منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌‌‌‌‌‌‌‌تفسير و تكميل آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي (‌مصوب سيصد و پنجمين جلسه مورخ 72.2.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌تفسير و تكميل آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي
(‌مصوب سيصد و پنجمين جلسه مورخ 72.2.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .562‌دش - تاريخ 72.2.26
‌بنا بر پيشنهاد شوراي مشترك كميسيونهاي 1 و 2 شورا مقرر داشت:
1) در رفع ابهام از ماده 1 آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها، با اضافه كردن تبصره‌اي تصريح شود كه منظور از "‌وظايف قانون"، وظايف ناشي از‌فعاليت احزاب، دسته‌ها و انجمن‌هاي اسلامي و اقليتهاي ديني و انجمنهاي صنفي مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي است.
2) در جلسه‌اي با حضور نمايندگان وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيأت سه نفره نمايندگان مقام معظم رهبري‌در دانشگاه‌ها يك اساسنامه نمونه تدوين شود و در اختيار دانشگاه‌ها گذاشته شود و تشكلهاي اسلامي بر مبناي آن اساسنامه نمونه، اساسنامه خود را‌تنظيم كنند و به اطلاع هيأت سه نفره بررسي صلاحيت تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها نيز برسانند.
3) اعضاي هيأت مؤسس يك تشكل اسلامي، نمي‌توانند همزمان و به طور موازي اقدام به تأسيس تشكل اسلامي ديگر بكنند يا در عضويت تشكلهاي‌اسلامي ديگر باشند.
4) تبصره ماده 5 آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها به صورت زير تكميل شود:
‌تبصره - هر گاه تشكلي پس از رسميت يافتن، شرايط عمومي خود را به تشخيص هيأت سه نفره موضوع ماده 6 از دست بدهد يا تعداد اعضاء آن از حد‌نصاب (‌چهار درصد) تنزل كند از رسميت ساقط خواهد شد.
5) جزء شرط مسلمان بودن كه در ماده 1 آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها براي اعضاي عادي پيش‌بيني شده شرط ديگري اضافه نشود.
6) اعضاي عادي نمي‌توانند در بيش از يك تشكل اسلامي عضويت داشته باشند مگر در انجمنهاي صنفي - هنري و ورزشي.
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF