منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

من به دادگاه مراجعه و در مورد چکی که برای مشتری ام بوده و برگشت خورده و حکم غیابی صادر شده درخواست حکم جلب کردم ولی دادگاه از من ضامن میخواهد منظور از این حرف چیست؟


پاسخ :
دوست گرامی مطابق صراحت قانون آئین دادرسی مدنی در مورد احکامی که به صورت غیابی صادر میشود خواهان ضامن معرفی می کند جهت اجرای حکم و این جای نگرانی ندارد.