منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تفسير قانوني ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌تفسير قانوني ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري
‌موضوع استفسار
-------------
‌با توجه به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري آيا آراء ديوان كه بر اثر اعتراض و شكايت از آراء و تصميمات دادگاه‌هاي اداري و كميسيونها و شوراهاي‌مذكور در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري عليه واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلابي مندرج در قسمت الف بند يك ماده 11 مزبور صادر مي‌شود‌قابل تجديد نظر در ديوان مي‌باشد؟
‌نظر مجلس
---------
‌ماده واحده - آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري هر گاه عليه عناوين مذكور در قسمت الف باشند علي‌الاطلاق قابل تجديد نظر است و چنانچه‌له عناوين مذكور و يا له و عليه غير آن عناوين باشند قطعي و لازم‌الاجراء است.
‌تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1371.7.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF