منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تفسير قانوني تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌تفسير قانوني تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري
1 - در تبصره 2 ماده 10، از جمله "‌با نظر وزارت مسكن و شهرسازي" اين منظور مستفاد است كه: واگذاري زمين از طرف متوليان به افرادي كه‌صلاح مي‌دانند با كسب مجوز از وزارت مسكن و بر اساس ضوابط مسكن و شهرسازي بايد باشد.
2 - در مواد 14 و 15 منظور اين است كه تصرف و تجاوز و هر گونه عملي بر خلاف اين قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمين خود‌شخص بدون رعايت ضوابط مسكن و شهرسازي هم مي‌شود و منظور از دخالت مستقيم قواي انتظامي در ماده 15 دخالت آن قوا به وسيله وزارت‌مسكن و شهرسازي است نه دادگاه، مگر در مواردي كه طرف مدعي حق قانوني باشد كه در اين صورت بايست به وسيله دادگاه رفع تصرف و تجاوز‌عدواني بشود.
‌تفسير قانوني فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان‌رسيده است.
َ
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF