منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

لطفاحکم شعبه7تجديدنظر مازندران درموردپرونده شماره920*******9***253بارديف فرعى 3که صادرشده چه بوده وبراى ادامه به چه ادرسى مراجعه کنىم با تشکر


پاسخ :
شما باید به سایت www.adliran.irمراجعه فرمایید .البته باید قبلا شماره رمز 
پرونده رو  از شعبه گرفته باشید