منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
بخشنامه در خصوص عدم توقیف اموال وزارت دفاع در جهت دریافت محکوم به از فرد نظامی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
بخشنامه در خصوص عدم توقیف اموال وزارت دفاع در جهت دریافت محکوم به از فرد نظامی 
 
 
در پی اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبنی بر اینکه واحدهاي اجراي احکام مبلغ محكوم‌به را بجای اینکه از طرف اصلي دعوي که وزارت دفاع صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ‏ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي ‏وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است دریافت کنند ، حساب‌هاي وزارت ‏مرقوم در بانكها را توقيف و برداشت مي‌نمايند بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به محاكم و دوائر اجراي احكام صادر شد.
بخشنامه به محاكم و دوائر اجراي احكام
بنابر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف ‏دعوي و محكوم‌عليه پرونده‌اي نبوده و صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ‏ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي ‏وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است پس از قطعيت رأي، اجرائيه عليه آن ‏وزارت صادر و ابلاغ مي‌گردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محكوم‌به را از حساب‌هاي وزارت ‏مرقوم در بانكها توقيف و برداشت مي‌نمايند كه در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است، در ‏حاليكه حكم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعويي و نه مدافع صادر گردد.‏
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دواير اجرائي ابلاغ مي‌گردد تا در صدور آراء ‏و اجرائيه‌ها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي برخلاف قانون انجام نگيرد.‏
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF