منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي
 
مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
 
سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي
 
مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 27/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
 
 
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/84، سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي را به شرح ذيل تصويب نمود:
 
الف: مقدمه
سينما هنر ـ رسانه‌اي است بسيار جذاب؛ پديده‌اي كه علاوه بر برخورداري از جذابيتهاي هر يك از هنرهاي مؤثر در پيدايش آن، (اعم از نقاشي، ادبيات، نمايش، موسيقي و…)، جذابيتهاي منحصر به فرد خود (مانند تصوير متحرك) را نيز به همراه دارد.
همين توانايي در جذب مخاطبان است كه مراكز قدرت سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي را وا مي‌دارد از سينما به عنوان يكي از بهترين وسايل ارتباطي براي تبليغ افكار و رفتار خويش يا تخريب و نفي افكار و رفتار مخالفان خود سود جويند.
در ميان كشورهاي غربي، ايالات متحده آمريكا بيشترين سهم را در توسعه صنعتي و تجاري سينما بر عهده داشته و همين سهم زيادنيز موجب شده آن كشور بيش از سايرين، از اين هنرـ رسانه‌ براي تبليغ فرهنگ و سياست خود بهره گيرد؛ به صورتي كه به قول بسياري از صاحبنظران، سينماي آمريكا يكي از مهمترين ابزارهاي تحكيم امپرياليسم فرهنگي به حساب مي‌آيد.
با توجه به مقدمات مذكور، سياست‌هاي حاضر به منظور تعيين محدوده نمايش آثار سينمايي خارجي در كشور ( بويژه آثار آمريكايي) تدوين شده است تا از طريق اجراي آن، ضمن نمايش آثار متناسب خارجي از نمايش آثاري كه به لحاظ محتوا يا صورت بر فرهنگ جامعه تأثير مخرب دارند پرهيز شود.
اين سياستها شامل تمام فعاليتهاي مربوط به توزيع و نمايش فيلمهاي سينمايي و آثار سمعي و بصري خارجي خواهد بود كه از طريق: سينماها، فرهنگسراها، تالارهاي نمايش عمومي (دولتي و خصوصي) شبكه‌هاي قانوني توزيع نوارهاي ويدئويي و لوح‌هاي فشرده صوتي و تصويري مانند «ويدئو سي دي» و «دي وي دي» يا شبكه‌هاي تلويزيوني سراسري، استاني يا محلي، به نمايش درمي‌آيند.
ب : سياستها و اولويتها 
1ـ دقت در گزينش آثار سينمايي خارجي به نحوي كه اين آثار از لحاظ كميت در حدي نباشند كه توجه به آثار سينمايي و سمعي و بصري داخلي در قياس با آنها كاهش يابد.
2ـ توجه به رعايت نسبت معقول در گزينش آثار از ميان توليدات كشورهاي مختلف.
3ـ تلاش براي انتخاب آثاري كه از حداقل تعارض يا مخالفت با فرهنگ ايراني ـ اسلامي و ارزشهاي اخلاقي مورد قبول جامعه، برخوردار باشند.
4ـ توزيع و نمايش فيلم‌هاي زير ممنوع بوده و مراجع ذيربط موضوع اين سياستها موظفند از توزيع و نمايش آنها اجتناب و جلوگيري نمايند:
1ـ4ـ فيلمهايي كه به تبليغ مكاتبي چون سكولاريسم، ليبراليسم، نهيليسم يا فمنيسم مي‌پردازند و فرهنگهاي اصيل جوامع شرقي (ديني) را تخريب و تحقير مي‌كنند.
2ـ4ـ فيلمهايي كه به تلويح يا تصريح، حاكميت دين در زندگي دنيوي را نفي نموده و نظامهاي غيرديني را برتر از نظامهاي ديني معرفي مي‌كنند.
3ـ4ـ فيلمهايي كه به تصريح به تبليغ نظامهاي سلطنتي مي‌پردازند يا مي‌كوشند نظامهاي ديكتاتوري وابسته به استعمار را مشروع و محبوب نشان داده يا نهضت‌هاي رهايي بخش ضد استعماري را منفور جلوه مي‌دهند.
4ـ4ـ فيلمهايي كه هر نوع تبعيض نژادي را تبليغ مي‌كنند؛ بويژه آثاري كه افراد غربي را برتر از ساير نژادها، مليتها يا اقوام معرفي مي‌كنند يا دخالتهاي آنان در مناطق ديگر جهان را محق جلوه مي‌دهند.
5ـ4ـ فيلمهايي كه به تلويح يا تصريح به تبليغ نظام حاكم بر آمريكا و نهادهاي اصلي آن (مانند رئيس جمهور، مجالس نمايندگان و سنا، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، ارگانهاي نظامي مانند پنتاگون، وزارتخانه‌هاي سياسي، احزاب دوگانه اصلي) مي‌پردازند.
6ـ4ـ فيلمهايي كه اعتماد به نفس مخاطبان را در مقابل توانائيهاي علمي و فني غرب (بويژه آمريكا) خدشه‌دار ساخته و سعي در تحقير علمي و فرهنگي ديگر جوامع دارند.
7ـ4ـ فيلمهايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تأييد يا تبليغ صهيونيسم جهاني و رژيم غاصب اسرائيل مي‌پردازند.
8ـ4ـ فيلمهايي كه مروج انواع معنويت‌هاي بي‌ريشه و خرافات قديم و جديد به شمار مي‌آيند.
9ـ4ـ فيلمهايي كه با ايجاد هيجانهاي كاذب مانع درك صحيح مخاطبان از مضامين و محتواي فيلمها مي‌شوند.
10ـ4ـ فيلمهايي كه به تبليغ هر گونه رفتار غير اخلاقي مي‏پردازند يا مروج خشونت هستند يا مصرف موارد مخدر و مشروبات الكلي را توجيه و تبليغ مي‏كنند.
11ـ4ـ فيلمهايي كه از لحاظ فرهنگي و هنري فاقد كيفيت هستند و ترويج آنها تدريجاً به پائين آمدن سطح ذوق و سليقه مخاطبان مي‏انجامد.
 
ج : مراجع ذيربط و ضمانت اجراء
1ـ عاليترين مقام اجرايي در هر يك از دستگاههاي ذي‏ربط (صدا و سيما براي نمايش آثار در شبكه‏هاي تلويزيوني و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نظارت بر عرضه و نمايش آثار در سطح كشور) مسئول اجراي مفاد اين مصوبه خواهند بود.
2ـ تشخيص مصاديق مربوط به هر يك از مواد موضوع بند ب اين مصوبه بر عهده عاليترين مقام مسئول در هريك از دستگاههاي فوق‌الذكر است. مقام مذكور مي‏تواند انجام اين امر را بر عهده هيئت يا هيئت‏هاي كارشناسي مرتبط با تشكيلات تابعه خود واگذار نمايد.
3- دبيرخانه شوراي هنر موظف است گزارش عملكرد هر يك از دستگاهها در محدوده اين مصوبه را در هر سال دريافت و جهت بررسي در اختيار شوراي هنر قرار دهد. دستگاههاي ذي‏ربط موظف به ارائه اين گزارش به دبيرخانه شوراي هنر مي‏باشند.
اين مصوبه در يك مقدمه، سه بخش و در 18 بند در جلسه مورخ 26/7/84 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF