منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

این جانب در حال عبور از پیاده رو بودم که ناگهان داخل یک چاله که هیچ گونه علامت هشدار دهنده در نزدیکی ان وجود نداشت افتادم و خسارت حدود سی ملیون تومان بدنی به من وارد شد آیا میتوان این مبلغ را از ارگانهایی که این چاله را ایجاد کرده اند دریافت نمود ؟


پاسخ :
: بله ، شما باید ببینید ابتدا این چاله به چه منظور بوده است به عنوان مثال اگر اداره ی اب ایجاد کرده باید دادخواستی به طرفیت اداره ی گاز دادخواست دهید و در صورتی که هیچ ارگانی آن را ایجاد نکرده و بر فرض بر اثر باران و آبهای سطحی ان چاله ایجاد شده و با توجه به اینکه شهرداری موظف به حفظ و نگهداری خیابان ها و پیاده روها می باشد ، می بایست دادخواست را به طرفیت شهرداری با رعایت اصولی مطرح کرد