منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

من چند سال پیش یک وقف عام کردم ولی الان به شدت پشیمون هستم آیا راهی وجود دارد که از وقف برگردم؟


پاسخ :
پس از آنکه وقف با تمام شرايط صحي منعقد شد ديگر واقف نميتواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل کند يا شريک تعيين نمايد يا متولي قراردهد يا متولي را خارج کند يا خود به عنوان متولي وارد شود و به طور کلي هيچ گونه تغييري جايز نيست (ماده 61 قانون مدني )