منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تفسيرماده2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا لا وارز
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌
تفسيرماده2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا لا وارز
 
(مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام) شماره : 0101/26644 تاريخ : 26/8/1381 مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز موضوع استفساريه : مقصود از بهاي كالا در بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماليات عرفي كالا مي باشد يا ماليات شرعي آن ؟ نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام : ماده واحده : در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليات و ارزش شرعي باشد ماليات و ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است . تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد . اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF