتن ابروی او شود مستحق چنین مجازاتی دانسته است.
نکته : درموردی که درفضای مجازی خانم و آقایی باهم درارتباط باشند و حرف هایی هم بین آنها رد و بدل شود بین حقوقدانان اختلاف است و بعضی معتقدند چون مثال هایی که درماده 637 قانون مجازات اسلامی در رابطه با رابطه نامشروع زده شده نیاز به تماس فیزیکی دارد مثل بغل گرفتن و بوس کردن و همخوابی رابطه نامشروع در فضای مجازی منتفی است و برخی دیگر با توجه به کلمه رابطه نامشروع آن را غیر از عمل منافی عفت و اخلاق میدانند و هر رابطه خلاف شرعی را که بین زن و مردی که باهم ازدواج نکردند را رابطه نامشروع میدانند از جمله رابطه در فضای مجازی ولی به طور کلی دادگاه ها اکثرا رابطه فیزیکی را رابطه نامشروع و با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی برایش حکم 99 تا شلاق صادر میکنند و رابطه در فضای مجازی را جرم نمیدانند چرا که چنین چیزی درقانون نیامده و فقط شاید دادگاه به جرم محتویات مستهجن که مجازاتش درقانون مجازات اسلامی مواد 742 و743 کتاب پنجم بخش تعزیرات آمده آنها را محکوم کند که در این مورد هم اگر شاکی خصوصی وجود نداشت دادگاه ها به این امر با توجه به حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین برای اینکه زشتی اینکارها درجامعه علنی و ریخته نشود معمولا به این موارد ورود نمیکنند.
حتی درصورت وجود شاکی خصوصی هم درمورد روابط مجازی بعید است که فرد به حکم رابطه نامشروع که 99 شلاق است محکوم شود مگر درموارد کم یعنی اگر زنی از شوهرش شکایت کرد که شوهر من با خانمی رابطه مجازی دارد و با بررسی ثابت شود این رابطه فقط در فضای مجازی بوده هم معمولا حکم رابطه نامشروع برای آن نمیدهند و تنها شاید بتوان طبق مواد 742 و743 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم محتویات مستهجن محکوم کرد.
نکته : در این موارد شاکی خصوصی مثلا در خصوص شکایت زن از شوهر اگر از گوشی همسرش بدون اجازه او و بدون مجوز دادگاه اسکرین بگیرد اگر این اسکرین به این صورت باشد که یواشکی مطالب تلگرام شوهر خود را برای خود فرستاده و با گوشی خود از آن اسکرین بگیرد یا ازگوشی همسرش با گوشی خود عکس و بعد اسکرین بگیرد قابل قبول است و جرمی مرتکب نشده اما اگر شوهر خود را هک کند از او قبول نمیشود زیرا روش به دست آوردن دلیل باید قانونی باشد و حتی ممکن است زن هم به مجازات ماده 729 قانون مجازات اسلامی محکوم شود. نکته آخر اینکه زن برای شکایت در مورد رابطه مجازی باید به دادسرا مراجعه کند و اسکرین پیامک های شوهر خود را به آنها نشان دهد دادسرا هم متن پیامک های تا 6 ماه قبل شوهر را از مخابرات بررسی و استعلام میکند زیرا مخابرات پیامک های تا شیش ماه هرکس را ذخیره میکند و درموارد ضروری پرینت آنها را میدهد اما درخصوص تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی با توجه به اینکه سرور های آنها در ایران نیست تنها راهش هک کردن آنها توسط پلیس فتا یعنی همان پلیس جرایم رایانه ای است. ولی بیشتر اوقات چون اینکار زمان بر است همینکه متهم انکار کند از متهم قبول و با شاکی همکاری نمیشود ولی بعضی اوقات هم همکاری میکنند.
نکته : ماده37 6 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که در مورد آن توضیح دادیم بیان میکند هرگاه زن و مردی که بین آنها  علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود منظور از اکراه و عنف یعنی عمل با زور بوده باشد و یکی از طرفین راضی به انجام اینکار نبوده و به اجبار اینکار را انجام داده و تقبیل و مضاجعه هم معنی بوسیدن و بغل کردن و یا همخوابگی دارند که بعضی ها در رابطه انجام میدهند و درمورد آنها مفصل توضیح دادیم.