منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

سلام .من مستاجر می باشم.سقف طبقه زیرین ما به علت کهولت ساختمان و نشتی آب مقداری رطوبت برداشته است . مالک طبقه زیرین از ما بعنوان مالک ساختمان دردادگاه کیفری شکایتی باعنوان ایجادمزاحمت نموده است.آیا مابعنوان مستاجربایدپاسخگوباشیم؟آیاعنوان شکایت کیفری ایجادمزاحمت برعلیه ما صحیح است؟آیادرصورت احضاردادگاه به دادگاه مراجعه کنیم؟چه دفاعی داشته باشیم؟


پاسخ :
اگر به صورت عمدی موجبات خرابی را فراهم نکرده باشید مثل ترکیدگی عمدی لوله  دعوای ایشان قطع رد میشود پس نگران نباشید