منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي ‌مصوب 59.4.5
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي
‌مصوب 59.4.5
‌ماده 1 - پليس قضايي از افسران و افراد انتظامي و كارگزاران قضايي (‌مأمورين ابلاغ و اجراي احكام كيفري و مدني) به منظور انجام وظايف مندرج‌در اين قانون تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - پليس قضايي از بين افسران و افراد پليس و ژاندارمري و ساير ضابطين يا كاركنان دادگستري يا افراد ديگري كه صلاحيت لازم را داشته‌باشند انتخاب يا استخدام خواهند شد. ترتيب انتخاب و استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه‌خواهد كرد و به تصويب هيأت دولت يا شوراي انقلاب مي‌رساند.
‌تبصره 2 - كساني كه به صورت مأموريت در اختيار پليس قضايي گذارده مي‌شوند تابع مقررات استخدامي سازمان خود هستند لكن در مورد ترفيع‌آنها بايد نظر موافق دادستان عمومي مراكز استان در حوزه هر استان جلب شود.
‌ماده 2 - پليس قضايي هر شهرستان وابسته به شهرباني محل بوده و مكلف است دستورات مقامات قضايي را اجرا كنند.
‌ماده 3 - وظايف افسران و پليس قضايي همان است كه در فصل اول و دوم از باب اول قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين ديگر براي مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري يا ساير مأموريني كه به موجب قوانين خاص ضابط دادگستري شناخته شده مقرر گرديده است.
‌وظايف كارگزاران قضايي نيز عبارت خواهد بود از تكاليفي كه به موجب قوانين خاص براي مأمورين ابلاغ و اجرا مقرر است.
‌تبصره 1 - در هر نقطه كه پليس قضايي تشكيل شود شوراي عالي قضايي مراتب را به دادسراي محل اعلام مي‌كند و وظايف مربوط به ضابطين‌دادگستري و مأموران ابلاغ و اجراء بر عهده پليس قضايي است.
‌تبصره 2 - مادام كه به وظايف ضابطين دادگستري و مأمورين ابلاغ و اجراء نياز است، افراد مذكور كماكان وظايف خود را به نحوي كه در قوانين‌مقرر است انجام خواهند داد.
‌ماده 4 - افسران و افراد پليس قضايي در قرارگاه‌ها يا كلانتري‌ها و يا مراكز دادسرا مستقر مي‌شوند به محض اطلاع از وقوع جرم طبق مقررات مندرج‌در فصل دوم از باب اول قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين اقدام و گزارش را به دادسراي محل تسليم خواهند نمود.
‌ماده 5 - پليس قضايي مي‌توان براي انجام وظايف خود از قواي انتظامي استمداد كند و قواي انتظامي مكلفند تقاضاي آنان را فوراً به موقع اجرا‌گذارند.
‌ماده 6 - در صورت عدم حضور افسران يا افراد پليس قضايي در محل وقوع بزه وظائف آنان را مأمورين انتظامي حاضر در محل به ترتيبي كه براي‌ضابطين دادگستري مقرر است انجام خواهند داد.
‌ماده 7 - به كليه جرائم مأمورين مذكور در اين قانون طبق قواعد كلي در دادگاه‌هاي دادگستري رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 8 - به تخلفات اداري افسران و افراد پليس قضايي به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد رسيدگي مي‌شود.
‌ماده 9 - اعتبار لازم براي استخدام افراد جديد در پليس قضايي و هزينه‌هاي ديگر بايد به وسيله سازمان برنامه و بودجه تأمين شود.
 

دانلود به صورت PDF