منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

آیا نپرداختن نفقه جرم هست و زندانی دارد؟


پاسخ :

نپرداختن نفقه حال جرم هست و مجازات حبس دارد اما نفقه گذشته خیر
نفقه حال را باید از دادسرا خواست و نفقه گذشته با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح